Strona główna Aktualności Instalacja elektryczna, a ubezpieczenie domu?

Instalacja elektryczna, a ubezpieczenie domu?

4
10,730

Instalacja elektryczna jest nieodłączną częścią każdego domu lub mieszkania. Budujesz, płacisz ubezpieczenie, ale czy w razie kłopotów otrzymasz odszkodowanie?

Instalacja elektryczna jest częścią domu, na który zawierasz polisę ubezpieczeniową. Częsty scenariusz związany z ubezpieczycielami to: płacisz przez wiele lat, a w razie potrzeby zostajesz z kłopotami.

Zanim przejdziesz dalej, odpowiedz sobie na jedno pytanie. 

Po co wykupujesz polisę ubezpieczeniową? Po co Ci ubezpieczenie?

Jeśli kupujesz ubezpieczenie, bo świadomość posiadania polisy, daje Ci poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen, nie czytaj dalej tego artykułu. Nieświadomość jest błogosławieństwem.

Jeśli wykupujesz polisę, ponieważ w razie wypadku, w trudnych dla Ciebie chwilach, chcesz mieć zagwarantowaną pomoc ubezpieczyciela, wiedza zawarta w tym artykule może pomóc Ci uniknąć kłopotów przy wypłacie odszkodowania.

Co skłoniło mnie do zajęcia się tematem?

Niedawno stałem na czerwonym świetle samochodem z przyczepą lekką. Nagle w tył uderzył mnie inny samochód, którego kierowca się zagapił. U mnie uszkodzeniu uległa przyczepa i auto. Wina bezspornie była kierowcy, który na mnie najechał. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, który uznał winę swojego klienta i chciał jak najszybciej załatwić sprawę i…

No właśnie spodziewałem się, że szkoda zostanie bez problemu zlikwidowana z ubezpieczenia sprawcy i naprawiona bezgotówkowo w warsztacie, który wskaże ubezpieczyciel. Niestety, o ile w przypadku mojego samochodu obyło się bez problemów, o tyle przyczepa okazała się nie lada wyzwaniem, a sprawa się ciągnęła przez prawie cztery miesiące.

Okazało się, że ubezpieczyciel nie ma zakładu, który naprawia przyczepy, a jednocześnie nie chciał wypłacić odszkodowania w takiej kwocie abym naprawił ją w innym warsztacie (sporne były koszty transportu do zakładu, który chciałby podjąć się naprawy). Również ze względu na małą wartość szkody (nowa przyczepa około 2000 zł) żadna firma specjalizująca się w pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowań nie chciała zająć się tematem.

Ale nie będę tu pisał o moich prywatnych kłopotach. Napisałem ten wstęp ponieważ zmotywował mnie do innego spojrzenia na instalacje elektryczne.

Ponieważ sam mieszkam w domku jednorodzinnym, postanowiłem sprawdzić, jakie tematy i wymogi związane z instalacją elektryczną i teletechniczną są wymagane przez ubezpieczycieli. Dodatkową motywacją była rozmowa przeprowadzona z kolegą, który stwierdził, że ma wykupioną polisę ubezpieczeniową wraz z ochroną przed przepięciami, wiec nie będzie inwestował w ograniczniki przepięć.

Przejrzałem kilka stron internetowych czołowych ubezpieczycieli, zapoznałem się z ich materiałami reklamowymi (broszurkami), poradnikami i działami FAQ. Przejrzałem wpisy znajdujące się w różnych grupach portali społecznościowych, oraz wpisy kilku blogerów i kilka filmów na YT.

To szybkie rozpoznanie, pozwoliło mi zorientować się w istniejącym bałaganie dotyczącym interesujących mnie instalacji. W większości materiałów temat był potraktowany bardzo powierzchownie. Często autor skupiał się na jednym zagadnieniu, pomijając milczeniem wyłączenia, miejsca tekstu zaznaczone * itd. W broszurce marketingowej jednego z czołowych ubezpieczycieli znalazłem błędną informację, że nie ma obowiązku dokonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Taki zapis jest nieprawdziwy. Obowiązek regularnego przeglądu instalacji elektrycznych jest narzucony obowiązującym w Polsce prawem. W dalszej części artykułu napiszę, z jakich obowiązujących aktów prawnych wynika.

Przyzwyczajony do sprawdzania szczegółów, w tej samej broszurce znalazłem zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada za zmiany i błędy w druku…

U innych ubezpieczycieli zgodnie z prawdą było napisane, że okresowe przeglądy instalacji elektrycznej są obowiązkowe.

Komu można wierzyć?

Czy w Polsce, jak w USA, zanim cokolwiek podpiszemy musi się z tym zapoznać „nasz prawnik”?

Pewnie tak byłoby dla nas najkorzystniej, ale realnie, mentalnie, ani finansowo większość z nas nie jest na takie postępowanie gotowa.

Jeśli z ciekawości czytałeś mój krótki życiorys, wiesz skąd u mnie nawyk czytania umów.

Umowy nie są na czasy dobre, ale na czasy złe.
Szczególny wpływ na  sposób w jaki dziś patrzę na życie miały dwie osoby. Przez wiele lat z anielską cierpliwością, na przykładach pokazywali mi jak ważne w codziennym życiu jest prawo. Korygowali moje pomysły nakładając na nie kaganiec przepisów i paragrafów.

Andrzeju, Ewo w tym miejscu wielkie podziękowania dla Was.

Dzięki nawykom, jakie we mnie wyrobiła współpraca z prawnikami: Andrzejem i Ewą, mimo, że sam nie mam wykształcenia prawniczego postanowiłem przeczytać, co na temat instalacji elektrycznej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń zawarł jeden z największych Polskich ubezpieczycieli czyli PZU. Wiem, że warunki ubezpieczeń zmieniają się dość często, ale tworząc ten artykuł mam zamiar zwrócić Twoją uwagę na elementy umów, których w praktyce mało kto czyta, lub czytając nie łączy pewnych aspektów.

Z Ogólnych Warunków Ubezpieczeń zacytuję i skomentuje tylko te fragmenty, które w mojej subiektywnej ocenie w jakiś sposób wiążą się z instalacją elektryczną lub teletechniczną. Zainteresowane osoby zachęcam do samodzielnego przeczytania warunków ubezpieczeń, w szczególności u ubezpieczyciela u którego zamierzacie wykupić polisę.

Warunki różnych ubezpieczycieli mogą się między sobą różnić. Nawet jeden ubezpieczyciel zmieniając warunki może całkowicie zmienić zapisy i poziom swojej odpowiedzialności. 

Należy pamiętać, że przed zawarciem jakiejkolwiek umowy a w szczególności ubezpieczenia, zawsze warto przeczytać szczegółowe warunki ubezpieczenia, aby wiedzieć co nam się należy, i co musimy zrobić. Rozumiem niechęć, sam zmuszałem się, aby ze zrozumieniem przeczytać je w całości, lecz uczciwie muszę przyznać że przygotowując ten materiał, sam bardzo dużo się nauczyłem 🙂

Dalsza część artykułu, oparta jest o moją analizę niektórych fragmentów:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/203/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. (48 stron).

PZU OWU UZ/203/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. >>

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE – czyli kilka ważnych informacji na początek

§1

5. PZU doręcza ubezpieczającemu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, to ubezpieczający jest zobowiązany przekazać OWU wszystkim ubezpieczonym przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a jeśli to nie jest możliwe – najpóźniej w pierwszym dniu tego okresu. OWU może być przekazane w wersji papierowej lub – jeśli ubezpieczony się zgodzi – na innym trwałym nośniku. PZU może poprosić ubezpieczającego o dowód, który potwierdza przekazanie OWU ubezpieczonym.

Tym zapisem ubezpieczyciel zabezpiecza się przed stwierdzeniem, że nie wiedziałeś co podpisujesz. Nie możesz powiedzieć że, nie znałeś, nikt Ci nie powiedział. Dostałeś Ogólne Warunki Ubezpieczenia, więc Twoim obowiązkiem jest się z nimi zapoznać, a jeśli czegoś nie rozumiesz to dopytać.

Takie działanie nie wynika to z troski ubezpieczyciela o swoje interesy, tylko z brzmienia przepisów Kodeksu Cywilnego (KC) dotyczących posługiwania się wzorcami umownymi. OWU jest takim wzorcem umownym.

Art. 384 §1 KC:

Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Tak więc doręczenie OWU jest warunkiem jego obowiązywania, jako elementu stosunku prawnego.

ROZDZIAŁ 2

SŁOWNICZEK – czyli pojęcia, które pojawiają się w OWU

§2

 1. W OWU używa się pojęć:

4) awaria instalacji – wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które powoduje zaprzestanie jej działania lub nieprawidłowe działanie, co wiąże się z powstaniem lub z możliwością powstania szkody w miejscu ubezpieczenia;

Warto zwrócić tu uwagę na „i” a dokładnie fragment: „nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie instalacji”. W praktyce oznacza konieczność spełnienia trzech (nagle, niespodziewanie, niezależnie) zależności, czyli awarii nie dało się przewidzieć i jest niezależna od woli ubezpieczonego. Awaria jednocześnie musi spowodować, że instalacja nie działa, lub działa wadliwie przez co mogą powstać dalsze straty.

6) budowla – następujące obiekty budowlane:

a) ogrodzenie wraz z bramą oraz elementami zamontowanymi na stałe (na przykład skrzynką na listy, siłownikiem i napędem do bramy),

g) instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem w obrębie posesji lub działki rekreacyjnej (na przykład instalacja wodna, gazowa, elektryczna, oświetleniowa lub nawadniająca, przyłącza, kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne);

W tym punkcie ubezpieczyciel wyjaśnia co to jest „budowla”. Jeśli w dalszej części OWU będzie mowa o „budowli” należy przez to rozumieć wymienione w tym punkcie obiekty. W podpunkcie „g” zwróć uwagę na zapis, że instalacje wraz z urządzeniami znajdują się poza budynkiem lecz w obrębie ubezpieczonej posesji np. panele fotowoltaiczne posadowione na gruncie.

12) elementy zewnętrzne – elementy znajdujące się na zewnątrz: na murach, dachach, oknach, drzwiach mieszkania, domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, domu letniskowego, garażu, budynku niemieszkalnego, budynków w stadium budowy, i trwale do nich przymocowane, w szczególności:

f) instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które nie są budowlą lub stałymi elementami (na przykład instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne, kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne);

Nawiązując do poprzedniego przykładu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli panele fotowoltaiczne są zamontowane na dachu np. domu będą zakwalifikowane jako elementy zewnętrzne.

16) kradzież z włamaniem – kradzież, której sprawca dokonał lub usiłował dokonać:

c) po pokonaniu zamka mechaniczno-elektronicznego lub elektronicznego systemu zamykania bramy, jeśli pozostały dowody bezprawnej obecności lub działania sprawcy (na przykład utrwalone nagranie z kamery, zabezpieczone przez policję inne dowody);

Jeżeli masz zamek do drzwi lub bramę otwieraną elektrycznie np. szyfratorem, odciskiem linii papilarnych, z pilota lub z systemu inteligentnego domu, postaraj się, aby osoby wchodzące były nagrywane np. przez kamerę. O ile złodziej nie zostawi innych śladów które zabezpieczy Policja, może być ciężko udowodnić, że zostało się okradzionym.

Podczas montażu kamer (systemu monitoringu wizyjnego) często nieświadomie popełnia się wiele błędów o których pisałem w poradniku zatytułowanym: Monitoring, alarm, kontrola dostępu czyli o czym pamiętać? Część 2

33) przepięcie – nagła zmiana napięcia w instalacji elektrycznej;

W tym pojęciu należy podkreślić słowo nagła.

40) stałe elementy:

a) elementy zamontowane lub wbudowane na stałe wewnątrz mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, domu wielorodzinnego, garażu, budynku niemieszkalnego, budynków w stadium budowy, w szczególności:

– instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe, włączniki),

c) trwale związane z mieszkaniem, domem jednorodzinnym, domem letniskowym, domem wielorodzinnym, garażem, budynkiem niemieszkalnym, budynkami w stadium budowy: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, pompy ciepła, kraty, żaluzje, rolety, czujki, sygnalizatory, instalacja monitoringu wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład kamera wraz z rejestratorem), inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych,

d) domofon, wideodomofon – wraz z instalacją;

Warto zapamiętać te przykłady. Ilekroć dalej będzie mowa o stałych elementach, należy przez to rozumieć przytoczoną tu definicje.

51) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

a) alarm – elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu, czyli ubezpieczonego lub osoby odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,

e) monitoring – system antywłamaniowy, który wywołuje alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewnia dojazd policji lub agencji ochrony mienia na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia,

j) zamek mechaniczno-elektroniczny – zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego,

A co Ty rozumiesz przez pojęcia alarm i monitoring?

Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku monitoringu pojęcia używane w praktyce, znacznie różnią się od tego co przez monitoring rozumie ubezpieczyciel.

De facto chodzi o monitoring montowany chyba przez agencję ochrony w ramach świadczonej usługi ochrony mienia. Zwykły monitoring z zapisem nagrania na prywatnym dysku, bez jednoczesnego sprzężenia z agencją ochrony nie wchodzi w zakres tak rozumianego monitoringu.

Ciekawe kiedy można się podpiąć z prywatnym monitoringiem pod komendę policji? I czy to jest w ogóle realne? Taki zapis jest w OWU, lecz czy zwykły „Kowalski” ma dostęp do takiego serwisu, czy to tylko usługa dla banków lub obiektów użyteczności publicznej? Nie będę dalej ciągnął tego wątku.

53) zdarzenia losowe:

j) piorun – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na przedmiot ubezpieczenia,

Należy sprawdzić jakie elementy naszej posesji są przedmiotem ubezpieczenia? Ubezpieczyciel odpowiada tylko w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w ubezpieczony obiekt.

ROZDZIAŁ 3

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I MIENIA RUCHOMEGO

ZAKRES UBEZPIECZENIA – czyli za co PZU odpowiada

§ 4

1. PZU odpowiada za wypadek ubezpieczeniowy, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.

Zwróć uwagę na niewinny zapis: wypadek ubezpieczeniowy.

Czy według tego zapisu przepięcie, które wywoła szkodę w ubezpieczonym obiekcie będzie uznane przez ubezpieczyciela, skoro likwidator szkód dopatrzy się, że szkoda powstała na wskutek niekompletnej, błędnie zamontowanej lub źle dobranej ochrony przeciwprzepięciowej? Czy zostanie to zakwalifikowane jako wypadek ubezpieczeniowy?

Według Wikipedii

Wypadek ubezpieczeniowy – przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, wystąpienie którego powoduje powstanie obowiązku wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia przez ubezpieczyciela. Z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego związana jest ekspektatywa, która przeradza się w wierzytelność.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_ubezpieczeniowy 

Natomiast Zdarzenie losowe to:

W prawie ubezpieczeń gospodarczych zdarzenie losowe to zdarzenie przyszłe i pozbawione cech pewności wystąpienia, powstałe bez wpływu ubezpieczającego lub innej osoby uprawnionej do świadczenia z umowy ubezpieczenia. Aby zdarzenie losowe miało w stosunku ubezpieczenia charakter prawny, musi ujemnie oddziaływać na życie, zdrowie lub mienie ubezpieczonego lub uprawnionego, albo powodować zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczonego.

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej została zawarta definicja legalna zdarzenia losowego[1]:

zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

[1] Art. 3 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895)

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdarzenie_losowe_(prawo_ubezpiecze%C5%84_gospodarczych)

W tym miejscu przypominam sobie wiele rozmów, jakie miałem okazje przeprowadzić zarówno z instalatorami jak i inwestorami, w których moi rozmówcy twierdzili, że nie ma potrzeby inwestować w ochronę przeciwprzepięciową budowanego domu, bo od tego mają ubezpieczenie.

Płacą ubezpieczenie i nie będą inwestować w zabezpieczenia. Najtańsze ograniczniki wystarczą, a o resztę niech się martwi ubezpieczyciel.

Aby rozwiać wątpliwości. Jeśli mówimy o szkodach na niższe kwoty, prawdopodobnie ewentualne dochodzenie nie będzie aż tak skrupulatne (to też są koszty), a le jeśli w wyniku przepięcia uszkodzony zostanie sprzęt audiofilski, lub rozbudowany system inteligentnego domu, wówczas szkoda ma dużą wartość. Do ustalenia przyczyn takich szkód angażuje się innych ekspertów i angażuje się inne środki (zawsze można zmniejszyć lub całkowicie wykluczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela – jest o co walczyć).

Moje wątpliwości w kontekście niekompletnej ochrony przeciwprzepięciowej budzi zapis „zdarzenie losowe to zdarzenie przyszłe i pozbawione cech pewności wystąpienia, powstałe bez wpływu ubezpieczającego„. Zgadzam się, że przepięcie jest zdarzeniem losowym i przyszłym, i o ile ochrona przeciwprzepięciowa jest kompletna, czyli zgodna z wytycznymi producentów, normami i zaleceniami, wówczas ewentualne przepięcie, które może uszkodzić sprzęt elektroniczny jest niepewne. Lecz jeśli takiej ochrony przeciwprzepięciowej brak, lub jest ona niepełna, wówczas ewentualne przepięcie na pewno dotrze do urządzeń końcowych.

Tu są moje wątpliwości związane z zapisem „pozbawione cech pewności wystąpienia, powstałe bez wpływu ubezpieczającego„.

Pozostała jeszcze druga część zdania „powstałe bez wpływu ubezpieczającego”.

Jeśli osoba, która zawiera polisę ubezpieczeniową ma wykształcenie elektryczne, są podstawy, aby udowodnić, że ubezpieczający ma wiedzę, lub ze względu na posiadane wykształcenie powinien mieć wiedzę o obowiązku stosowania kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej. W takim wypadku (najprawdopodobniej w wyniku postępowania przed sądem) może być trudno wykazać, że nie miał wpływu na zaistniała sytuację.

Jeśli natomiast osoba, która zawiera polisę nie ma wykształcenia elektrycznego, wówczas w mojej opinii ma zastosowanie zapis „powstałe bez wpływu ubezpieczającego”, lecz na podstawie innych omówionych w tym artykule fragmentów OWU, ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania może dochodzić roszczeń od wykonawcy, który wykonał instalacje bez odpowiedniej dokumentacji (projektu), lub, że projektant popełnił błąd wykonując projekt bez odpowiednich, wymaganych prawem zabezpieczeń.

Nie na wiele zda się wówczas polisa OC wykonawcy czy projektanta, ponieważ polisy te, również mają odpowiednie zapisy, w których popełnienie rażącego błędu lub celowe działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela, zostawiając pełną odpowiedzialność na wykonawcy, projektancie lub osobie ich nadzorującej. 

Cóż, teraz mam pewność, że osoby, które brak kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej argumentują posiadaną polisą zawierającą ochronę od przepięć, nie przeczytały warunków ubezpieczenia.

ZWROT KOSZTÓW – czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 7

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitów odpowiedzialności określonych w § 12 ust. 3, poniesione przez ubezpieczonego koszty:

1) poszukiwania przyczyny szkody – czyli koszty materiałów, sprzętu i robocizny poniesione w celu:

a) odnalezienia miejsca awarii instalacji, która była przyczyną szkody,

b) usunięcia awarii instalacji,

c) naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

Warto zwrócić uwagę, że jest tu wyraźny zapis mówiący o tym, że ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione na konkretnie wyliczone rzeczy, ale tylko do pewnej wartości określonej w innej części dokumentu, lub związane z określoną w OWU liczbą wypadków ubezpieczeniowych.

Wydaje się to jasne, tylko łatwo się rozczarować.

Na tym etapie warto zadać sobie trochę trudu i zastanowić się jaka szkoda teoretycznie może powstać, jakie naszym zdaniem będzie trzeba ponieść koszty (na co) i sprawdzić jak to wygląda z punktu widzenia ubezpieczyciela? Czyli czy, i w jakich miejscach, i o jakie kwoty, nasze oczekiwania mijają się z tym co wypłaci nam ubezpieczyciel.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI – czyli za co PZU nie odpowiada

§ 8

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) instalacja fotowoltaiczna, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 20 kW;

11) dane i dokumenty przechowywane w komputerach, tabletach, telefonach lub wymiennych nośnikach danych;

4. PZU nie odpowiada za szkody:

1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności lub gdy PZU odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 5 ust. 4 i § 6 ust. 5;

5. Z uwzględnieniem § 9, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:

1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;

6. PZU nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:

1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu jednorodzinnym, garażu, budynku niemieszkalnym, jeżeli:

a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,

b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę – o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;

9) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;

Wracam do najczęstszych rozmów, w których moi rozmówcy twierdzą, że skoro mają ubezpieczony dom z wariantem od przepięć, to nie ma po co inwestować w ograniczniki przepięć. W tym miejscu zadam Ci pytanie:

Co dla Ciebie jest najcenniejsze w twoim telefonie, tablecie, laptopie, czy komputerze stacjonarnym, lub w prywatnej chmurze NAS?

Dla mnie najcenniejsze są przechowywane na tych urządzeniach dane. Zdjęcia rodzinne, kontakty do przyjaciół i znajomych, różne dokumenty, które mam głównie w wersji elektronicznej. Tu okazuje się, że jeśli ubezpieczyciel uzna szkodę, to zwróci nam część pieniędzy za uszkodzony sprzęt (pamiętaj, szkoda jest wyceniana według odpowiednich procedur), w których (przynajmniej w wariancie podstawowym) nie ma odzyskiwania danych.

Czy zwróciłeś uwagę na zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody, które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa? Jak powinna, a jak została wykonana instalacja elektryczna? Tu znów wrócę do opisywanego już wykształcenia ubezpieczającego (czy zna się na elektryce, czy nie) oraz do możliwości dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń finansowych od osób, które projektowały, wykonywały lub nadzorowały wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej..

Jak zostaną zakwalifikowane szkody powstałe w wyniku źle wykonanej instalacji elektrycznej? Źle wykonanej, czyli niekompletnej np. brak stopniowania ograniczników przepięć, brak zachowania odstępów izolacyjnych od elementów instalacji odgromowej, czy brak wyrównania potencjałów w obiekcie?

W tym paragrafie jest również określone, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeśli nie ma robionych obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej.

Gdy rozmawiam z ludźmi o projektach instalacji elektrycznej, często słyszę, że nie są potrzebne. Przecież „energetyka” podłączyła zasilanie, budynek odebrany więc o co chodzi? Wszyscy tak robią.

Zgadzam się, większość właśnie tak robi, ale ubezpieczyciel zabezpieczył się przed takimi sytuacjami aby w razie czego móc nie wypłacić odszkodowania.

PZU nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:

1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu jednorodzinnym, garażu, budynku niemieszkalnym, jeżeli:

a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę

Powyższy zapis odnosi się również do zewnętrznej instalacji odgromowej, w której nie zostały zachowane właściwe odstępy izolacyjne. Pisałem o tym w poradniku dotyczącym instalacji odgromowej czytaj >>

Ubezpieczyciel wyłączył również swoją odpowiedzialność powstałą na wskutek pola elektromagnetycznego. Takie pole może powstać podczas bliskiego wyładowania atmosferycznego, czyli uderzenia pioruna.

W praktyce, instalacja elektryczna w większości domków jednorodzinnych jest robiona bez projektu wykonanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, ochrona przeciwprzepięciowa jest niekompletna i brak jest zachowania minimalnych odstępów izolacyjnych od instalacji piorunochronnej (o ile jest założona), a po kilku latach praktycznie nikt nie robi obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznej, ale większość osób płaci ubezpieczenie na wypadek gdyby coś się stało…

Cóż, ubezpieczyciel w takim wypadku (zakładam szkodę w związku z instalacją elektryczną) ma podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania.

ZABEZPIECZENIA MIENIA – czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 9

Ubezpieczony ma obowiązek:

1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2) utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole, a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację;

3) stosować się do zaleceń producentów i dostawców urządzeń technicznych;


Jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ubezpieczyciel w warunkach ubezpieczenia jasno określa w jaki sposób należy dbać o swój dom lub mieszkanie czyli przedmiot ubezpieczenia. Skoro jesteś właścicielem domu lub mieszkania spoczywają na Tobie różne, prawem narzucone obowiązki.

Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat, łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – paremia prawnicza pokrewna do ignorantia iuris nocet oznaczająca, że nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa. Jest to zasada uznająca fikcję powszechnej znajomości prawa.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_legis_non_excusat

USTALENIE ODSZKODOWANIA – czyli jak PZU ustala wysokość odszkodowania

§ 13

3. Ubezpieczony lub PZU mogą powołać rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny lub wielkości szkody. Jeśli opinie rzeczoznawców są odmienne, ubezpieczony oraz PZU mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który wyda opinię na podstawie przedłożonych ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego. Każda z powyższych osób ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego ponoszą po równo ubezpieczony oraz PZU.

Jeśli wystąpi szkoda i ubezpieczyciel zaproponuje Ci odszkodowanie, które w Twojej opinii nie jest wystarczające do naprawy szkody, to możesz się odwołać.

Możesz powołać swojego rzeczoznawcę, który wyceni wartość szkody, ale to Ty poniesiesz jego koszty. Ubezpieczyciel nawet jeśli uzna wysokość odszkodowania jakie zaproponował Twój rzeczoznawca to nie zwróci Ci kosztów jakie wydałeś na swojego rzeczoznawcę.

Co więcej, ubezpieczyciel ma prawo nie zgodzić się, z Twoją wyceną i wówczas powoływany jest kolejny rzeczoznawca za którego płacicie po połowie, Ty i ubezpieczyciel.

W tym miejscu nie chcę Cię straszyć, lub zniechęcać do walki o swoje prawa. Chcę tylko zaznaczyć, jak ważne jest wykonanie instalacji elektrycznej według projektu sporządzonego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz, że nie warto oszczędzać kilkuset złotych na różnych zabezpieczeniach, czy okresowych pomiarach. Taka pozorna oszczędność, może po jakimś czasie okazać się bardzo kosztowna.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO – czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się szkoda

§ 16

2) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU pomocy, dostarczając posiadane informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych;

Przyjmijmy założenie, że nie znasz się na elektryce, a instalacje elektryczną wykonał elektryk. Po jakimś czasie zdarzyła się szkoda i ubezpieczyciel w toku postępowania stwierdził, że winą była wadliwie wykonana (niekompletna, źle wykonana, lub źle zaprojektowana) instalacja elektryczna. Według umowy, którą zawarłeś z ubezpieczycielem (wykupiłeś polisę) musisz pomóc ubezpieczycielowi dochodzenia odszkodowania od osób, które są odpowiedzialne za powstanie Twojej szkody czyli np. od elektryka.

Dlatego tak ważne jest, abyś miał umowę na wykonanie instalacji elektrycznej, projekty, rachunki itd. Zagadnienia te opisałem w artykule zatytułowanym Po co mi umowa?

ROZDZIAŁ 4

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I MIENIA RUCHOMEGO – MIENIE INNE NIŻ W ROZDZIALE 3

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI – czyli za co PZU nie odpowiada

§ 28

4. Z uwzględnieniem § 29, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:

1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;

5. PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:

1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, jeżeli:

a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,

b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę – o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i, o ile miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;

W tym paragrafie powtórnie ubezpieczyciel zrzeka się odpowiedzialności za powstałą szkodę (może nie wypłacić odszkodowania), jeśli brakuje okresowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznej (bo tu przytaczam tylko fragmenty dotyczące instalacji elektrycznych). Dodatkowo ubezpieczyciel wskazuje, że nawet w domkach letniskowych czy budynkach gospodarczych (budynek niemieszkalny) instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z projektem…

§ 2

1. W OWU używa się pojęć:

7) budynek niemieszkalny – budynek przeznaczony do przechowywania mienia, który nie jest garażem (na przykład budynek gospodarczy, stodoła, stajnia). Obejmuje również stałe elementy i elementy zewnętrzne;

ZABEZPIECZENIA MIENIA – czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 29

2. Mienie powinno być zabezpieczane w następujący sposób:

3) drzwi zewnętrzne, za wyjątkiem drzwi balkonowych lub tarasowych, do domu letniskowego są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub wielopunktowy lub mechaniczno-elektroniczny;

4) drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego, budowli są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego PZU uznaje także elektroniczny system zamykania bramy.

Jak wynika z tego paragrafu, ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zabezpieczenia domu lub mieszkania przez zamki sterowane elektrycznie lub elektronicznie, ale czy pamiętasz co pisałem na początku tego artykułu w § 2? Dla ułatwienia powtórnie przytoczę zapis:

16) kradzież z włamaniem – kradzież, której sprawca dokonał lub usiłował dokonać:

c) po pokonaniu zamka mechaniczno-elektronicznego lub elektronicznego systemu zamykania bramy, jeśli pozostały dowody bezprawnej obecności lub działania sprawcy (na przykład utrwalone nagranie z kamery, zabezpieczone przez policję inne dowody);

Montując zamek sterowany elektronicznie, warto zadbać, aby osoby wchodzące były rejestrowane przez dobrej jakości kamery, a zapis z kamer był przechowywany przez odpowiedni okres czasu.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI – czyli jakie są ograniczenia odpowiedzialności PZU

§ 31

1. W ubezpieczeniu ruchomości domowych, niezależnie od wariantu ubezpieczenia, w zależności od wypadku ubezpieczeniowego i w granicach danej sumy ubezpieczenia dla tych ruchomości domowych obowiązują następujące limity odpowiedzialności (tabela poniżej):

Poz. Przedmiot ubezpieczenia Limit odpowiedzialności
1. sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i anteny radiowe zainstalowane na zewnątrz domu letniskowego i trwale z nim związane), sprzęt komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony, które znajdują się w domu letniskowym 50% sumy ubezpieczenia
2. ruchomości domowe w budynku niemieszkalnym 30% sumy ubezpieczenia

2. PZU pokrywa koszty określone w § 27 do następujących limitów odpowiedzialności…

W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z § 30 i 31, w których jest wyjaśnione, jak ustalić sumę ubezpieczenia i jakie są limity wypłat. Wartości % ładnie brzmią, ale ile to jest złotych?

ROZDZIAŁ 5

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – czyli co można ubezpieczyć

§ 49

1. W ubezpieczeniu przedmiotów od stłuczenia można ubezpieczyć:

1) przedmioty ze szkła, z ceramiki, kamienia, konglomeratu oraz

2) kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, zlewozmywaki, umywalki, z tworzyw sztucznych– do których podmiot wskazany w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiada tytuł prawny, i które znajdują się w Polsce w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, domu wielorodzinnym, domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, budynkach w stadium budowy: domu jednorodzinnym, domu wielorodzinnym, domu letniskowym lub budynku niemieszkalnym. Powyższe mieszkanie, dom, budynek jest wskazywany w polisie.

2. Wraz z ubezpieczeniem przedmiotów wskazanych w ust. 1 ubezpieczone są również:

1) szklane balustrady;

2) szklane lub wykonane z tworzyw sztucznych zabudowy balkonów, tarasów oraz

3) panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 20 kW wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej i kolektory słoneczne, – które znajdują się na zewnątrz mieszkania, domu lub budynku, o którym mowa w ust. 1, i są trwale do nich przymocowane.

Zwróć uwagę, na dwa określenia:

 • maksymalną moc fotowoltaiki jaką podaje ubezpieczyciel,
 • poszukaj w umowie co dokładnie w rozumieniu ubezpieczyciela kryje się w zdaniu „które znajdują się na zewnątrz mieszkania, domu lub budynku, o którym mowa w ust. 1, i są trwale do nich przymocowane„.

ZAKRES UBEZPIECZENIA – czyli za co PZU odpowiada

§ 50

1. PZU odpowiada za wypadek ubezpieczeniowy, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w miejscach wskazanych w § 49 ust. 1 i 2.

2. PZU odpowiada za szkody, które powstały wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia przedmiotów wskazanych w § 49 w następstwie wypadków ubezpieczeniowych innych niż: zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia.

Na temat wypadku ubezpieczeniowego już wspominałem więc tu zwrócę Twoją uwagę na zapis, który mówi o tym, za co ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności czyli za: „zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia„.

Rozważmy przez chwile „zdarzenia losowe”. Czyli jeśli na panel spadnie gałąź wyrwana silnym podmuchem wiatru. W zasadzie ten wypadek losowy wyłącza jakąkolwiek przydatną ochronę ubezpieczeniową. W jakich innych okolicznościach objętych ochroną ubezpieczeniową, może dojść do stłuczenia panelu? W komentarzach chętnie poznam inne przypadki i Wasze zdanie w tym temacie.

Powstaje pytanie. Wykupując ubezpieczenie, przed czym chcesz się zabezpieczyć? Jakich zagrożeń się obawiasz?

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI – czyli za co PZU nie odpowiada

§ 51

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

3) żarówki;

Uważaj – nie stłucz żarówek, bo za to nie dostaniesz odszkodowania. W tym miejscu zastanawiam się, jak ubezpieczyciel zaliczy zbitą oprawę z niewymiennym LED-owym źródłem światła? Jak znajdę chwilę podążę ten temat 😉

2. PZU nie odpowiada za szkody, które powstały:

1) wskutek zadrapania, porysowania;

2) w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;

3) w następstwie aktów terroryzmu.

3. PZU nie odpowiada również za szkody:

1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

2) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.

4. PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:

1) nietrzeźwości albo

2) po użyciu alkoholu lub

3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

Z tych punktów szczególnie zwracam uwagę na zapisy, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez:

 • zadrapania, porysowania;
 • które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

Pisząc to, mam na myśli szczególnie panele fotowoltaiczne.

Przypomnij sobie ileż to już razy, w tym artykule zwracałem uwagę na błędy jakie są wykonywane podczas montażu. W kontekście paneli fotowoltaicznych poza projektem instalacji elektrycznej (bo to jej część) należy mieć jeszcze odpowiedni projekt wytrzymałości dachu.

Jeśli po zamontowaniu fotowoltaiki z jakichś powodów ugnie się dach, np. kilka śnieżnych dni w czasie zimy i na wskutek tego ugięcia powstaną naprężenia i pękanie paneli…

No właśnie, czy ubezpieczyciel będzie miał podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania? Chodzi mi o fragment „które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa„.

ROZDZIAŁ 8

UBEZPIECZENIE POMOC W DOMU

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA – czyli co można ubezpieczyć i za co PZU odpowiada

Poniżej przytoczyłem fragment tabeli, w której zostały określone limity. Zwróć uwagę np. na pozycję 2.

W trakcie okresu ubezpieczeniowego np. rok, ubezpieczyciel pokryje tylko dwie diagnozy awarii instalacji elektrycznej na łączną kwotę 400 zł. Mówimy tu tylko o ustaleniu co było przyczyną awarii, a odnośnie usunięcia lub zwrócenia kosztów awarii należy szukać informacji w innych częściach warunków ubezpieczenia.

Sprawdź w słowniku ubezpieczyciela jakie zdarzenie zalicza do awarii?

Szczególnie na urządzeniach mobilnych tabele ciężko się czyta więc pełna tabela do pobrania jako PDF.

PZU rozdział 8 tabela
Poz. Wypadek ubezpieczeniowy Usługa assistance Limity i dostępność usług
Wariant Super Plus Wariant Super Wariant Komfort
1. – awaria drzwi zewnętrznych

– awaria instalacji

– zdarzenie losowe

przepięcie

– dewastacja

– kradzież z włamaniem

– utrata kluczy

interwencja specjalisty – do 500 zł na każdą interwencję oraz

– do 4 interwencji w okresie ubezpieczenia

informacja telefoniczna brak limitu
2. awaria instalacji diagnoza przyczyny awarii instalacji – do 200 zł na każdą diagnozę oraz

– do 2 diagnoz w okresie ubezpieczenia

3. – awaria instalacji

– zdarzenie losowe

przepięcie

– dewastacja

– kradzież z włamaniem

pobyt w hotelu – usługa jest realizowana do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie; nie więcej niż:

– dla pobytu w hotelu

– do 3 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

– dla transportu do hotelu

– do 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

pobyt w mieszkaniu zastępczym – usługa jest realizowana do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia udostępnienia ubezpieczonemu mieszkania zastępczego

– nie więcej niż do 15 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

usługa nie przysługuje
ochrona ocalałego mienia – dozór mienia

– jest realizowany do czasu naprawy lub założenia nowych zabezpieczeń mienia

– do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

– przechowywanie mienia

– do 1 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

pomoc po szkodzie – uprzątnięcie pozostałości po szkodzie

– do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

– zabezpieczenie mienia ocalałego

– do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

– transport i wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych

– do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

6. awaria sprzętu RTV/AGD/PC naprawa sprzętu RTV, AGD, PC – do 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

– do 2 napraw, 2 przewozów (w obie strony) oraz 2 ekspertyz w okresie ubezpieczenia

usługa nie przysługuje
9. – nieszczęśliwy wypadek

– śmierć domownika

– awaria instalacji

– zdarzenie losowe

przepięcie

– dewastacja

– kradzież z włamaniem

konsultacja u psychologa – do 200 zł na konsultację oraz

– do 10 konsultacji w okresie ubezpieczenia

usługa nie przysługuje

Ponieważ w tabeli pojawia się określenie awarii, jak i Was prosiłem, sam wróciłem do początku artykułu, aby przypomnieć sobie co przez awarię rozumie ubezpieczyciel:

awaria instalacji – wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie instalacji…

Coś mnie tu męczyło a sam nie wiedziałem co? Teraz wiem 🙂

Nagłe, niespodziewane – to nie dawało mi spokoju.

Zadałem sobie pytanie, jak długo trwa zdarzenie nagłe? Czy prawnicy rozumieją to w ten sam sposób co ja? Mimo długich poszukiwań nie znalazłem definicji, ani tłumaczenia, które odnosi się bezpośrednio do interesujących mnie aspektów instalacji elektrycznej, ale pewną wskazówką, że prawnicy mogą inaczej interpretować określenie nagły stał się dla mnie poniższy materiał:

W potocznym rozumieniu nagłość nie budzi wątpliwości przy ocenie takich zdarzeń, jak upadek pracownika, przewrócenie się przedmiotów, skaleczenie, porażenie prądem itp. Typowymi przykładami nagłości zdarzenia może być też porażenie piorunem, upadek z wysokości, przypadkowe postrzelenie z broni palnej, poślizgnięcie na mokrej posadzce.

Jak jednak należy kwalifikować zdarzenia, których przyczyną jest szkodliwe oddziaływanie np. czynników chemicznych lub klimatycznych? Gdyby ściśle trzymać się potocznego znaczenia wyrazu „nagłe”, skutków zdarzeń wywołanych takimi przyczynami nie moglibyśmy uznać za wypadki przy pracy, gdyż czas oddziaływania przyczyny zewnętrznej na ich powstanie nie byłby “nagły”.

Samo zdarzenie będące przyczyną wypadku niekiedy trwa dłużej, natomiast skutek ujawnia się nagle (np. udar cieplny na skutek dłuższego wykonywania pracy w wysokiej temperaturze). Zdarzenie to nie musi więc polegać na jednorazowym, momentalnym wystąpieniu wypadku – co najczęściej ma miejsce – lecz może również mieć charakter ciągły, trwający przez pewien czas, nieprzekraczający jednak trwania jednej dniówki roboczej.

Skutki tak rozumianego nagłego zdarzenia mogą wystąpić po pewnym czasie, co jednak nie odbiera im charakteru skutków wypadku przy pracy. Pogląd ten bywa podważany w literaturze prawniczej głoszącej, że nagłość zdarzenia nie odnosi się do określonego czasowo działania przyczyny zewnętrznej, lecz oznacza nagłą szkodę na osobie w postaci choroby, kalectwa lub śmierci.

Ponieważ pojęcie nagłości od dawna nastręczało problemy interpretacyjne, już ponad pół wieku temu Trybunał Ubezpieczeń Społecznych, orzeczeniem z dnia 19 września 1958 r. TR III/58, OSPiKA 1960, nr 3, poz. 63 wyjaśnił, że zdarzenie jest nagłe, jeżeli czas działania przyczyny zewnętrznej nie przekracza jednej dniówki roboczej.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/jak-dlugo-trwa-zdarzenie-nagle,187539.html

Ponieważ przytoczony fragment dotyczył BHP, stąd odniesienie do dniówki roboczej, ale jak to potraktować w przypadku awarii paneli fotowoltaicznych, która powstała w skutek naprężeń, lub pożaru, który powstał z powodu przegrzewania się kabli i przewodów w instalacji elektrycznej… Zarówno naprężenia, jak i wzrost temperatury żył kabli i przewodów to proces który wymaga czasu, a tu jest nagłe…

Cóż, może ktoś z czytelników będzie miał wiedzę z zakresu prawa i podzieli się z nami informacją w postaci komentarza pod tym artykułem.

USŁUGI ASSISTANCE DOMOWY – czyli opis usług assistance domowy wymienionych w tabeli powyżej

§ 71

1. Interwencja specjalisty przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy mieszkanie lub dom jednorodzinny, wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone w wyniku wypadku ubezpieczeniowego lub ubezpieczony utracił do nich klucze. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów dojazdu i robocizny: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, gazownika, technika urządzeń grzewczych, technika urządzeń klimatyzacyjnych, dekarza, stolarza, murarza – w zakresie niezbędnym do naprawy uszkodzonego mienia, a w przypadku utraty kluczy – w zakresie wymiany zamków w drzwiach zewnętrznych. W wariantach Super i Super Plus PZU pokrywa ponadto koszty niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy lub wymiany, za wyjątkiem: umywalek, muszli klozetowych, spłuczek toaletowych wraz ze zbiornikiem, wanien, brodzików, piecyków gazowych i elektrycznych służących do podgrzewania wody i kaloryferów. PZU nie gwarantuje, że użyte części lub materiały do naprawy lub wymiany będą tej samej jakości, co uszkodzone elementy.

Pamiętasz jak pisałem o limitach ilościowych i kwotowych do jakich ubezpieczyciel pokrywa koszty? Pamiętaj o tym. Dodatkowo zwróć uwagę na ostatnie zdanie, w którym jest określone, że do naprawy mogą zostać użyte elementy, które spełniają minimalne wymogi, ale mogą być niższej jakości niż to co miałeś zamontowane pierwotnie. Owszem np. instalacja elektryczna będzie działać, ale jeśli będziesz chciał mieć dawny standard może okazać się, że mimo posiadanego ważnego ubezpieczenia będziesz musiał naprawić to z własnych pieniędzy. 

2. Diagnoza przyczyny awarii instalacji przysługuje ubezpieczonemu w razie awarii instalacji, w wyniku której nastąpiła szkoda w mieniu, które znajduje się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w tym mieniu. Usługa obejmuje organizację diagnozy przyczyny awarii instalacji oraz zabezpieczenia instalacji w taki sposób, żeby zapobiec wystąpieniu szkody w mieniu, które znajduje się w powyższym mieszkaniu lub domu lub zmniejszyć rozmiar szkody. Usługa obejmuje pokrycie kosztów dojazdu, robocizny i materiałów wykorzystanych do zabezpieczenia instalacji i zostanie wykonana, o ile nie odmówiono dostępu do miejsca, w którym wystąpiła awaria instalacji.

Skoro awaria już wystąpiła, ubezpieczyciel stara się ustalić jej przyczynę (dostrzegam tu dwie intencje):

 • ograniczenie kosztów ubezpieczyciela (kolejne wypłaty odszkodowań) przez zapobieganie. Lepiej sprawdzić i ustalić co było przyczyną, aby podobne awarie się nie przytrafiły,
 • ustalenie winnych, od których ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń.

Załóżmy, że powodem powstania szkody (pożaru) była instalacja elektryczna. Diagnoza pozwoli sprawdzić w jakim stanie była instalacja zanim wystąpiła szkoda. Czy miała obowiązkowe przeglądy? Czy była zrobiona zgodnie z projektem? Czy nie zostały popełnione błędy podczas montażu itd.

Jeśli ubezpieczyciel wykryje błędy, może odmówić lub zmniejszyć kwotę odszkodowania. Może również wypłacić odszkodowanie i dochodzić roszczeń od innych np. wykonawcy (elektryka) lub projektanta.

10. Naprawa sprzętu RTV, AGD, PC przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy doszło do awarii sprzętu RTV, AGD, PC. Sprzęt RTV to telewizory, odtwarzacze, nagrywarki, zestawy Hi-Fi, które:

1) są własnością lub współwłasnością ubezpieczonego,

2) nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej,

3) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie mają więcej niż 5 lat od daty produkcji oraz

4) są zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej (czyli ich zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe).

Sprzęt AGD to kuchnie gazowe, kuchnie elektryczne, płyty indukcyjne, ceramiczne, szklane, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, pralki, pralko-suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zmywarki, które:

1) są własnością lub współwłasnością ubezpieczonego,

2) nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej oraz

3) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie mają więcej niż 5 lat od daty produkcji.

Sprzęt PC to komputery stacjonarne, laptopy, które:

1) są własnością lub współwłasnością ubezpieczonego,

2) nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej oraz

3) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie mają więcej niż 5 lat od daty produkcji.

Awaria sprzętu RTV, AGD, PC to nagłe, niespodziewane uszkodzenie, które uniemożliwia zgodne z przeznaczeniem korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD lub PC, a które nie jest spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub niewłaściwą konserwacją tego sprzętu. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów dojazdu i robocizny specjalisty oraz pokrycie kosztów niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy. Jeśli naprawa w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie nie jest możliwa, PZU organizuje naprawę w serwisie i pokrywa jej koszty (łącznie z kosztami niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy) oraz koszty transportu sprzętu do i z serwisu. Jeśli koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu (nieopłacalność naprawy), PZU organizuje i pokrywa wyłącznie koszty transportu sprzętu do i z serwisu lub dojazdu specjalisty do powyższego mieszkania lub domu oraz koszt ekspertyzy, która stwierdza nieopłacalność naprawy. Jeśli naprawa jest objęta gwarancją producenta, PZU organizuje i pokrywa wyłącznie koszty przewozu sprzętu do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Czy zwróciłeś uwagę, że w tej usłudze ASSISTANCE DOMOWY, objęty ubezpieczeniem jest sprzęt, który nie ma więcej jak 5 lat od daty produkcji? Data produkcji znajduje się na każdym urządzeniu, najczęściej na tabliczce znamionowej.

Poza tym, pamiętaj o limitach ilościowych i wartościowych usług jakie podaje ubezpieczyciel.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI – czyli za co PZU nie odpowiada

§ 74

1. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług assistance:

1) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy został wyrządzony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. To wyłączenie nie dotyczy usług assistance medyczny;

2) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy został wyrządzony umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. To wyłączenie nie dotyczy usług assistance medyczny;

5) świadczonych z powodu uszkodzeń:

a) żarówek, bezpieczników, baterii, które są elementem armatury,

b) o charakterze estetycznym,

c) podziemnych rur, instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych lub podziemnych linii energetycznych,

d) maszyn lub urządzeń, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich podłączenia do instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej;

6) wynikających z naturalnego zużycia się części lub materiałów eksploatacyjnych;

7) polegających na konserwacji instalacji;

8) powstałych wskutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją producenta instalacji, naprawy, przeróbki lub zmian konstrukcyjnych, których dokonał ubezpieczony;

3. PZU nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w sprzęcie komputerowym w wyniku awarii oprogramowania lub w sprzęcie PC na skutek jego awarii.

W tym paragrafie ubezpieczyciel zastrzega, kiedy nie bierze odpowiedzialności za wstąpioną szkodę.

Zwróć uwagę, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów w przypadku uszkodzeń: żarówek, bezpieczników, podziemnych linii energetycznych. Nie pokryje również napraw, które wynikają z starości czyli naturalnego zużycia elementów. Również normalne prace konserwacyjne np. iskrzenie w gniazdku – może nie zostać zakwalifikowane do odpowiedzialności ubezpieczyciela ponieważ należy okresowo kontrolować wszelkie połączenia śrubowe.

Kontrola połączeń śrubowych
W Polsce istnieją zalecenia branżowe według których, wszystkie połączenia śrubowe należy co 6 miesięcy skontrolować, czyli sprawdzić wkrętakiem dynamometrycznym czy połączenie się nie poluzowało.

Jeśli producent na swoim wyrobie nie podał siły z jaką należy dokręcać zacisk śrubowy, należy jako wytyczne stosować zapisy z  Normy EN 60998-2-1:2004, która określa moment dokręcenia dla gwintu (informacja od producenta Simet).

Czytaj więcej >>

Czy kupując sprzęt czytasz jego instrukcję?

Polacy słyną z tego, że po instrukcję sięgają dopiero jak sami sobie z sprzętem nie radzą, a tu niespodzianka. Jeśli ubezpieczyciel ustali, że sprzęt za którego naprawę ma zapłacić, jest zamontowany niezgodnie z wymogami producenta (częsty błąd, to brak zachowania minimalnych odstępów od innych sprzętów lub ścian w przypadku pralek, lodówek czy mikrofalówek), lub są popełnione błędy montażowe dotyczące np. przymocowania nie na wszystkie zalecane uchwyty. Cóż kto by się przejmował instrukcją…

Często zdarza się, że sprzęt podłączony jest do instalacji elektrycznej, która nie spełnia wymogów określonych przez producenta. Co gorsza często producenci takie wymogi piszą małym druczkiem tak, że naprawdę ciężko to znaleźć. W tym zakresie mój szacunek ma Blebox, który wprost pisze o tym na samym początku swoich instrukcji obsługi.

Zobacz, jeśli kupiłeś nowy sprzęt zasilany z 230 V, czyli normalne zasilanie z gniazdka, to co robisz? Wkładasz wtyczkę do gniazdka i, tracisz gwarancję oraz ubezpieczenie 🙁

Dlaczego?

Przeczytaj tu masz odpowiedź (wycinek instrukcji urządzeń Blebox):

Instalacja elektryczna i jej zgodność z obowiązującymi normami

Czy wiesz jakie warunki określają normy: EN 50081-1, EN 50082-1, UL508, EN 60950 i PN-EN 13241? Czy umiesz określić, czy Twoja instalacja spełnia te wymogi?

No właśnie, przypomnij sobie przynajmniej co pisałem o kompletności ochrony przeciwprzepięciowej?

Zapraszam do zapoznania się z minimalnymi wymaganiami, jakie powinna spełniać instalacja elektryczna. Pisałem o tym w artykule: Ile za elektryka, czyli za co płacisz elektrykowi?

Musisz uważać na zapis dotyczący rażącego niedbalstwa. Zwrot ten przewijał się już w tym opracowaniu, ale do tej pory nie próbowałem go wyjaśniać.

Nie ma żadnej oficjalnej definicji rażącego niedbalstwa, żaden z przepisów prawa nie definiuje tego pojęcia. Istnieją jedynie opracowania naukowe oraz orzecznictwo sądowe, w szczególności orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Rażące niedbalstwo jest postacią winy nieumyślnej i mamy z nim do czynienia wówczas, gdy sprawca szkody nie ma zamiaru wyrządzić szkody, ale:

  • narusza pewne normy prawne, społeczne lub zasady, bezpodstawnie licząc na to, że do szkody nie dojdzie, lub

  • nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego zachowanie narusza normy prawne, społeczne lub zasady, choć powinien mieć taką świadomość

Źródło: http://rkb.pl/faq/co-jest-razace-niedbalstwo-kiedy-szkoda-jest-popelniona-wskutek-razacego-niedbalstwa/

Inaczej mówiąc:
Rażące niedbalstwo, o którym mowa w art. 827 § 1 KC, można przypisać w wypadku nieprzewidywania szkody jako skutku m.in. zaniechania ubezpieczającego, o ile doszło do przekroczenia elementarnych zasad staranności. Rażące niedbalstwo jest kwalifikowaną postacią braku staranności w przewidywaniu skutków działania i jest to takie zachowanie, które wręcz graniczy z umyślnością i nie może być traktowane za równoznaczne z pojęciem „należytej staranności”, o którym mowa w art. 355 KC. Gdyby pojęcia te były znaczeniowo tożsame, art. 827 § 1 KC wyłączałby odpowiedzialność ubezpieczyciela nie w przypadku rażącego niedbalstwa, ale w przypadku działania poszkodowanego bez zachowania należytej staranności.

ROZDZIAŁ 11

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA – czyli jak zawrzeć umowę ubezpieczenia

§ 90

1. PZU zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczającym na podstawie jego wniosku.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytywało w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. Jeśli PZU zawrze umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

5. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 2–4 nie zostały podane do wiadomości PZU. Jeżeli do naruszenia ust. 2–4 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Ubezpieczyciel, broniąc się przed naciągaczami zastrzega, że nie możesz zatajać informacji. Jednocześnie wskazuje, że jeśli okaże się, że pewne ważne informacje zostały zatajone to ubezpieczyciel może nie brać odpowiedzialności za taką szkodę (może nie wypłacić lub zmniejszyć wartość odszkodowania).

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU – czyli kiedy rozpoczyna i kończy się ochrona ubezpieczeniowa

§ 91

4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie danego ubezpieczenia wygasa:

1) z upływem okresu ubezpieczenia;

2) w ubezpieczeniu nieruchomości – z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia – w zakresie tego przedmiotu;

3) w ubezpieczeniu mienia ruchomego i ubezpieczeniu przedmiotów od stłuczenia – z chwilą całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia – w zakresie tego przedmiotu;

4) z dniem, w którym suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana, o ile umowa ubezpieczenia przewiduje możliwość wyczerpania się tej sumy;

5) z dniem, w którym suma gwarancyjna zostanie wyczerpana;

Logiczne, że jeśli przedmiot ubezpieczenia np. dom, zostanie zniszczony więc ubezpieczenie na niego już nie istnieje, bo domu nie ma. Niestety wiele osób zapomina o limitach kwot odszkodowania o których już pisałem.

W tym paragrafie ubezpieczyciel wyraźnie pisze, że jeśli sumy odszkodowań przekroczą wartość na jaką zawarta jest polisa to ubezpieczenie wygasa (przestaje obowiązywać) niezależnie, że do końca polisy zostało np. kilka miesięcy. W związku z tym warto przy różnych zdarzeniach (wypłatach odszkodowań) sprawdzać jaka kwota ubezpieczenia jeszcze została.

Teoretycznie może się zdarzyć sytuacja w której polisa została zawarta na okres jednego roku. Było kilka szkód likwidowanych (wypłacanych) z polisy i w połowie roku z pełnej wartości ubezpieczenia zostało 150 zł. Polisa nadal obowiązuje, lecz w przypadku jakiejkolwiek szkody ubezpieczyciel odpowiada tylko do wartości pozostałych środków czyli tych 150 zł. Po wypłacie pozostałych 150 zł polisa automatycznie przestaje obowiązywać 🙁

W tym miejscu przytoczę mój ulubiony cytat: „nieświadomość jest błogosławieństwem”.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA – czyli kiedy PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie i jakie ma obowiązki

§ 95

3. PZU jest zobowiązane:

1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do:

a) poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz

b) podjęcia postępowania, które dotyczy ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także

c) poinformowania osoby występującej z roszczeniem – pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę – jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo mogą zgłosić jego spadkobiercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;

3) jeśli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:

a) osoby występującej z roszczeniem oraz

b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną, które uzasadniają całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

Paragraf ten może nie wzbudzać podejrzeń, ale jest bardzo istotny.

Wyobraź sobie, że w Twoim ubezpieczonym domu nastąpił wypadek z udziałem prądu. Członek rodziny został porażony prądem elektrycznym i doznał uszkodzeń ciała. Występujesz do ubezpieczyciela z wnioskiem o…, a ubezpieczyciel prosi o dostarczenie dokumentów, w tym protokołu z ostatniego przeglądu instalacji elektrycznej.

Masz protokół?

Sprawdź kiedy ostatni raz były u Ciebie robione pomiary instalacji elektrycznej?

O ile „pomiary” regularnie są robione w różnych wspólnotach mieszkaniowych, o tyle w budownictwie jednorodzinnym są rzadkością. Obowiązek wykonywania pomiarów wynika wprost z Prawa Budowlanego.

Prawo budowlane

1)

z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 89, poz. 414)
tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126)
tj. z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016)
tj. z dnia 17 sierpnia 2006 r . (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)
tj. z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)
tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)
tj. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290)
tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)
tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
(zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 51, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, Dz.U. z 2018 r. poz. 1276, Dz.U. z 2018 r. poz. 352)

Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych.
Art. 62 [Rozwinięcie]
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Wracamy do omawianych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

§ 97

PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Na koniec chciałem zwrócić Twoją uwagę na możliwości jakie wskazuje ubezpieczyciel. W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie może być wypłacone na podstawie zgłoszonej przez Ciebie szkody, a w przypadku wątpliwości np. braki w dokumentacji ubezpieczyciel może zawrzeć z Tobą ugodę na inną kwotę niż ta, która wynika z zawartej polisy. Ubezpieczyciel wskazuje również, że sprawa może trafić do sądu. Wówczas to sąd, w oparciu o zawartą umowę (czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia), stwierdza czy i w jakim stopniu należy Ci się odszkodowanie.

Wnioski

Celem tego artykułu nie jest zniechęcenie Cię do zawierania polis ubezpieczeniowych, lecz zwrócenie Twojej uwagi na zagadnienia, które dość powszechnie są lekceważone przez osoby które wykupują polisę. O ważności zapisów na, które zwróciłem uwagę najczęściej przekonujemy się w momencie, gdy ubezpieczyciel dostarczy nam odpowiednie pismo, z odmową…

„Licho nie śpi” należy wiec korzystać z polis ubezpieczeniowych, i należy dbać o to, aby domy, mieszkania i instalacje, były wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami. Warto pamiętać również, że ubezpieczyciele mogą narzucać swoje, bardziej restrykcyjne wymogi odnośnie np. instalacji elektrycznej niż wynikałoby to z przyjętej praktyki czy norm.

Pamiętaj, że ubezpieczenie np. od przepięć, nie zwalnia Cię z obowiązku posiadania kompletnej, dobrze wykonanej ochrony przeciwprzepięciowej. Co więcej brak takiej ochrony może być podstawą do odmowy lub zmniejszenia wypłaty należnego Ci odszkodowania.

Ubezpieczyciel nie jest Twoim wrogiem, co więcej stara się pomóc. Poza „ciężkim” do czytania regulaminom czyli Ogólnym Warunkom Ubezpieczeń, przygotowują szereg skróconych broszurek, w których radzą na co zwrócić uwagę. Co robić, aby potem w razie wypadku nie było problemu z wypłatą odszkodowania.

Każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, aby wypadków było jak najmniej, bo wówczas nie będą musieli wypłacać odszkodowań. Czyli ubezpieczyciele dokładają starań, aby wykupionych polis (zawartych ubezpieczeń) było jak najwięcej – wówczas zarabiają. Jednocześnie dbają, aby wypadków i wypłat było jak najmniej – wówczas tracą, to dla nich koszty.

Ubezpieczyciele przypominają właścicielom domów o obowiązkach:

 • używania domów zgodnie z ich przeznaczeniem (niby oczywiste, a jednak bardzo często sami właściciele tego nie przestrzegają),
 • utrzymania domu w należytym stanie estetycznym i technicznym. Oznacza to, że masz obowiązek remontować i naprawiać powstałe uszkodzenia.
 • Terminowo przeprowadzać kontrole techniczne (warto przeczytać Prawo Budowlane).
 • Jeśli zlecasz kontrole i pomiary, sprawdzaj czy osoby dokonujące kontroli mają odpowiednie i ważne uprawnienia.
 • Przedstaw osobom kontrolującym wyniki poprzednich kontroli.
 • W twoim interesie jest, aby z każdej kontroli powstał protokół z podpisami osób, które go sporządziły. Dopilnuj, abyś dostał jeden egzemplarz takiego dokumentu.
 • Archiwizuj wszystkie protokoły, badania, pomiary. Prowadź dokumentację co i jak zostało w budynku zmienione, przerobione, naprawione.

Przegląd instalacji w starszych budynkach

Co jednak, jeśli instalacja elektryczna w domu, który kupiłeś na rynku wtórnym lub odziedziczyłeś po rodzinie, jest sumą nieudokumentowanych zmian? Optymalnym rozwiązaniem przed zawarciem ubezpieczenia w takiej sytuacji jest przegląd instalacji elektrycznej w domu, wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Przegląd ujawni to, co powinno być w domu wymienione czy zmodernizowane, i pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej w przyszłości. Instalacje w budynkach murowanych, zwykle ułożone tradycyjnie pod tynkiem, jeśli nie są kilkudziesięcioletnie, sprawiają niewiele kłopotów i rzadziej wymagają napraw czy wymiany. Więcej pracy mogą wymagać instalacje na poddaszach czy w pomieszczeniach gospodarczych.

Usuwając usterki czy nieprawidłowości ujawnione w wyniku przeglądu instalacji elektrycznej, zyskasz gwarancję niezawodności swojej instalacji. W wyniku przeprowadzenia przeglądu otrzymasz dokument, który ściśle wiąże się również z wypłatą świadczenia z ubezpieczenia w przypadku przykrych zdarzeń związanych z awarią instalacji elektrycznej.

Źródło: https://www.nn.pl/blog/posts/2020/instalacja-elektryczna-w-domu-co-jest-wazne.html

4 komentarze

 1. Jacek

  1 grudnia 2021 o 11:00

  Jestem ciekaw jak sprawa wygląda jeśli instalacja jest wykonywana w systemie gospodarczym tj. przez osobę będącą elektrykiem (wykształecnie, praca zawodowa, uprawnienia SEP), ale nie prowadzącą działalności gospodarczej (praca na etat, instalacja wykonywana po godzinach rodzinie). Instalacja wykonana wg projektu (dobrego i dokładnego, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami), wykonana z należytą starannością, z poprawnie udokumentowanymi przeglądami. Jak wtedy rozumieć przepisy?

  Druga sprawa: jak rozumiem w już użytkowanym obiekcie, w którym instalacja została poprawnie wykonana i udokumentowana, w wypadku modyfikacji np. przy przesunieciu gniazdka (dajmy na to w linii pionowej) z 110cm na 10 cm od podłogi, jest wymagany projekt powykonawczy?

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   3 grudnia 2021 o 21:00

   Chętnie zobaczę porządny projekt… Ale pomijając tą kwestię sprawdza się najpierw „papierologię”, czyli poprawność projektu w stosunku do obowiązujących przepisów. Następnie, czy stan zastany instalacji odpowiada dokumentacji (projektowi), oraz czy jest właściwie prowadzona dokumentacja z okresowych przeglądów instalacji.

   Paradoksalnie według przepisów nie potrzebuje Pan uprawnień „SEP” do wykonania nowej instalacji. Uprawnienia są na eksploatację a ponieważ instalacja jeszcze nie jest wykonana i nie jest oddana nie ma mowy o eksploatacji. Dopiero w momencie oddania instalacji do użytkowania przechodzimy do jej eksploatacji i od tego momentu niezbędne są już odpowiednie uprawnienia popularnie zwane „SEP”.

   W związku z tym nikt się nie interesuje kto wykonał instalacje, lecz czy jest projekt i czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem, czy osoba wykonująca pomiary posiadała odpowiednie uprawnienia. Szuka się haków. Jeśli projekt = stan faktyczny = zgodność z pomiarami to można szukać dalej błędów wykonawczych czyli np. śruby dokręcone bez użycia narzędzi dynamometrycznych, błędy w dobraniu np. przewodów, aparatury modułowej… Wszystko zależy kto szuka i jak bardzo chce znaleźć.

    

   Odpowiedź na pytanie drugie nie jest prosta ponieważ zależy od tego czy wydłużamy, czy skracamy przewód (instalacja prowadzona pod sufitem czy przy podłodze)? 

   Z punktu widzenia prawa (takiego naprawdę czepialskiego) jeśli wydłużamy przewód (robimy połączenie) i zmieniają się parametry instalacji elektrycznej (przynajmniej ten jeden obwód), co oznacza, że po długiej batalii w sądzie mogą udowodnić, że taka przebudowa / rozbudowa wymagała kompletnego projektu całej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w danym…

   No właśnie dochodzimy do pewnego absurdu. Wielokrotnie na ten temat rozmawiałem z różnymi biegłymi i prawie zawsze dochodziliśmy do wniosków, że jeśli by w 100% trzymać się przepisów i norm to po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej nic nie można zmienić (bo by to generowało ogromne koszty). 

   No ale nikt nie da Panu gwarancji co można, a co nie? Jeśli już będzie ktoś kiedyś sprawdzał Pana instalację, to jaka będzie miał wiedzę, i jak bardzo będzie się chciał przyczepić. Dlatego w artykułach pokazuję jak jest w obowiązujących przepisach, a każdy sam musi stwierdzić gdzie dla niego przebiega granica absurdu i jakie ryzyko podejmuje.

   W tym temacie pomocny może być artykuł:

   Łukasz – kiedy potrzebny jest projekt?

   Odpowiedz

 2. Jacek

  1 grudnia 2021 o 11:21

  Czy dobrze rozumiem, że z OWU wynika, że każde gniazdko ma być co pół roku sprawdzane i dokręcane? Także takie ukryte np za stałą zabudową w kuchni? Wszyskie rozdzielnice? Jeśli nie jest to martwy przepis to wydaje się, że ubezpieczenie nie ma sensu. Koszt kwalifikowanego elektryka żeby chałupę raz na pół roku przeleciał jest ogromny. Przecież w praktyce to jest bicz na każdego. Każdej szkody możnaby odmówić

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   3 grudnia 2021 o 20:40

   Zgadza się. Po prostu widzi Pan jaki bicz mają ubezpieczyciele jeśli szkoda będzie dużej wartości i jeśli będą chcieli się przyczepić. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie zacisków sprężynowych (są gniazda i łączniki które posiadają zaciski sprężynowe).

   Proszę również zwrócić uwagę na kwestie projektu, i zgodności wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z projektem. Kwestia co rozumiemy przez pojęcie projektu będzie jaśniejsza po zapoznaniu się z seria poradników: Jak powinna wyglądać skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Jaka puszka do elektroniki Smart Home?

Budowa i remont to okazja do zmian (również w elektryce) więc, czy puszka…