Strona główna Aktualności Szybkozłączka, złączka śrubowa a może mufa? PORADNIK cz. 3

Szybkozłączka, złączka śrubowa a może mufa? PORADNIK cz. 3

13
55,492

Szybkozłączka, czy złączka śrubowa? Wady, zalety i rozwiązania alternatywne używane w instalacji elektrycznej.

Czyli jak łączyć kable i przewody?

Poniższy artykuł jest trzecią częścią artykułów poświęconych oprzewodowaniu budynku:

Poruszając zagadnienie łączenia kabli i przewodów w instalacji elektrycznej ograniczę się do przekroju 16 mm2. Na przykładzie domku jednorodzinnego opisałem sposoby łączenia i naprawiania kabli oraz przewodów najczęściej używanych w instalacjach zasilających i teletechnicznych.

Wśród instalatorów są zagorzali zwolennicy połączeń śrubowych lub szybkozłączek. Nie będę oceniać rodzajów połączeń, lecz podam wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Każdy instalator wykonując instalację elektryczną sam wybierze odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

W tym artykule znajdziesz:

Jakie zadania stoją przed prawidłowo dokonanym połączeniem?

Prawidłowe połączenie przewodów:

 • teletechnicznych, powinno zachowywać parametry kabla lub przewodu, czyli nie powinno doprowadzać do przedostawania się zakłóceń do torów sygnałowych i powinno zapewniać pewne połączenie elektryczne o możliwie małej rezystancji.
 • zasilających, powinno mieć możliwie małą rezystancję, tak aby bez strat (grzania się) przenosić prądy właściwe dla danego przekroju kabla lub przewodu. Powinno zapewniać pewny styk, tak aby przy możliwie małym napięciu np. mV zagwarantować ciągłość obwodu. Zacisk ma kompensować proces rozszerzania i kurczenia się metali w zależności od temperatury (zjawisko normalne podczas długotrwałej pacy przewodu przy prądach zbliżonych do wartości znamionowych dla danego przekroju).

Podczas dużych wartości prądów zwarciowych i działania sił elektrodynamicznych połączenie powinno utrzymać przewód lub kabel i nie dopuścić do wyrwania żyły z zacisku.

W rozdzielnicy mamy przewody zasilające, np. Lgy o długości 1 m. Żyły są oddalone względem siebie o 5 cm. W chwili zwarcia prąd zwarciowy osiąga wartość 50 kA czyli 50 000 A. Oznacza to, że na przewody działa siła elektrodynamiczna o wartości 10 kN.

10 kN to wartość około 1 019,72 kg, czyli ponad 1 tonę.

Źródło: Jakie skutki powoduje zwarcie?

Spalona na skutek zwarcia aparatura zabezpieczająca Moeller

Jak ocenić czy połączenie jest dobrze wykonane?

Jakość połączenia elektrycznego określa próba przywołana w normie PN-EN 60998-1:2006, na spadek napięcia na połączeniu. Polega na pomiarze spadku napięcia przy przepływie prądu na poziomie 1/10 In na połączeniu ΔU.

Jeśli połączenie jest poprawnie wykonane, wynik pomiaru nie może przekroczyć 1,6 mV na połączenie, czyli gdy łączymy 2 przewody spadek napięcia ma nie może przekroczyć 3,2 mV.

Osoby zainteresowane mogą z prawa Ohma R=ΔU/I obliczyć rezystancję połączenia elektrycznego.

Rodzaje połączeń

Często wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które w danej chwili najlepiej się sprawdzi. Nie znam producenta, który miałby w swojej ofercie pełną ofertę możliwych połączeń, stąd zdecydowałem się w tym artykule zebrać informacje na temat najczęściej stosowanych rozwiązań do łączenia żył przewodów i kabli. Opisałem: lutowanie, łączniki zaciskane, skrętkę, złączki śrubowe (złączki, listwy, odgałęźniki), szybkozłączki. 

Po co aż tyle rozwiązań? 

W zależności od rejonu polski różne rozwiązania mają mniejszą lub większą popularność stąd nie zaszkodzi opisać najczęściej spotykane 🙂 

Lutowanie

Przewody połączone na skrętkę i zlutowane.Dość pracochłonny i czasochłonny sposób dokonywania połączeń wymagający odrobiny wprawy, przez co stosunkowo rzadko używany. Umożliwia połączenie ze sobą żył miedzianych za pomocą cyny (nie ma możliwości połączenia aluminium z miedzią za pomocą lutu).

W celu poprawnego dokonania połączenia należy oczyścić i odpowiednio podgrzać miejsce połączenia. Źle wykonany lut daje słabe połączenie, często zapewnia tylko pozorny styk tzw. zimny lut.

Zbyt mocne podgrzanie miedzianej żyły (miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło) skutkuje uszkodzeniem izolacji przewodu w okolicach lutu, w związku z tym należy uwzględnić to wykonując izolację dokonanego połączenia.

Podczas lutowania cyna wnika wgłąb przewodu usztywniając znaczną część linki.

Jeśli połączenia za pomocą lutu dokonujemy na przewodzie wielodrutowym (linka) cyna „wędruje” pomiędzy drucikami pod izolację, i w zależności od umiejętności instalatora może usztywnić spory odcinek przewodu (linki). W miejscu, w którym w lince kończy się cyna (linka odzyskuje miękkość) ale w tym miejscu jest mocno zwiększone ryzyko łamania się przewodu pod wpływem drgań.

Zwróć uwagę na poniższy przykład. Jak widzisz, cyna dość daleko wniknęła pod izolację i usztywniła przewód na znacznej długości.

W warunkach budowy, do lutowania można używać tradycyjnej lutownicy transformatorowej, lub nowoczesnej lutownicy gazowej, która jest wygodniejsza do stosowania ze względu na swój bezprzewodowy charakter pracy 😉 

Popularna lutownica transformatorowa Dremel lutownica gazowa

Nowoczesna formą łączenia przewodów za pomocą lutowania są złączki rodziny TTN. Złączka składa się z koszulki termokurczliwej z klejem oraz pierścieniem wykonanym z cyny. Montaż polega na włożeniu dwóch odizolowanych końcówek przewodu i podgrzanie całości opalarką. Według producenta, o ile łączone w ten sposób są przewody nowe, z żyłami pozbawionymi nalotów połączenie powinno być dobre.

Złączki serii TTN z cyną w rurce termokurczliwej z klejem

Powinno, ponieważ jak już pisałem istnieje niebezpieczeństwo powstania zimnego lutu.

Łączniki

Połączenie żył za pomocą zaciskanych łączników lub tulejkowych końcówek łączących stosowne jest częściej w większych przekrojach żył. W zakresie do 16 mm2 instalatorzy raczej wybierają inne rodzaje połączeń, ale aby mieć komplet rozwiązań w skrócie omówię również tą technologię.

Izolowane końcówki łączące

Wykorzystywane do łączenia żył przewodów „na styk”. Wykonane są z miedzi galwanicznie pokrytej warstwą cyny. Zwróć uwagę na rodzaje izolacji i zakresy temperatury podane w poniższych tabelach.

Izolowane końcówki łączące KLI produkcji Ergom Typ Izolacja Przekrój
KLI 0,5 Poliamid 6.6 temperatura pracy od -30 do 95 oC 0,1 – 0,5 mm2
KLI 1 0,5 – 1,0 mm2
KLI 2,5 1,5 – 2,5 mm2
KLI 6 4 – 6 mm2
KLI 1 PC Poliweglan temperatura pracy od -50 do 120 oC 0,5 – 1,0 mm2
KLI 2,5 PC 1,5 – 2,5 mm2
KLI 6 PC 4 – 6 mm2
KLI 1 PCV Polichlorek winylu temperatura pracy od -5 do 60 oC 0,5 – 1,0 mm2
KLI 2,5 PCV 1,5 – 2,5 mm2
KLI 6 PCV 4 – 6 mm2

Końcówki łączące w izolacji termokurczliwej typu KLIT do łączenia „na styk” wykonane z miedzi galwanicznie pokrytej cyną.

Końcówki łączące w izolacji termokurczliwej typu KLIT produkcji Ergom Typ Izolacja Przekrój
KLIT 0,5 Koszulka termokurczliwa temperatura pracy od -30 do 105 oC 0,5 mm2
KLIT 1 1 mm2
KLIT 2,5 2,5 mm2
KLIT 6 6 mm2

Do zaprasowania izolowanych tulejek łączących używa się dedykowanych prasek np.: napęd N-FE-L wraz z matrycami M-A-I 0,5-6.

Łączniki nieizolowane

Łączniki najczęściej wykonane są z rury miedzianej galwanicznie pokrytej warstwą cyny.

Łącznik typu KL do łączenia na styk. W zależności od wybranego typu umożliwia łączenie żył o przekroju od 0,1 do 16 mm2.

Łącznik typu KL produkcji Ergom Typ Przekrój  Zaprasowanie, liczba zaciśnięć
wąskich szerokich
KL 0,5-12 0,1 – 0,5 mm2 1 – 1
KL 1-15 1 mm2
KL 1-20
KL 2,5-15 1,5 – 2,5 mm2
KL 2,5-20
KL 6-20 4 – 6 mm2 1 – 1
KL 6-25
KL 10 10 mm2
ZM 10
KL 16 16 mm2
ZM 16
KL – łączniki cynowane

ZM – łączniki niecynowane

Łącznik typu KLZ do łączenia „na zakładkę”


Łącznik typu KLZ produkcji Ergom
Typ Przekrój Zaprasowanie, liczba zaciśnięć
wąskich szerokich
KLZ 1 1 mm2 1 – 1
KLZ 2,5 2,5 mm2
KLZ 6 6 mm2
KLZ 10 10 mm2
KLS 10 2 1
KLS 16 16 mm2

Do zaprasowania łączników używa się dedykowanych prasek np. do łączników KLZ można zastosować praskę składającą się z napędu N-FE wraz z matrycami M-B-N 1,5-10.

Technologia zaciskania miedzianych końcówek rurowych (łączników)

Podczas zaciskania końcówek rurowych (na potrzeby tego artykułu łączników nieizolowanych), należy przestrzegać kilku zasad, które przytoczę w oparciu o zalecenia polskiego producenta Ergom.

Łączniki np.: KL; ZM; KLZ; KLS zaciskamy matrycami prasującymi na tzw. „sześciokąt”. Kształt ten zapewnia dobre parametry elektryczne i mechaniczne połączenia, ale wymaga użycia sporej siły podczas zaciskania.

Bardzo ważne jest właściwe dobranie matrycy przeznaczonej do zaciskania konkretnej końcówki.

Jak zacisnąć końcówkę rurową?

Jeśli uważnie analizowałeś powyższe tabele, zauważyłeś że piszę o zaciśnięciach wąskich i szerokich.

Zaciśnięcia wąskie i szerokie – o co chodzi?

Technologia zaciskania miedzianych końcówek i łączników według DIN określa, że na każdej końcówce należy podać:

 • przekrój końcówki oraz średnicę otworu pod śrubę (w przypadku końcówek oczkowych);
 • numer gniazda matrycy, jaką musi zostać zaciśnięta końcówka;
 • graficzne oznaczenie ilości i położenia wymaganych zaprasowań, wykonywanych matrycami wąskimi (narzędzia ręczne) bądź matrycami szerokimi (narzędzia hydrauliczne).

Jak zaciskać końcówkę według DIN

Skrętka

Występuje w różnych odmianach:Technika łączenia przewodów na skrętkę

 • skręcanie ze sobą kilku żył przewodów jednodrutowych za pomocą szczypiec płaskich (kombinerek). Sposób, który według wielu ekspertów nie zapewnia powtarzalności ani pewnego styku, jest pracochłonny i zajmuje w puszce sporo miejsca.

Połączenia wykonane tą techniką są praktycznie niemożliwe do serwisowania. Wymiana choć jednego przewodu wiąże się z koniecznością rozkręcania wszystkich żył, prostowania i ponownego skręcania, co skończyć się może ułamaniem żyły.

Chociaż trudno w to uwierzyć, ta metoda nadal jest stosowana i ma wielu zwolenników.

Nie udało mi się znaleźć podstawy prawnej, która zakazuje wykonywania takich połączeń.

 • Złączki skrętne. Ta metoda polega na wstępnym skręceniu ze sobą żył przewodów, następnie tak przygotowane połączenie wkładamy do złączki skrętnej i dokręcamy.
Czerwona złączka skrętna z oferty Simet Niebieska złączka skrętna z oferty Simet Żółta złączka skrętna z oferty Simet Zielona złączka skrętna z oferty Simet Czarna złączka skrętna z oferty Simet
43814201 43814203 43814204 43814205 43814207

Złączka skrętna pozwala na łączenie przewodów o dużej rozpiętości przekrojów znamionowych. Można w niej połączyć przewody od 1 mm² do 6 mm². Nową cechą jest zastosowanie zacisku z drutu o przekroju kwadratowym. Pozwala on na nagwintowanie powierzchni odizolowanych przewodów, przez co połączenie staje się trwalsze. Złącze przewidziane jest z założenia dla przewodów drutowych, jednakże można w nim również łączyć przewody wielodrutowe, przy czym siła trzymania jest znacznie mniejsza. Duża powierzchnia styku oraz wysoka siła dociskowa stanowi o dobrej jakości stosowania takiego rozwiązania w łączeniu przewodów.

Źródło: katalog Simet 2019

Według producenta złączka skrętna wytrzymuje prąd 41 A i umożliwia łączenie w jednym zacisku przewodów:

Średnica łączonych przewodów Ilość przewodów łączonych w jednym zacisku

przy tym samym przekroju żyły

1 mm2 2 do 8 przewodów
1,5 mm2 2 do 6 przewodów
2,5 mm2 2 do 5 przewodów
4 mm2 2 do 3 przewodów
6 mm2 2 przewody

Złączka śrubowa

Od wielu lat z powodzeniem stosowana w instalacjach elektrycznych. Ta technologia łączenia doczekała się bardzo wielu odmian. Różnorodność produktów jest tak wielka, że mogę jedynie na kilku wybranych produktach przedstawić kilka rozwiązań. Przygotowując się do napisania artykułu przejrzałem ofertę kilku producentów, zdecydowałem się omówić złącza śrubowe na podstawie oferty Simet ze względu na dobrą jakość i dużą różnorodność produktów.

Zacznę od szczegółów, których nie widać na pierwszy rzut oka, a co jest najważniejsze czyli styk.

Standardowy zacisk mosiężny z śrubką Standardowy zacisk mosiężny z śrubką pokrytą warstwą galwaniczną.

Zaciski tego typu są często spotykane np. w listwach 12-torowych.

Wadą tego rozwiązania jest śrubka, która podczas dokręcania wgniata się w żyłę niszcząc jej strukturę.

Zdarza się, że zbyt mocno dokręcony zacisk powodował ułamanie się żyły, natomiast zbyt słabo dokręcony powodował iskrzenie i grzanie się połączenia.

Zaciski i wkręty pokryte powłoką galwaniczną. Wewnątrz zacisku umieszczona jest stalowa podkładka, która przenosi siłę dociskową śruby na żyłę.

Dzięki temu ograniczona zostaje do minimum możliwość uszkodzenia struktury żyły.

W porównaniu do powyższego standardowego zacisku mosiężnego, zacisk z podkładką umożliwia odkręcanie i dokręcanie przewodów bez ich uszkadzania.

Zacisk śrubowy z podkładką, w całości pokryty powłoką galwaniczną.
Zacisk mosiężny z stalową podkładką zabezpieczającą żyłę. Zacisk mosiężny z stalową podkładką.

Śruba wraz z podkładką pokryta galwaniczną warstwą zabezpieczającą przed korozją.

Zacisk w wykonaniu morskim.

Wszystkie elementy zacisku zabezpieczone są przed korozją warstwą galwaniczną.

Specjalnie zaprojektowana śruba wraz z zabezpieczeniem przed samoodkręcaniem zapewnia stabilne połączenie.

Zacisk w wykonaniu morskim z zabezpieczeniem przeciw samoodkręcaniem

Kontrola połączeń śrubowych

W Polsce istnieją zalecenia branżowe według których, wszystkie połączenia śrubowe należy co 6 miesięcy skontrolować, czyli sprawdzić wkrętakiem dynamometrycznym czy połączenie się nie poluzowało.

Jeśli producent na swoim wyrobie nie podał siły z jaką należy dokręcać zacisk śrubowy, należy jako wytyczne brać zapisy z  Normy EN 60998-2-1:2004, która określa moment dokręcenia dla gwintu (informacja od producenta Simet).

Wiha wkrętak dynamometryczny z wymiennymi końcówkami Rozmiar gwintu metrycznego Moment dokręcania Średnica śruby
M2,5 0,4 Nm 2,42 mm
M3 0,6 Nm 2,92 mm
M4 1,2 Nm 3,9 mm
M5 2 Nm 4,9 mm
M6 3,5 Nm 5,88 mm
M8 4 Nm 7,86 mm

Jak podłączyć linkę?

W celu połączenia przewodu wielodrutowego (linka) należy na linkę założyć końcówkę tulejkową i zaprasować odpowiednią praską. Wyjątkiem są złączki dedykowane do przewodów typu linka (opisane w dalszej części artykułu). Konieczność stosowania tulejki uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia przewodu przed wypadnięciem z linki pojedynczego drucika. Taki pojedynczy „wąs” może być przyczyną zwarcia lub wypadku.

Jeśli w zacisku śrubowym będzie dokręcany przewód wielodrutowy z lekko zaciśniętą tulejką, nie powinno być z tym żadnego problemu, pod warunkiem, że zacisk dokręcony zostanie z odpowiednią siłą. W trakcie dokręcania tulejka zostanie zmiażdżona, zapewniając dobry styk.

W praktyce najtrudniejsze jest dokręcenie zacisku z odpowiednią siłą. Fakt ten dobrze można zaobserwować podczas szycia rozdzielnicy. Jeśli masz do dokręcenia 24 szt wyłączników nadprądowych ustawionych w jednym rzędzie, to ten sam człowiek w zależności od rękojeści wkrętaka i zmęczenia dokręci zaciski z różną siłą (mimo, że subiektywnie będzie przekonany, że dokręcone są z tą samą siłą). Okaże się, że każdy zacisk będzie dokręcony z inną siłą a rozbieżności mogą być naprawdę spore. Tak samo jest z złączkami śrubowymi montowanymi w puszce, jeśli połączenie ma być dobrze wykonane, zacisk powinien być dokręcony z odpowiednią siłą.

Z praktyki,

wiem, że wkrętaki dynamometryczne są drogie i praktycznie bardzo rzadko są stosowane.

To duży błąd, który coraz częściej jest weryfikowany przez likwidatorów szkód i inspektorów budowlanych. Jeśli będziesz miał okazję być na pokazach narzędzi ręcznych jakie robi Wiha, Wera lub jeszcze kilka znanych marek zapytaj o możliwość przetestowania wkrętaków z różnymi rękojeściami pod kątem siły dokręcenia. Zobaczysz różnicę 🙂

Jeśli linkę z zaprasowaną końcówką tulejkową chcesz zamontować w szybkozłączce np. Wago seria 2273 lub 773 (bez dźwigienek) należy bardzo dobrze zaprasować końcówkę tulejkową uzyskując połączenie gazoszczelne. Sprężyna umieszczona w szybkozłączce zapewnia odpowiedni styk aby szybkozłączka mogła wytrzymać odpowiednio duży prąd, ale nie jest w stanie zgnieść końcówki tulejkowej, która jest zbyt słabo zaprasowana.

Czy to Wada?

Z jednej strony tak, bo należy stosować dobrej jakości praski, z drugiej strony przy złączce z zaciskiem sprężynowym nie trzeba stosować wkrętaka dynamometrycznego i nie ma konieczności czasowej kontroli siły dokręcenia.   

Pamiętaj, że tylko niektóre praski zapewniają odpowiednie parametry zaciśnięcia końcówki tulejkowej, tak aby można było bezpiecznie włożyć linkę z tulejką do szybkozłączki. Z przedstawionych poniżej prasek, które posiadam tylko Variocrimp 4 206-1204, wykonuje połączenie gazoszczelne i nadaje się do tego typu zastosowań.

Obejrzyj film >>

Praska ręczna Variocrimp 4 Wago Erko praska trapezowa 0,5 do 6 mm2 Ergom praska PZ/05 - 16

Listwy i odgałęźniki

Zgrubnego podziału złączek śrubowych można dokonać na listwy i odgałęźniki.

Listwy

Ponieważ wiedza na temat różnic pomiędzy listwami zaciskowymi jest niewielka, postanowiłem w jednym miejscu zebrać najważniejsze parametry pokazujące różnicę. Zwróć uwagę na zakresy temperatur, napięć itd.

In – prąd znamionowy

Un – napięcie znamionowe

Listwa 12-torowa, seria z podkładką LPA wykonana z Poliamidu PA66.

PA66, jest to samogasnące tworzywo bezhalogenowe.

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -30 do 110 oC

Un 450V

 • LPA12-1,5 nr. 89091110 do łączenia żył od 0,75 do 1,5 mm2 In 17,5 A
 • LPA12-2,5 nr. 89092110 do łączenia żył od 1 do 2,5 mm2 In 24 A
 • LPA12-4,0 nr. 89089110 do łączenia żył od 1 do 4 mm2 In 32 A
 • LPA12-6,0 nr. 89093110 do łączenia żył od 2,5 do 6 mm2 In 41 A
 • LPA12-10,0 nr. 89094110 do łączenia żył od 4 do 10 mm2 In 57 A
LPA seria listew 12-torowych produkcji Simet
LTV seria listew 12-torowych do transformatorów produkcji Simet LTV to seria profesjonalna listew dedykowana do transformatorów. LTV wykonana jest z samogasnacego bezhalogenowego Poliamidu PA66.

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -25 do 125 oC

Un 750V / 6 kV

 • LTV12-2,5 nr. 23220310 do łączenia żył 2,5 mm2 In 24 A
 • LTV12-4,0 nr. 23320310 do łączenia żył od 2,5 do 4 mm2 In 32 A
 • LTV12-6,0 nr. 23432310 do łączenia żył od 4 do 6 mm2 In 41 A
LTE to seria listew, których korpus wykonany jest z tworzywa termoutwardzalnego (Polomel matowy).

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -40 do 120 oC

Zacisk bez podkładki stalowej:

 • LTE2-2,5 nr. 25212406 dwa tory do łączenia żył do 2,5 mm2, In 24 A, Un 250 V zacisk bez podkładki stalowej
 • LTE2-4,0 nr. 25322406 dwa tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk bez podkładki stalowej
 • LTE3-2,5 nr. 25213406 trzy tory do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A, Un 250 V zacisk bez podkładki stalowej
 • LTE3-4,0 nr. 25323406 trzy tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk bez podkładki stalowej

Zacisk z podkładką stalową:

 • LTE2-4,0P nr. 25322426 dwa tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk z podkładką stalową
 • LTE3-4,0P nr. 25323426 trzy tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk z podkładką stalową
 • LTE6-4,0 nr. 25326406 sześć torów do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk z podkładką stalową
 • LTE6-4,0A nr. 25346406 sześć otworów do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 660 V zacisk z podkładką stalową
 • LTE6-10,0 nr. 25526406 sześć otworów do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A, Un 750 V zacisk z podkładką stalową
 • LTE6-16,0 nr. 25616406 sześć otworów do łączenia żył do 16 mm2 In 76 A, Un 500 V zacisk z podkładką stalową

Zacisk z podkładką stalową wykonanie morskie (zabezpieczenie przed odkręcaniem):

 • LTE6-4,0M nr. 25326426 sześć torów do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 500 V zacisk zabezpieczony przed odkręcaniem z podkładką stalową
 • LTE6-4,0AM nr. 25346426 sześć otworów do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A, Un 660 V zacisk zabezpieczony przed odkręcaniem z podkładką stalową
 • LTE6-10,0M nr. 25526426 sześć otworów do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A, Un 750 V zacisk zabezpieczony przed odkręcaniem z podkładką stalową
 • LTE6-16,0M nr. 25616426 sześć otworów do łączenia żył do 16 mm2 In 76 A, Un 500 V zacisk zabezpieczony przed odkręcaniem z podkładką stalową
LTE seria listew z tworzywa termoutwardzalnego produkcji Simet
Standardowe listwy 12-torowe serii LTA produkcji Simet LTA to seria standardowych listew z korpusem wykonanym z Poliamidu PA6 który jest materiałem bezhalogenowym.

Un 400 V

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -25 do 85 oC

 • LTA12-2,5 nr. 22210216 do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
 • LTA12-4,0 nr. 22310216 do łączenia żył od 2,5 do 4 mm2 In 32 A
 • LTA12-6,0 nr. 22412216 do łączenia żył od 4 do 6 mm2 In 41 A
 • LTA12-10,0 nr. 22512216 do łączenia żył od 6 do 10 mm2 In 57 A
 • LTA12-16,0 nr. 22612216 do łączenia żył od 10 do 16 mm2 In 76 A

Listwy LTA występują w dwóch kolorach czarnym i białym. Numery zamówieniowe różnią się ostatnią cyfrą. Kolor biały końcówka 6, czarny końcówka 7. Powyżej opisałem listwy białe.

Seria listw LTA z podkładką w wersji przelotowej i „ślepej”, do łączenia dwóch żył do 4 mm2.

Posiada korpus wykonany z Poliamidu PA6, który jest materiałem bezhalogenowym.

Un 400 V

In 32 A

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -25 do 85 oC

Przelotowa z jednym wkrętem

 • LTA12-4,0A nr. 22522216

Ślepa z jednym wkrętem

 • LTA12-4,0B nr. 22316216
Seria 12-torowych listw LTA z podkładką w wersji przelotowej i „ślepej” produkcji Simet
Korpus listw 12-torowych LTF produkcji Simet wykonany jest z polietylenu PE LTF to tradycyjna seria pomarańczowych listew, która posiada korpus wykonany z polietylenu PE.

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -25 do 55 oC

 • LTF12-2,5 nr. 21210108 do łączenia żył od 1 do 2,5 mm2 In 24 A, Un 450 V
 • LTF12-4,0 nr. 21310108 do łączenia żył od 1,5 do 4 mm2 In 32 A, Un 450 V
 • LTF12-6,0 nr. 21412108 do łączenia żył od 1,5 do 6 mm2 In 41 A, Un 450 V
 • LTF12-10,0 nr. 21512108 do łączenia żył od 2,5 do 10 mm2 In 57 A, Un 750 V
 • LTF12-16,0 nr. 21612108 do łączenia żył od 4 do 16 mm2 In 76 A, Un 750 V
Pomarańczowa seria listew EXTRA LTF, ma korpus wykonany z uniepalnionego Polipropylenu PP

Zakres pracy listwy jest w zakresie od -40 do 85 oC

 • LTF12-2,5 nr. 21210008 do łączenia żył od 1 do 2,5 mm2 In 24 A, Un 450 V
 • LTF12-4 nr. 21310008 do łączenia żył od 1,5 do 4 mm2 In 32 A, Un 450 V
 • LTF12-6 nr. 21412008 do łączenia żył od 1,5 do 6 mm2 In 41 A, Un 450 V
 • LTF12-10 nr. 21512008 do łączenia żył od 2,5 do 10 mm2 In 57 A, Un 750 V
 • LTF12-6 nr. 21612008 do łączenia żył od 4 do 16 mm2 In 76 A, Un 750 V
Seria Extra LTF listew 12-torowych produkcji Simet
Akcesoria montażowe do listw 12-torowych
Adapter LTT1; LTT2 do montażu listew 12-torowych na szynie TS35 Omówione wyżej 12-torowe listwy można przymocować do szyny TS35, TH35 za pomocą trzymacza LTT1 lub LTT2
 • LTT1 do listw LTF12-2,5; LTF12-4; LTF12-6
 • LTT2 do listw LTF12-10; LTF12-16

Złączki porcelanowe

Seria złączek porcelanowych ZPA produkcji Simet Seria złączek ZPA posiada błyszczącą powierzchnię glazurowaną.

Un 500 V

Zakres pracy złączki jest w zakresie od -40 do 230 oC

Złączki z otworami montażowymi:

 • ZPA2-2,5A nr. 44242516 dwa tory do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
 • ZPA2-6A nr. 44442516 dwa tory do łączenia żył do 6 mm2 In 41 A
 • ZPA2-10 nr. 44532516 dwa tory do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A
 • ZPA3-2,5 nr. 44243516 trzy tory do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
 • ZPA3-6A nr. 44443516 trzy tory do łączenia żył do 6 mm2 In 41 A

Złączki bez otworów montażowych:

 • ZPA1-2,5 nr. 44231516 jeden tor do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
 • ZPA2-2,5 nr. 44232516 dwa tory do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
 • ZPA3-2,5 nr. 44233516 trzy tory do łączenia żył do 2,5 mm2 In 24 A
Seria złączek CPO posiada matową powierzchnię glazurowaną.

Un 450 V

Zakres pracy złączki jest w zakresie od -40 do 350 oC

Złączka z otworami montażowymi:

 • CPO-5A-2P nr. 80712516 dwa tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A
 • CPO-5A-3P nr. 80713516 trzy tory do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A
 • CPO-15A-2P nr. 80722516 dwa tory do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A
 • CPO-15A-3P nr. 80723516 trzy tory do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A
 • CPO-30A-2P nr. 80732516 dwa tory do łączenia żył do 16 mm2 In 76 A
 • CPO-30A-3P nr. 80733516 trzy tory do łączenia żył do 16 mm2 In 76 A

Złączka bez otworów montażowych:

 • CPO-5A-1P nr. 80711516 jeden tor do łączenia żył do 4 mm2 In 32 A
 • CPO-15A-1P nr. 80721516 jeden tor do łączenia żył do 10 mm2 In 57 A
 • CPO-30A-1P nr. 80731516 jeden tor do łączenia żył do 16 mm2 In 76 A
CPO seria porcelanowych złączek produkcji Simet

Odgałęźniki

ZPT odgałęźnik produkcji Simet Płytki odgałęźne ZPT
 • ZPT4-2,5 nr. 8301007 do łączenia do 8 żył do 2,5 mm2 In 10 A, Un 450 V
 • ZPT4-4,0 nr. 83003007 do łączenia do 8 żył do 4 mm2 In 24 A, Un 400 V
 • ZPT4-10,0 nr. 83005007 do łączenia do 8 żył do 10 mm2 In 40 A, Un 400 V
 • ZPT4-16,0 nr. 83007007 do łączenia do 8 żył do 16 mm2 In 55 A, Un 400 V
 •  ZPT5-2,5 nr. 83002007 do łączenia do 10 żył do 2,5 mm2 In 10 A, Un 450 V
 • ZPT5-4,0 nr. 83004007 do łączenia do 10 żył do 4 mm2 In 24 A, Un 400 V
 • ZPT5-10,0 nr. 83006007 do łączenia do 10 żył do 10 mm2 In 40 A, Un 400 V
 • ZPT5-16,0 nr. 83008007 do łączenia do 10 żył do 16 mm2 In 55 A, Un 400 V

Serwisowanie połączeń śrubowych

Pamiętaj, połączenia śrubowe w instalacji elektrycznej należy regularnie serwisować.

Pod wpływem zmian temperatury, wraz z upływem czasu połączenia śrubowe mają tendencję do samoodkręcania się i luzowania połączenia, co doprowadzić może do iskrzenia i pożaru.

Technologia połączeń śrubowych ma jedną ważną lecz nagminnie lekceważoną cechę.

Siła z jaką śruba jest dokręcana jest subiektywna i dla tego samego przewodu może być inna w zależności od siły instalatora, jakości użytego wkrętaka. Takie „niedokładności”  mogą doprowadzić do wypadku. Aby tego uniknąć należy śrubki dokręcać z stałą siłą niezależną od subiektywnych odczuć instalatora.

Można to uzyskać używając do dokręcania wkrętaka dynamometrycznego, lecz trudność polega na tym, że bardzo trudno dotrzeć do informacji z jaką siłą podaną w Nm należy dokręcać śrubki. Jeśli uważnie czytasz artykuł, przypominasz sobie, że na początku już opisywałem to zagadnienie, podawałem tabelę w której siła dokręcania uzależniona była od wielkości śruby.

Właściwą siłę dokręcania ustala się za pomocą wkrętaka dynamometrycznego.

Szybkozłączka

Szybkozłączka instalacyjna wykorzystuje technologię sprężynową. To najnowszy i najszybszy rodzaj połączenia przewodów, jednocześnie technologia sprężynowa jest stosowana w elektrotechnice od 1951 r, co powoduje, że jest już dobrze przetestowana na ogromnej liczbie instalacji elektrycznych. Pierwsze instalacyjne złączki wykorzystujące technologię sprężyny w ofercie Wago pojawiły się w 1973 r, możemy więc śmiało powiedzieć, że ta technologia jest w „kwiecie wieku”, przecież ma ponad 40 lat!

Używając szybkozłączki sprężynowej w przeciwieństwie do technologii śrubowej nie trzeba kontrolować stanu połączeń, ani używać specjalistycznych narzędzi dynamometrycznych (odpowiedzialność za prawidłową siłę docisku ponosi producent). Omawiając technologie łączenia przewodów i kabli za pomocą szybkozłączek zdecydowałem się na Wago.

Akcesoria do szybkozłączek

Większość instalatorów miała już styczność z szybkozłączkami, ale tylko nieliczni wiedzą jakie są akcesoria dzięki którym szybkozłączka ma nowe obszary zastosowań.

Nie wolno łączyć bezpośrednio ze sobą przewodów aluminiowych z miedzianymi.

Takie połączenie szybko ulegnie samouszkodzeniu i może doprowadzić do pożaru.

Dzięki zastosowaniu szybkozłączki, nie ma bezpośredniego styku miedzi z aluminium (styk jest za pośrednictwem sprężyny), ale aluminium ulega utlenianiu. Aby temu zapobiec przed dokonaniem połączenia do szybkozłączki należy wstrzyknąć pastę stykową Alu Plus nr. 249-130.

Pasta wypełnia szybkozłączkę i ogranicza dostęp tlenu poprawiając jednocześnie styk.

Alu pastę można stosować do maksymalnego przekroju 4 mm2.

Jeśli do połączenia aluminium z miedzią dostanie się woda (wilgoć) to:

Odwołam się do szeregu napięciowego metali. Im większa różnica potencjałów, tym gorzej dla instalacji. Al (elektroda aluminiowa) ma potencjał minus 1,66 V, a CU (elektroda miedziana) plus 0,521 V. Między nimi powstaje różnica potencjałów tworząca ogniwo. Atomy aluminium ulegają wyrywaniu…

Instalacje powinny być dobierane z metali o jak najmniejszej różnicy potencjałów. Najlepiej gdy jest ona jednorodna np. z miedzi, gdyż różnica potencjałów na styku składowych instalacji wynosi zero.

Źródło: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/13796-dlaczego-nie-nalezy-laczyc-miedzi-i-aluminium-w-instalacji

Łącząc przewody miedziane z aluminiowymi należy używać pasty Alu Plus nr. 249-130 Wago
Do montażu szybkozłączek serii 2273 na szynie TS35 należy użyć adaptera Wago nr. 2273-500 Jeśli chcesz szybkozłączki serii 2273 zamontować na szynie montażowej TH35 lub TS 35 w rozdzielnicy lub puszce należy użyć adaptera montażowego 2273-500.

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter 773-332 do montażu szybkozłączek serii 773 na szynę TS 35 lub TH35. 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Do montażu szybkozłączek serii 773 na szynie TH35 należy użyć adaptera Wago nr. 773-332
Adapter kontowy 222-510 Wago umożliwia zamocowanie adaptera montażowego 222-500 poziomo na szynie TH 35 Uniwersalny adapter kątowy 222-510 umożliwia zamocowanie adaptera montażowego 222-500 (poprzez zatrzaśnięcie) poziomo na szynie TS 35 lub TH35
Adapter montażowy 243-112 do mocowania czterech szybkozłączek MICRO serii 243 na szynie TS 35 lub TH35. 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter montażowy 243-112 Wago do mocowania czterech szybkozłączek MICRO serii 243 na szynie TH 35
Adapter montażowy 243-113 Wago do mocowania sześciu szybkozłączek MICRO serii 243 na szynie TH 35 Adapter montażowy 243-113 do mocowania sześciu szybkozłączek MICRO serii 243 na szynie TS 35 lub TH35. 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Arkusz sześciu samoprzylepnych pasków oznacznikowych 243-110 (bez nadruku) do opisywania złączek MICRO serii 243  Samoprzylepne paski oznacznikowe 243-110 Wago do złączek serii Micro
Szybkozłączki serii 222 można zamontować na szynie TS35 za pomocą adaptera Wago nr. 222-500 Adapter montażowy 222-500 umożliwia zamocowanie złączek instalacyjnych serii 222, dwu, trój i pięcioprzewodowych na szynie TH35 lub TS 35.

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Dużo większe możliwości można uzyskać dobierając do kompletu płytkę odciążającą 222-505

Płytka odciążająca przewody 222-505 montowana jest w sposób zatrzaskowy na adapterze montażowym 222-500. Sposób wykorzystania przedstawiłem na poniższych grafikach. Płytka odciążająca przewody 222-505 montowana na adapterze montażowym 222-500 Wago

Przykłady zastosowań

Czasami obraz działa lepiej niż wiele słów.

Przykład użycia adapterów na szynę TH lub TS 35, oraz montaż adapterów do płyty montażowej.

Montaż szybkozłączek Wago na szynie TS35 Szybkozłączka Wago w adapterze montowana na szynie TH35 Szybkozłączka Wago zamontowana za pomocą adaptera na szynie TH35
Adapter montażowy serii 222 zamocowany poziomo na adapterze kątowym 222-510 Wago Adapter montażowy serii 222 z płytką odciążającą 222-505 zamocowany na adapterze kątowym 222-510 Wago Wago Adapter montażowy serii 222 z płytką odciążającą 222-505 zamocowany poziomo na płaskiej powierzchni
Adapter montażowy Wago serii 222 z płytką odciążającą 222-505 zamocowany na szynie TS-35 Adapter montażowy Wago serii 222 z płytką odciążającą 222-505 zamocowany na powierzchni płaskiej Sposób odciążenia przewodów za pomocą adaptera serii 222 Wago
W adapterach serii 222 Wago należy zamknąć zatrzask zabezpieczający przed wysunięciem złączki Sposób montażu płytki odciążającej 222-505 na adapterze 222-500 Wago Sposób montażu uniwersalnego adaptera kątowego 222-510 Wago na adapterze serii 222
Adaptery montażowe posiadają otwory umożliwiające dokonanie pomiaru w złączkach Wago

Szybkozłączki serii 2273 do puszek instalacyjnychWago szybkozłączka serii 2273

To najczęściej używane przez instalatorów szybkozłączki do łączenia przewodów w puszkach instalacyjnych.

Seria 2273 jest to nowa, ulepszona wersja złączek serii 273 (opisanej w dalszej części artykułu). Seria ta charakteryzuje się przeźroczystą obudową umożliwiającą wizualne sprawdzenie czy żyła przewodu została dobrze wprowadzona do zacisku sprężystego.

Wago szybkozłączka serii 2273 na jaka długość odizolować żyłę?

Złączki są mniejsze w stosunku do poprzedniej serii 273.

Niby niewielka różnica, ale naprawdę spora gdy w puszce zaczyna się robić tłoczno od przewodów.

Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu po lewej stronie, ten przewód nie jest wprowadzony do szybkozłączki. Jest tylko do szybkozłączki przyłożony.

Na szybkozłączce, Wago wskazuje na jakiej długości powinieneś odizolować żyłę, aby uzyskać pewne i bezpieczne połączenie.

Jeśli odizolujesz dłuższy odcinek żyły przewodu, wówczas szybkozłączka nie zapewni deklarowanego przez producenta stopnia ochrony przed dotykiem (IP20), a jeśli odizolowany odcinek będzie zbyt krótki, wówczas szybkozłączka może nie zapewnić odpowiedniego styku.

Szybkozłączka Wago serii 2273 posiada otwór pomiarowy

Jak sprawdzić napięcie na szybkozłączce?

Spotkałem instalatorów, którzy nie lubią szybkozłączek, ponieważ jak twierdzą w szybkozłączce trudno jest neonówką sprawdzić potencjał (czy jest napięcie).

Takie twierdzenie świadczy tylko o tym, że nie obejrzeli dokładnie szybkozłączki ponieważ każda (przynajmniej produkcji Wago), ma specjalnie wykonany otwór pomiarowy przez który można bezpiecznie dokonać pomiaru.

Wago praska Variocrimp 206-1204 do końcówek tulejkowych 0,25 - 4 mm2

Czy do szybkozłączki można wkładać linkę z tulejką?

Dość często pada pytanie czy do szybkozłączek można bezpiecznie wkładać linkę z zaprasowaną końcówką tulejkową?

Zagadnienie było już poruszane w tym artykule, ale w ramach przypomnienia.

Wszystko zależy od tego jak zaciśnięta jest końcówka.

Jeśli do zaprasowania końcówki tulejkowej użyta została praska, która wykonuje GAZOSZCZELNE połączenie, i końcówka została prawidłowo dobrana do przekroju przewodu, to takie zapewnienie poprawnego styku w szybkozłączce jest możliwe.

Przy wyborze praski nie można zwracać uwagi tylko na kształt w jaki praska zaciska tulejki, lecz trzeba zwracać uwagę na parametry techniczne praski.

Szybkozłączka serii 2273 – rodzaje

Dość intuicyjnie Wago stworzyło numer katalogowy swoich szybkozłączek. Pierwszy człon 2273 określa serię szybkozłączek, następnie myślnik i trzycyfrowy kod z czego stałe cyfry w tej serii to 20 a ostatnia cyfra oznacza ilość żył jakie możemy wprowadzić do złączki.

Omawiana seria posiada również wady.

Ponieważ złączka ma naprawdę małe rozmiary, złączki 2273 w mojej opinii raczej nie nadają się do łączenia przewodów w starych remontowanych instalacjach gdzie przewody miały izolacje o znacznie większych średnicach. Taka izolacja nie mieści się w otwór przystosowany do dzisiejszych średnic izolacji przewodów.

Biała szybkozłączka 2273-202 posiada możliwość połączenia dwóch żył w zakresie 0,5 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 2273-500

Szybkozłączka Wago 2273-202
Szybkozłączka Wago nr. 2273-203 Pomarańczowa szybkozłączka 2273-203 posiada możliwość połączenia trzech żył w zakresie 0,5 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 2273-500

Czerwona szybkozłączka 2273-204 posiada możliwość połączenia czterech żył w zakresie 0,5 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 2273-500

Wago szybkozłączka 2273-204
Wago szybkozłączka 2273-205 Żółta szybkozłączka 2273-205 posiada możliwość połączenia pięciu żył w zakresie 0,5 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 2273-500

Jasnoszara szybkozłączka 2273-208 posiada możliwość połączenia ośmiu żył w zakresie 0,5 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 2273-500

Wago szybkozłączka nr. 2273-208

Szybkozłączka uniwersalna serii 221

Potoczna nazwa szybkozłączki uniwersalne, lub szybkozłączki z dźwignią wzięła się z faktu, że ta seria ma dźwignię, którą można otworzyć zacisk sprężysty dzięki czemu do szybkozłączki wprowadzić można przewód typu linka (bez tulejki).

Seria 221 powstała na bazie starszej serii 222. W stosunku do poprzedniczki wykonana jest z przeźroczystego tworzywa, dzięki czemu można wizualnie sprawdzić czy przewody są odpowiednio wprowadzone do zacisku.

Seria 221 ma również mniejsze wymiary w stosunku do serii 222. Poprawiona została konstrukcja dźwigni, dzięki czemu w puszce nawet pod różnymi kątami dźwignia się nie luzuje co zapewnia solidny docisk sprężyny.

Szybkozłączka posiada oznaczenie na jakiej długości należy usunąć izolację z żyły, oraz posiada otwór pomiarowy.

Na jaką długość odizolować przewód? Szybkozłączka Wago seria 221 W szybkozłączkach Wago serii 221 od czoła umieszczony jest otwór pomiarowy

Gdy nie ma pod ręką katalogu

Numer referencyjny szybkozłączki serii 221 Wago, ma zakodowane parametry szybkozłączki. Pierwsze trzy cyfry oznaczają serię 221, następnie myślnik i oznaczenie maksymalnego przekroju przewodu jaki można połączyć w złączce np. 4 lub 6 mm2, kolejna stał cyfra 1, i oznaczenie cyfrą jaką ilość przewodów można wprowadzić do szybkozłączki.

Warto zwrócić uwagę, że maksymalna temperatura długotrwale dopuszczalna dla uniwersalnych szybkozłączek serii 221- wynosi 105 oC.

Uniwersalna szybkozłączka 221-412 umożliwia połączenie dwóch żył (linka lub drut) w zakresie 0,2 do 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Szybkozłączka Wago nr. 221-412
Szybkozłączka Wago nr. 221-413 Uniwersalna szybkozłączka 221-413 umożliwia połączenie trzech żył linka lub drut w zakresie 0,2 do 4 mm2.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Uniwersalna szybkozłączka 221-415 umożliwia połączenie pięciu żył linka lub drut w zakresie 0,2 do 4 mm2.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Szybkozłączka Wago nr. 221-415
Szybkozłączka Wago 221-612 Uniwersalna szybkozłączka 221-612 umożliwia połączenie dwóch żył linka lub drut w zakresie 0,5 do 6 mm2.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 41 A

Uniwersalna szybkozłączka 221-613 umożliwia połączenie trzech żył linka lub drut w zakresie 0,5 do 6 mm2.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 41 A

Szybkozłączka Wago 221-613
Szybkozłączka Wago 221-615 Uniwersalna szybkozłączka 221-615 umożliwia połączenie pięciu żył linka lub drut w zakresie 0,5 do 6 mm2.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 41 A

Przykłady montażowe serii 221

Montaż płytki odciążającej 222-505 na adapterze 221-500 Wago Montaż adaptera kontowego 222-510 na adapterze 221-510 Wago Szybkozłączki serii 221 zamontowane na szynie TS35 za pomocą adapterów 222-510 i 221-500
Szybkozłączki Wago serii 221 zamocowane do płyty za pomocą adaptera 221-500 i płytki 222-505 Szybkozłączki Wago serii 221 zamocowane do płyty za pomocą adaptera 221-500 i płytki 222-505 Szybkozłączki serii 221 mocowane do szyny TS35 za pomocą adaptera 221-500 i płytki 222-505

Akcesoria do serii 221

Zwróć uwagę, że ze względu na zewnętrzne wymiary złączek akcesoria montażowe różnią się dla przekroju 4 i 6 mm2.

Opisane niżej adaptery występują w trzech wersjach montażowych. 

Wago adapter montażowy 221-502 do szybkozłączek serii 221 Wago adapter montażowy 221-512 do szybkozłączek serii 221 Wago adapter montażowy 221-522 do szybkozłączek serii 221
Montaż na śrubki Montaż poziomy na zatrzaski Montaż pionowy na zatrzaski

W artykule uwzględniłem tylko adaptery montowane na śrubkę, do pozostałych wersji podałem tylko numer zamówieniowy.

Adapter 221-500 do montażu szybkozłączek serii 221 na płycie lub szynie TS35 Adapter 221-500 umożliwiający montaż szybkozłączek serii 221 do maksymalnego przekroju 4 mm2 na szynie TH35 lub TS 35.

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Większe możliwości można uzyskać montując do adaptera płytkę odciążającą 222-505

Adapter 221-510 umożliwiający montaż szybkozłączek serii 221 do przekroju 6 mm2 na szynie TH35 lub TS 35.

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Większe możliwości można uzyskać montując do adaptera płytkę odciążającą 222-505

Wago adapter 221-510 do montażu szybkozłączek serii 221 (do 6 mm2) na płycie lub szynie TH35
Wago płytka odciążająca 222-505 do montażu na adapterach 221-500 lub 221-510 Płytka odciążająca przewody 222-505 montowana jest w sposób zatrzaskowy na adapterze montażowym 221-500 lub 221-510.

Sposób wykorzystania przedstawiłem na powyższych grafikach.

Uniwersalny adapter kątowy 222-510 umożliwia zamocowanie adaptera montażowego 221-500 lub 221-510 (poprzez zatrzaśnięcie) poziomo na szynie TS 35 lub TH35. Adapter kontowy 222-510 Wago do mocowania adapterów 221-500 lub 551-510
Do montażu szybkozłączek Wago 221-412 można użyć adaptera 221-502 Biały adapter montażowy 221-502 przeznaczony jest do dwuprzewodowych szybkozłączek 221-412, umożliwia montaż do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter występuje również w wersji czarnej pod numerem 221-502/000-004

 • Poziomy montaż na zatrzaski nr 221-512 Wago
 • Pionowy montaż na zatrzaski nr 221-522 Wago
Biały adapter montażowy 221-503 przeznaczony jest do trójprzewodowych szybkozłączek 221-413, umożliwia montaż do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter występuje również w wersji czarnej pod numerem 221-503/000-004

 • Poziomy montaż na zatrzaski nr 221-513 Wago
 • Pionowy montaż na zatrzaski nr 221-523 Wago
Do montażu szybkozłączek Wago 221-413 można użyć adaptera 221-503
Do montażu szybkozłączek Wago nr. 221-415 można użyć adaptera 221-505 Biały adapter montażowy 221-505 przeznaczony jest do pięcioprzewodowych szybkozłączek 221-415, umożliwia montaż do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter występuje również w wersji czarnej pod numerem 221-505/000-004

 • Poziomy montaż na zatrzaski nr 221-515 Wago
 • Pionowy montaż na zatrzaski nr 221-525 Wago

Szybkozłączka oświetleniowa serii 224

Szybkozłączka Wago serii 224 ma zaznaczone na jaką długość należy odizolować żyłę przewodu

Nazwę szybkozłączki oświetleniowej seria 224 zawdzięcza unikalnej konstrukcji, która idealnie nadaje się po podłączania żyrandoli, kinkietów i innych przewodów w których z jednej strony jest żyła jednodrutowa, a drugiej strony można dowolnie podłączać linkę lub drut.

Na szybkozłączce jest oznaczony wzornik, na jaką długość należy odizolować przewód tak aby połączenie było pewne i aby złączka po wprowadzeniu przewodu zapewniała deklarowany przez producenta stopień ochrony IP20.

Pomiar napięcia w instalacji z użyciem szybkozłączek oświetleniowych Wago serii 224

W szybkozłączkach oświetleniowych serii 224 wykonane są otwory służące do dokonywania pomiarów.

UWAGA!

Szybkozłączek oświetleniowych NIE MOŻNA owijać taśmą izolacyjną. 

Szczególnie groźne jest owiniecie szybkozłączek serii 224 taśmą samowulkanizującą lub obkurczanie na złączce rurki termokurczliwej.

Taśma izolacyjna oraz rurka termokurczliwa powodują nacisk na dźwignię która zwalnia zacisk sprężyny. Doprowadzić to może do luźnego połączenia, iskrzenia i pożaru.

Szybkozłączka 224 – rodzaje

Szybkozłączka oświetleniowa 224-101 posiada możliwość połączenia dwóch żył.

Z jednej strony wprowadzić można jedną żyłę typu drut, z drugiej strony dowolną żyłę (linka lub drut).

Szybkozłączka umożliwia połączenie żył o przekroju od:

 • drut od 1 do 2,5 mm2
 • linka od 0,5 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Temperatura długotrwale wytrzymywana wynosi 105 oC

Szybkozłączka oświetleniowa 224-101 Wago
Szybkozłączka oświetleniowa Wago nr. 224-112 Szybkozłączka oświetleniowa 224-112 posiada możliwość połączenia trzech żył.

Z jednej strony wprowadzić można dwie żyły typu drut, z drugiej strony dowolną żyłę (linka lub drut).

Szybkozłączka umożliwia połączenie żył o przekroju od:

 • drut od 1 do 2,5 mm2
 • linka od 0,5 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Temperatura długotrwale wytrzymywana wynosi 105 oC

Szybkozłączka oświetleniowa 224-201 wykonana jest z połączenia dwóch złączek 224-101 za pomocą specjalnego łącznika.

Posiada możliwość połączenia dwóch dowolnych żył (linka lub drut).

Szybkozłączka umożliwia połączenie żył o przekroju od 0,5 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Wago szybkozłączka 224-201
Szybkozłączka oświetleniowa Wago nr. 224-104 Szybkozłączka oświetleniowa 224-104 ma podwyższoną odporność na temperaturę.

Posiada możliwość połączenia dwóch żył. Z jednej strony wprowadzić można jedną żyłę typu drut, z drugiej strony dowolną żyłę (linka lub drut).

Szybkozłączka umożliwia połączenie żył o przekroju od:

 • drut od 1 do 2,5 mm2
 • linka od 0,5 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Temperatura długotrwale wytrzymywana wynosi 120 oC

Szybkozłączka oświetleniowa 224-114 ma podwyższoną odporność na temperaturę.

Posiada możliwość połączenia trzech żył. Z jednej strony wprowadzić można dwie żyły typu drut, z drugiej strony dowolną żyłę (linka lub drut).

Szybkozłączka umożliwia połączenie żył o przekroju od:

 • drut od 1 do 2,5 mm2
 • linka od 0,5 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Temperatura długotrwale wytrzymywana wynosi 120 oC

Szybkozłączka oświetleniowa Wago nr. 224-114

Szybkozłączka serii 773

Na jaką długość odizolować żyłę w szybkozłączce Wago serii 773?Główne cechy odróżniające szybkozłączki serii 773 od złączek serii 2273 to poza wymiarami większa obciążalność prądowa, oraz inny przekrój łączonych żył.

Seria 773 posiada wytłoczony w obudowie wzornik długości odizolowanej żyły.

 

Szybkozłączka 773-602 z białym wkładem, posiada możliwość połączenia dwóch żył typu drut w zakresie 1,5 – 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 773-332

Temperatura dopuszczalna długotrwale wynosi 105 oC

Szybkozłączka Wago nr. 773-602
Szybkozłączka Wago nr. 773-604 Szybkozłączka 773-604 z czerwonym wkładem, posiada możliwość połączenia czterech żył typu drut w zakresie 1,5 – 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 773-332

Temperatura dopuszczalna długotrwale wynosi 105 oC

Szybkozłączka 773-606 z brązowym wkładem, posiada możliwość połączenia sześciu żył typu drut w zakresie 1,5 – 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 773-332

Temperatura dopuszczalna długotrwale wynosi 105 oC

Szybkozłączka Wago nr. 773-606
Szybkozłączka Wago nr. 773-514 Szybkozłączka 773-514 z czarnym wkładem, posiada możliwość połączenia czterech żył typu drut w zakresie 0,75 – 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 24 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 773-332

Temperatura dopuszczalna długotrwale wynosi 150 oC

Szybkozłączka 773-173 z czerwonym wkładem, posiada możliwość połączenia trzech żył typu drut w zakresie 2,5 – 6 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 41 A

Szybkozłączkę można osadzić w adapterze 773-332

Temperatura dopuszczalna długotrwale wynosi 105 oC

Szybkozłączka Wago nr. 773-173

Akcesoria do serii 773

Wago adapter 773-332 do montażu szybkozłączek serii 773 na płytę lub szynę TS35 Adapter 773-332 do montażu szybkozłączek serii 773 na szynę TS 35 lub TH35. 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Szybkozłączka serii 243

Szybkozłączki sprężynowe serii 243, mają swoje zastosowanie w instalacjach teletechnicznych np: alarmowych, domofonowych i wideodomofonowych. Stosuje się je do łączenia przewodów magistralnych np. w instalacjach KNX.

Na jaka długość należy odizolować przewód w szybkozłączkach serii 243 Wago? Jak w pozostałych seriach, Wago na szybkozłączce zaznaczyło jaką długość powinna mieć odizolowana część żyły.

W serii 243 wystarczy przewód przyłożyć do szybkozłączki aby uzyskać informację, czy izolacja z żyły jest usunięta na odpowiednim odcinku.

Dzięki możliwości łączenia między sobą złączek, można rozbudowywać i łączyć ze sobą wszystkie złączki serii 243. Wykonanie mostka z drutu zwiększa możliwości 😉 Szybkozłączki serii 243 Wago posiadają zaczep którym można łączyć je w zestawy.
Szybkozłączki Wago serii 243 posiadaj umożliwiają dokonanie pomiaru napięcia dzięki otworowi pomiarowemu. Od strony wprowadzania przewodów szybkozłączki serii 243 mają zamieszczone otwory pomiarowe.

Przekrój czy średnica przewodu?

Szybkozłączki serii 243 są dedykowane do łączenia żył o średnicy 0,5 do 1,0 mm.

Przeglądając informacje, które zamieszcza Wago można dojść do błędnych wniosków, że zakres złączki obejmuje średnice przewodów od 0,6 do 0,8 mm.

Wynika to z zapisu w materiałach producenta, gdzie średnica podłączanych przewodów jest podana jako 0,6 – 0,8 mm*

Wiele osób nie szuka, i nie czyta co oznacza * (gwiazdka).

Uwaga montażowa Wago do szybkozłączek serii 243

Szybkozłączka Wago nr. 243-804 czerwona i 243-204 szara Szybkozłączka Mikro do łączenia czterech żył:
 • Kolor czerwony 243-804
 • Kolor ciemnoszary 243-204

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Szybkozłączka Mikro do łączenia ośmiu żył:
 • Kolor czerwony 243-808
 • Kolor ciemnoszary 243-208

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Szybkozłączka czerwona 243-808 i szara 243-208
Mikro szybkozłączka Wago nr. 243-144 Szybkozłączka 243-144 Mikro do łączenia czterech żył:

Zakres średnic przewodów od 0,4 do 0,5 mm.

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Szybkozłączka Mikro do łączenia czterech żył:
 • Kolor jasnoszary 243-304
 • Kolor żółty 243-504

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Szybkozłączka Wago 243-304 jasnoszara i 243-504 żółta
Szybkozłączka Wago jasnoszara 243-308 i żółta 243-508 Szybkozłączka Mikro do łączenia ośmiu żył:
 • Kolor jasnoszary 243-308
 • Kolor żółty 243-508

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Szybkozłączka Mikro 243-211 do instalacji KNX stanowi połączenie pod jeden numer zamówieniowy dwóch szybkozłączek:
 • Kolor czerwony 243-804
 • Kolor ciemnoszary 243-204

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Wago szybkozłączka Mikro 243-211 do instalacji KNX
Wago szybkozłączka Mikro 243-212 do instalacji KNX Szybkozłączka Mikro 243-212 do instalacji KNX stanowi połączenie pod jeden numer zamówieniowy dwóch szybkozłączek:
 • Kolor jasnoszary 243-304
 • Kolor żółty 243-504

Zakres średnic przewodów:

 • wszystkie żyły o tej samej średnicy od 0,5 do 1,0 mm
 • Żyły o różnych średnicach zakres od 0,6 do 0,8 mm

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 6 A

Akcesoria do szybkozłączek serii 243

Adapter 243-112 umożliwia zamontowanie do czterech złączek serii 243, na szynie TH35 lub TS 35 albo na powierzchni płaskiej za pomocą śrubek. Adapter 243-112 Wago umożliwia montaż szybkozłączek serii 243 na płycie lub szynie TH35
Adapter 243-113 Wago umożliwia montaż szybkozłączek serii 243 na płycie lub szynie TS35 Adapter 243-113 umożliwia zamontowanie do sześciu złączek serii 243, na szynie TH35 lub TS 35 albo na powierzchni płaskiej za pomocą śrubek.

Przykłady zastosowań adapterów serii 243

Wago przykład montażowy złączek serii 243 z pomocą adaptera 243-113 Przykład montażowy szybkozłączek Wago serii 243 za pomocą adapterów 243-112 i 243-113

Szybkozłączka serii 222

Seria 222 została już wycofana ze sprzedaży (zastąpiona przez opisana już serię 221), lecz ze względu na bardzo dużą popularność jeszcze dość dużo tego typu szybkozłączek można spotkać w istniejących instalacjach elektrycznych.

Wygląd to nie wszystko.

Jeśli spotkasz tego typu szybkozłączki w sprzedaży sprawdź czy są oryginalne. Przez pośpiech nie popełnij błędu i nie przyjmuj parametrów opisanych tu szybkozłączek Wago, do wyrobów innych producentów.

Szybkozłączka uniwersalna 222-412  do połączeń dwóch żył przewodów typu:
 • linka o przekroju od 0,08 do 4 mm2
 • drut o przekroju od 0,08 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Zastąpiona przez szybkozłączkę 221-412

Szybkozłączka uniwersalna 222-412 zastąpiona przez szybkozłączkę Wago nr. 224-412
Szybkozłączka Wago nr. 222-413 zastąpiona przez szybkozłączkę uniwersalną 221-413 Szybkozłączka uniwersalna 222-413  do połączeń trzech żył przewodów typu:
 • linka o przekroju od 0,08 do 4 mm2
 • drut o przekroju od 0,08 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Zastąpiona przez szybkozłączkę 221-413

Szybkozłączka uniwersalna 222-415  do połączeń pięciu żył przewodów typu:
 • linka o przekroju od 0,08 do 4 mm2
 • drut o przekroju od 0,08 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki wynosi 32 A

Zastąpiona przez szybkozłączkę 221-415

Szybkozłączka Wago nr. 222-415 zastąpiona przez szybkozłączkę 221-415

Stefy EX czyli szybkozłączki serii 773

Wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub wybuchu, muszą być zastosowane bezpieczne urządzenia odpowiednie dla danej strefy zagrożenia. Strefa zagrożenia to obszar, charakteryzujący się obecnością gazów, oparów, mgieł czy pyłów, które mieszając się z powietrzem powodują, że atmosfera staje się potencjalnie wybuchowa.

Eksplozja może być wywołana nie tylko przez instalacje elektryczne, ale również przez komponenty nieelektryczne takie jak gorąca powierzchnia, iskry wywołane przez uderzenia, tarcie materiałów itd. W związku z tym, takie typy wyposażenia muszą zostać poddane adaptacji czy też dodatkowym zabiegom, które wyeliminują ryzyko pożaru lub eksplozji wywołanej przez łuk elektryczny, iskry czy wysoką temperaturę w potencjalnie niebezpiecznym środowisku, w którym mają być zainstalowane.

Źródło: http://www.ethos.pl/htm/ex.htm

Gdzie w domu może być konieczność stosowania złączek EX?

Przykładowo w miejscu gdzie ładuje się akumulatory. Mam na myśli akumulatory do gromadzenia energii z paneli fotowoltaicznych. Złączki do stref EX opisane w tym artykule potraktuj jako ciekawostkę. Warto wiedzieć, że są, jak będziesz potrzebował to znajdziesz 😉

Jak wszystkie złączki Wago, również i ta ma na sobie zaznaczoną ściągę na jaką długość należy odizolować żyłę przewodu. Odizoluj  – przyłóż i sprawdź 🙂

Szybkozłączka Wago nr. 773, na jaką długość odizolować żyłę przewodu?

Gratuluje spostrzegawczości 🙂 powyższe zdjęcie obrazuje standardową szybkozłączkę serii 773, z tym, że oznaczenie długości odizolowanej żyły jest takie samo dla szybkozłączek standardowych oraz szybkozłączek EX.

Rodzaje szybkozłączek serii 773 do EX

Szybkozłączka Wago do stref EX 773-492 Szybkozłączka 773-492 do stref EX umożliwia połączenie dwóch żył typu drut o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 24 A

Szybkozłączka 773-494 do stref EX umożliwia połączenie czterech żył typu drut o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 24 A

Szybkozłączka Wago do stref EX 773-494
Szybkozłączka Wago do stref EX 773-496 Szybkozłączka 773-496 do stref EX umożliwia połączenie sześciu żył typu drut o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 24 A

Szybkozłączka 773-498 do stref EX umożliwia połączenie ośmiu żył typu drut o przekroju od 0,75 do 2,5 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 24 A

Szybkozłączka Wago do stref EX 773-498
Szybkozłączka Wago do stref EX 773-493 Szybkozłączka 773-493 do stref EX umożliwia połączenie trzech żył typu drut o przekroju od 2,5 do 6 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 42 A

Akcesoria do szybkozłączki serii 773 EX

Adapter 773-331 do montażu szybkozłączek serii 773 EX na szyne TH35 lub TS35, do puszek Ex (jasnoszary kolor obudowy szybkozłączki).

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter do szybkozłączek Wago serii 773 EX umożliwiający montaż na płycie lub na szynie TS35

Seria szybkozłączek uniwersalnych 221 do EX

Szybkozłączka uniwersalna Wago do stref EX nr. 221-482 Uniwersalna szybkozłączka 221-482 do stref EX umożliwia połączenie dwóch żył typu drut lub linka o przekroju od 0,14 do 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 24,5 A

Uniwersalna szybkozłączka 221-483 do stref EX umożliwia połączenie trzech żył typu drut lub linka o przekroju od 0,14 do 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 32 A

Szybkozłączka Wago do stref EX nr. 221-483
Szybkozłączka Wago do stref EX nr. 221-485 Uniwersalna szybkozłączka 221-485 do stref EX umożliwia połączenie pięciu żył typu drut lub linka o przekroju od 0,14 do 4 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 32 A

Uniwersalna szybkozłączka 221-682 do stref EX umożliwia połączenie dwóch żył typu drut lub linka o przekroju od 0,5 do 6 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 37 A

Szybkozłączka Wago do stref EX nr. 221-682
Szybkozłączka Wago do stref EX nr. 221-683 Uniwersalna szybkozłączka 221-683 do stref EX umożliwia połączenie trzech żył typu drut lub linka o przekroju od 0,5 do 6 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 37 A

Uniwersalna szybkozłączka 221-685 do stref EX umożliwia połączenie pięciu żył typu drut lub linka o przekroju od 0,5 do 6 mm2

Obciążalność prądowa szybkozłączki 37 A

Szybkozłączka Wago do stref EX nr. 221-685

Akcesoria do szybkozłączek serii 221 Ex

Wago adapter do montażu szybkozłączek serii 221 EX na płycie lub szynie TS35 Adapter 221-501 do montażu szybkozłączek do puszek Ex serii 221, do 4 mm2 (jasnoszary kolor dźwigni szybkozłączki). 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Adapter 221-511 do montażu szybkozłączek do puszek Ex serii 221, do 6 mm2 (jasnoszary kolor dźwigni szybkozłączki). 

Adapter można również zamontować do powierzchni płaskich za pomocą śrubek.

Wago adapter do montażu szybkozłączek serii 221 EX do 6 mm2 na płycie lub szynie TS35

Szybkozłączka – ciekawostki

 • Jaki stopień ochrony przed wodą i pyłem zapewnia szybkozłączka?
  • Jeśli przewody są w prawidłowy sposób odizolowane i wprowadzone do szybkozłączki, całość ma stopień ochrony IP20.
 • Czy szybkozłączkę, która została zalana wodą i wyschła można bezpiecznie używać?
  • Wszystko zależy od tego czy była to CZYSTA woda, czy woda w której są rozpuszczone substancje chemiczne? Jeśli jest to CZYSTA WODA, złączka po wyschnięciu nadaje się do użytku, ale jeśli była to woda w której są rozpuszczone nawet w niedużych ilościach związki chemiczne, wówczas bez dokładnej wiedzy na temat składu chemicznego wody (raczej cieczy), nie da się udzielić informacji.

Ze względu na niewielkie koszty szybkozłączki, a ważną i odpowiedzialną rolę jaką pełni połączenie które zapewnia szybkozłączka sugeruję zalane szybkozłączki wyrzucić.

 • Czy szybkozłączka musi być zamknięta w puszce?
  • Jeśli szybkozłączka ma zachować swoje parametry, które deklaruje producent musi mieć zapewnione odpowiednie środowisko pracy. Wago deklaruje, że w najgorszym przypadku ma być zachowany 2 stopień zanieczyszczenia, co oznacza, że występuje tylko zapylenie, które nie przewodzi prądu elektrycznego i sporadycznie (pod wpływem kondensacji) należy się spodziewać dorywczego wzrostu przewodności.
 • Szybkozłączka (bez dźwigienek) jest jednorazowa.
  • Takie twierdzenie nie jest prawdą. Jeśli szybkozłączkę założy się na żyłę typu drut, bez problemu można ją zdjąć.

W tym celu należy szybkozłączkę obracać w prawo i w lewo jednocześnie z wyczuciem ściągając ją z żyły. Szybkozłączka w ten sposób po chwili zsunie się z żyły i będzie gotowa do kolejnego użycia.

W jaki sposób zdjąć szybkozłączkę Wago z przewodu? W jaki sposób zdjąć szybkozłączkę oświetleniową Wago z przewodu?

Z szybkozłączki, nie da usunąć się przewodu typu linka, na której została zaciśnięta końcówka tulejkowa (spowodowane jest to kształtem zaprasowanej tulejki).

Połączenia kabli w ziemi

Rozmawiając o kablach zasilających umieszczonych w ziemi, możemy skupić się na miedzianych kablach z okrągłą żyłą jednodrutową. Najczęściej będą to kable typu YKY trzy lub pięciożyłowe o przekroju żyły: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2 (w tym artykule nie poruszam wyższych przekroi). Jest ogromna ilość rozwiązań oferowanych przez różnych producentów, w tym artykule omówię temat połączeń kabli ziemnych na przykładzie asortymentu szwajcarskiej firmy Cellpack.

Połączenia kabli wykonywane w ziemi różnią się od połączeń dokonywanych w budynku. Kable ziemne np. YKY mają izolację 0,6/1 kV co oznacza, że okresowy pomiar rezystancji izolacji według aktualnie obowiązujących norm wykonuje się napięciem o wartości 2,5 kV,  przewody wewnętrzne np. YDY z izolacją 300/500 lub 450/750 V mierzy się napięciem 500 V. 

W artykule tym nie będę opisywał zagadnień związanych z pomiarami, zaznaczyć chciałbym tylko różnicę, i wskazać wyzwanie jakie stoi przed instalatorem podczas połączeń kabli robionych w ziemi. Połączenie musi nie tylko zagwarantować dobry styk żył, ale musi być rozpatrywane w szerszej perspektywie i zagwarantować odtworzenie warstwy izolacji o parametrach NIE GORSZYCH od oryginalnej izolacji.

Strefy przemarzania gruntu

Na jaką głębokość przemarza grunt w Polsce?W okresie ujemnych temperatur grunt przemarzając do głębokości około 1 m, wywiera duży nacisk na znajdujące się w nim przedmioty (w tym również kable, puszki, mufy itd).

Zdarzają się okresy, w których połączenie dokonane w gruncie jest zalane wodą.

Czysta woda nie jest aż tak dużym zagrożeniem, wystarczy dobrać odpowiednią obudowę pod względem IPXX, czyli ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych, ale należy pamiętać, że w gruncie jest rozpuszczonych wiele różnych związków chemicznych np. pochodzących z nawozów sztucznych, oprysków lub innego zanieczyszczenia gleby.

Do tego dochodzi obciążenie spowodowane ruchem pieszym lub kołowym. Nad wykonanym przez elektryka połączeniem może przechodzić sporo ludzi, mogą przejeżdżać osobowe lub ciężarowe samochody.

Uwzględniając opisane w skrócie zagrożenia do połączeń kabli ziemnych zostały stworzone specjalne produkty nazywane mufami 🙂

Jak dobrać mufę?

Dobierając mufę należy zacząć od ustalenia ilości kabli, które będą w niej łączone. W tym zakresie rozróżniamy mufy przelotowe oraz odgałęźne.

Cellpack przelotowa mufa termokurczliwa i żywiczna. Mufa żywiczna odgałęźna, rozgałęźna produkcji Cellpack
Mufa przelotowa – służy do połączenia dwóch odcinków kabli. Mufa odgałęźna lub rozgałęźna służy do połączenia kilku odcinków kabli (najczęściej trzech).

Dobierając mufy żywiczne (przelotowe i rozgałęźne) należy sugerować się podanym zakresem zastosowania (maksymalny przekrój kabla). Dobór dokonany na podstawie średnicy kabla może przysporzyć trudności montażowych.

Podana na mufie średnica kabla określa, jaki maksymalny otwór może być na wejściu mufy. Jeżeli zastosować kabel o tak dużej średnicy to prawdopodobnie będzie problem ze zmieszczeniem w mufie odpowiednio dużego zacisku lub złączek do połączenia żył, zostanie bardzo mało miejsca na rozgięcie żył itp.

Zaciski

Producenci muf mają w swojej ofercie zaciski dedykowane do łączenia w mufie żył kabli i przewodów. W zakresie do 16 mm2 najbardziej popularne zaciski z oferty Cellpack to:

Zacisk śrubowy przelotowo-odgałęźny do przewodów miedzianych lub aluminiowych.

Występuje w kilku rozmiarach (w artykule opisuje rozwiązania tylko do 16 mm2).

 • AK 6 nr. 131050 – maksymalny przekrój żyły głównej i odgałęźnej 6 mm2
 • AK 10 nr. 131049 – maksymalny przekrój żyły głównej i odgałęźnej 10 mm2
 • AK 16 nr. 131048 – maksymalny przekrój żyły głównej i odgałęźnej 16 mm2

Ważną zaletą zacisku jest możliwość całkowitego rozkręcenia (nie potrzeba przecinać żyły), oraz możliwość łączenia zacisków w zestawy.

Zacisk śrubowy przelotowo-odgałęźny do przewodów miedzianych lub aluminiowych typu AK produkcji Cellpack
Odgałęźny zacisk śrubowy przebijający izolację typu KP produkcji Cellpack Odgałęźny zacisk śrubowy przebijający izolację typu KP 1,5 – 10 nr. 126216 dzięki obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego umożliwia dokonywanie połączenia żył kabli i przewodów głównych i odgałęźnych w zakresie od 1,5 do 10 mm2 znajdujących się pod napięciem.

 

Ciekawostka

Według informacji, które uzyskałem od producenta (Cellpack), na polskim rynku sprzedawane są głównie mufy bez złączek lub zacisków. Mimo, że Cellpack ma w ofercie kompletne mufy z zaciskami, instalatorzy wolą oddzielnie kupować złączki, a osobno mufę.

Najpopularniejsze rodzaje możliwych połączeń żył zostały opisane powyżej w dziale zatytułowanym: Jak łączyć kable i przewody?

Rodzaje muf kablowych

Rozróżniamy pięć technologii wykonania muf:

 • mufa żywiczna,
 • mufa termokurczliwa,
 • mufa żelowa,
 • mufa zimnokurczliwa,
 • mufa taśmowa.

Poniższe zestawienie NIE JEST katalogiem i zawiera tylko wybranie, ważne w mojej opinii cechy produktów. W celu uzyskania pełnej informacji o produkcie odsyłam do kart katalogowych producenta.

Mufa żywiczna

Składa się z zewnętrznej obudowy (skorupy). Po przygotowaniu łączonych kabli i właściwym połączeniu żył, skorupę składającą się z dwóch połówek zakłada się na kable. Następnie należy uszczelnić miejsca wprowadzenia kabli do skorupy, sprawdzić czy żyły kabli oraz złączki mają zachowane wystarczające odległości? Jeśli wszystko jest dobrze wykonane, należy przystąpić do zalewania skorupy żywicą. Po zastygnięciu żywicy mufa jest gotowa.

Podczas zakupu, sprawdź datę ważności żywicy! Może na jakimś magazynie przeleżała trochę dłużej niż powinna.

Żywiczna mufa przelotowa

Żywiczna mufa przelotowa M-Euroline (bez złączek):
 • M 11 nr. 124169 maksymalny przekrój żyły 10 mm2 (dla kabli opancerzonych 4 mm2)
 • M 12 nr. 124170 maksymalny przekrój żyły 25 mm2 (dla kabli opancerzonych 10 mm2)

Obowiązuje jedna zasada!

Jeżeli zastosujesz złączki „gołe” bez izolacji, to zachować musisz odpowiednią odległość pomiędzy złączkami, dla ułatwienia w zestawie, jest separator faz dla kabli 4-żyłowych.

Mufy M-Euroline, przeznaczone są do łączenia kabli ziemnych o izolacji 0,6/1 kV np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y, YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y.

Po zalaniu żywicą mufa jest odporna na promieniowanie UV, może być umieszczona w ziemi lub w wodzie.

Cellpack przelotowa mufa żywiczna typu M-Euroline M11, M12

Jak wykonać mufę żywiczną?

W rzeczywistości montaż nie odbywa się tak szybko 😉 Nawet w wygodnym warsztacie nie jesteś w stanie wykonać mufy żywicznej w czasie poniżej 1 minuty, ale film w fajny i krótki sposób pokazuje jak wykonać mufę żywiczną. 

Żywiczna mufa odgałęźna typu Y

Żywiczne mufy odgałęźne w budownictwie jednorodzinnym są rzadko stosowane. W tym artykule umieściłem je, ze względu na systemy Inteligentnych Domów, gdzie ze względu na oczekiwania inwestorów, rozległe posesje stosuje się np. oświetlenie parkowe, lub zasilanie różnych rozproszonych po terenie obiektów typu altany, garaże, winiarnie itd.

Cellpack, żywiczna mufa rozgałęźna typ Y z zaciskami AK w zestawie Y0 V AK; Y1 V AK; Y2 V AK Żywiczna mufa rozgałęźna typ Y z zaciskami AK w zestawie.
 • Y0 V AK nr. 299001 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 4 mm2
 • Y1 V AK nr. 299002 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 6 mm2
 • Y2 V AK nr. 299003 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 16 mm2

Mufy żywiczne typu Y, przeznaczone są do łączenia kabli ziemnych o izolacji 0,6/1 kV np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y, YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y.

Po zalaniu żywicą mufa jest odporna na promieniowanie UV, może być umieszczona w ziemi lub w wodzie.

Żywiczna mufa rozgałęźna typu Y (bez złączek).
 • Y00 EG nr. 133841 maksymalny przekrój żył: głównej 4 mm2, żyły odgałęźnej 2,5 mm2
 • Y0 EG nr. 152932 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 6 mm2
 • Y1 EG nr. 124730 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 10 mm2
 • Y2 EG nr. 147533 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 25 mm2

Mufy żywiczne typu Y, przeznaczone są do łączenia kabli ziemnych o izolacji 0,6/1 kV np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y, YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y.

Po zalaniu żywicą mufa jest odporna na promieniowanie UV, może być umieszczona w ziemi lub  w wodzie.

Cellpack żywiczna mufa rozgałęźna typu Y (bez złączek) Y00 EG; Y0 EG; Y1 EG; Y2 EG

Żywiczna mufa rozgałęźna typu T

Jest bardzo rzadko stosowana. Jedną z przyczyn braku popularności jest konieczność połączenia żył praktycznie pod „kątem prostym”. Zdecydowanie łatwiej jest wykonać połączenie odgałęźne w wyżej omawianej mufie typu Y, a kabel w ziemi poprowadzić łukiem z uwzględnieniem minimalnego promienia gięcia.

Cellpack żywiczna mufa rozgałęźna typu T (bez złączek) T1; T2 Żywiczna mufa rozgałęźna typu T (bez złączek).
 • T1 nr. 131149 maksymalny przekrój żył: głównej i odgałęźnej 6 mm2
 • T2 nr. 133024 maksymalny przekrój żył: głównej 16 mm2, żyły odgałęźnej 10 mm2

Mufy żywiczne typu T, przeznaczone są do łączenia kabli ziemnych o izolacji 0,6/1 kV np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y, YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y.

Po zalaniu żywicą mufa jest odporna na promieniowanie UV, może być umieszczona w ziemi lub w wodzie.

Mufa termokurczliwa

Mufa termokurczliwa składa się z zestawu odpowiednio dobranych rur termokurczliwych z klejem, które po obkurczeniu tworzą szczelną izolacyjną powłokę ochronną. Obkurczanie rury należy zacząć zawsze od jej środka, i poruszać się w kierunku końcówki rury, tak aby obkurczająca się rura wypychała powietrze na zewnątrz. Obkurczając rurę, nie grzej palnikiem lub opalarką w jednym miejscu, lecz przemieszczaj palnik do przodu, do tyłu i na boki, tak, aby większa część rury była stopniowo podgrzewana.

Przelotowa mufa termokurczliwa typu SMH (dodatkowo trzeba dokupić złączki prasowane lub śrubowe) przeznaczona jest do łączenia kabli ziemnych i przewodów o izolacji do 0,6/1 kV np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y, YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y.
 • SMH3 1,5-16 nr. 151500 do łączenia kabli 3-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 16 mm2
 • SMH4 1,5-6 nr. 145246 do łączenia kabli 4-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 6 mm2
 • SMH4 1,5-16 nr. 145249 do łączenia kabli 4-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 16 mm2
 • SMH5 1,5-6 nr. 145255 do łączenia kabli 5-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 6 mm2
 • SMH5 1,5-10 nr. 145257 do łączenia kabli 5-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 10 mm2
 • SMH5 1,5-16 nr. 145338 do łączenia kabli 4-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 16 mm2

Ważną zaletą muf termokurczliwych, jest brak terminu ważności produktu (według producenta, mufy termokurczliwe można przechowywać bez ograniczeń)!

Cellpack przelotowa mufa termokurczliwa typu SMH3; SMH4; SMH5

Jak wykonać mufę termokurczliwą?

Film pokazuje jak wykonać mufę termokurczliwą, w super wygodnych warunkach 🙂 W rowie, często gdy na plecy pada deszcz wykonywanie mufy jest zdecydowanie trudniejsze. Deszcz… nie można dopuścić do sytuacji, w której na wykonywane połączenie pada deszcz. W przypadku złej pogody, należy nad wykopem rozłożyć np. namiot, który ochroni montera i wykonywane połączenie przed wilgocią.

Mufa żelowa

Przeznaczona jest do łączenia kabli ziemnych i przewodów o izolacji do 0,6/1 kV. Ważną zaletą muf żelowych, jest brak terminu ważności produktu (według producenta, mufy termokurczliwe można przechowywać bez ograniczeń)! Po prawidłowym zamknięciu mufy żelowej uzyskuje się poziom szczelności IP68.

Mufa żelowa, składa się z otwieranej skorupy, w której w obu połówkach umieszczony jest żel. Nową mufę można otworzyć i zamknąć, a znajdujące się w niej żele nie zetkną się (zachowana jest szczelina dylatacyjna). Po włożeniu w mufę przewodów, kabli i złączek żel zostaje wypchnięty przez co szczelina dylatacyjna zostaje zlikwidowana (żel łączy się).

Pozytywnie zaskoczył mnie zakres temperatur w jakich mufy żelowe mogą być instalowane (od -20 do 90 oC).

Używając mufy żelowej EASY nie można zapominać o uchwytach blokujących, które montuje się na kablach lub przewodach wprowadzanych do mufy.

Uchwyt ma za zadanie zabezpieczyć połączenie żył znajdujące się w mufie przed rozerwaniem. Uchwyt blokujący, po skręceniu na kablu lub przewodzie i włożeniu w mufę, przenosi naprężenia powstałe np. podczas naciągania z żył na obudowę mufy. Nie chodzi tu o celowe naciągania kabli, lecz o przypadkowe szarpnięcia lub naprężenia powstałe podczas zasypywania mufy w ziemi.

Uchwyt blokujący 310553 do mufy żelowej Easy produkcji Cellpack Uchwyt blokujący nr. 310553 stosowany do mufy żelowej ze złączką śrubową EASY 4V i 5V w zakresie od 6 do 25 mm2

 

Żelowa mufa przelotowa EASY (Easycell) bez złączek
 • EASY 2 nr. 360366 do łączenia kabli 3-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 2,5 mm2
 • EASY 3 nr. 360368 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 6 mm2
 • EASY 4 nr. 360369 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 6 do 16 mm2
 • EASY 5 nr. 360400 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 16 do 25 mm2

Czarne obudowy są uniepalnione i odporne na UV. Mufa może być zamontowana na zewnątrz (na ziemi), pod ziemią lub pod wodą.

Cellpack przelotowa mufa żelowa EASY bez złączek.
Cellpack przelotowa mufa żelowa Easy ze złączką. Easy 2V; Easy 3V; Easy 4V; Easy 5V Żelowa mufa przelotowa EASY ze złączką śrubową. 
 • EASY 2V nr. 389676 do łączenia kabli 3-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 2,5 mm2
 • EASY 3V nr. 389677 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 1,5 do 6 mm2
 • EASY 4V nr. 389678 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 6 do 16 mm2
 • EASY 5V nr. 389679 do łączenia kabli 3 lub 4-żyłowych w zakresie żyły od 16 do 25 mm2

Czarne obudowy są uniepalnione i odporne na UV. Mufa może być zamontowana na zewnątrz (na ziemi), pod ziemią lub pod wodą.

Żelowa mufa odgałęźna EASY ze złączką śrubową.
 • Easy 6V nr. 371166 przeznaczona do łączenia: 3, 4, lub 5-żyłowych kabli głównych w zakresie żyły do 6 mm2, kabel odgałęźny od 2,5 do 6 mm2
 • Easy 7V nr. 371167 przeznaczona do łączenia: 3, 4, lub 5-żyłowych kabli głównych w zakresie żyły od 16 do 25 mm2, kabel odgałęźny od 2,5 do 25 mm2

Czarne obudowy są uniepalnione i odporne na UV. Mufa może być zamontowana na zewnątrz (na ziemi), pod ziemią i pod wodą.

Cellpack odgałęźna mufa żelowa EASY ze złączką. Easy 6V; Easy 7V.

Jak wykonać mufę żelową?

Poniższy film pokazuje w jaki sposób wykonać mufę żelową. 

Jeśli uważnie czytałeś artykuł, oraz jesteś spostrzegawczy, zauważyłeś, że osoba wykonująca mufę nie założyła uchwytów blokujących nr. 310553.  Jak mówi stare przysłowie, „najciemniej pod latarnią”. Uchwyty mocujące zamawia się jako osobne pozycje, nie wpływają na jakość połączenia natomiast zabezpieczają przed wyrwaniem kabla z mufy. 

Mufy zimnokurczliwe

Na rynku spotkać można mufy wykonane w technologii zimnokurczliwej, lecz tego typu produkty najczęściej są używane do większych średnic kabli w związku z czym nie będę ich opisywał w tym artykule. Technologia ta zbliżona jest do mufy termokurczliwej, z tą różnicą, że mufa zimnokurczliwa jest to silikonowa rura naciągnięta na „sztywny stelaż” wykonany z taśmy zwiniętej w postaci sprężyny. Tak przygotowaną rurę nakłada się na żyły lub kabel, po czym usuwa się stelaż utrzymujący naprężenie rur silikonowych. Pozbawione stelaża rury obkurczają się na żyle lub kablu (podobnie jak gumka ściska znajdujący się w niej przedmiot).

Mufy taśmowe

Mufa taśmowa, składa się z zestawu taśm izolacyjnych, które w odpowiedniej kolejności nakłada się na żyłę lub kabel. Obecnie bardzo rzadko stosuje się tego typu mufy ze względu na ilość czasu jaki trzeba poświęcić na jej wykonanie. Jak wiadomo czas to pieniądz 😉

Podsumowanie muf

Wybierając mufę należy zwrócić uwagę na zalecany przez producenta zakres stosowania, czyli maksymalny przekrój podłączanych kabli. Wygodniej jest instalować mufę, która ma więcej wolnego miejsca, stąd warto wybierać większą mufę. Sprawdź datę ważności mufy i zapoznaj się z instrukcją montażu (producenci czasem zmieniają szczegóły montażowe). Podczas prac nie spiesz się, lepiej wolniej a dokładniej wykonać pracę niż potem wycinać mufę i zakładać dwie kolejne 😉 

Zabezpieczenie połączeń przed wilgocią

W wielu przypadkach samo dokonanie połączeń i zastosowanie odpowiednio dobranej puszki nie wystarcza. Występująca wilgoć, lub insekty (muchy, mrówki i inne robactwo) często uprzykrza pracę instalatorom, którzy przychodzą serwisować instalację. Zdarza się, że okresowo pojawiająca się wilgoć, lub insekty doprowadzają do zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego (nieprzewidziany zanik zasilania).

Inwestor, który nie zna się na elektryce winą za wyłączenia prądu obarcza instalatora. W mojej ocenie będzie miał rację.

To instalator jest ekspertem i zna się na swojej pracy. Powinien od razu zastosować takie rozwiązania techniczne, które będą bezpieczne i zabezpieczą interesy inwestora czyli ograniczą do minimum przypadkowe wyłączenie zasilania.

Wiem cena… Środki chemiczne kosztują, a inwestor chce tanio.

Tak, chce tanio, ale chce też dobrze. Dlatego poniżej opiszę kilka produktów, które w wielu sytuacjach mogą okazać się bardzo pomocne.

Omawiając poniższy dział, warto przypomnieć sobie w jaki sposób obliczyć ilość chemii np. żelu Power Gel, jaki będzie potrzebny do zalania puszki?

W przybliżeniu objętość puszki oznaczoną literą V, obliczamy z poniższych wzorów:

Jak obliczyć objętość puszki?

π = 3,14 😉

Jaki żel wybrać?

Power Gel to elastyczny USUWALNY żel do zalewania puszek elektrycznych.

Po zalaniu i wyschnięciu daje klasę ochrony IP68 (pod warunkiem użycia odpowiedniej puszki), nadaje się do uszczelniania połączeń o napięciu do 1 kV.

 • Power Gel 400 ml nr. 335120
 • Power Gel 1000 ml nr. 335121

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC

Po wymieszaniu składników masz około 15 minut na wykorzystanie żelu. 

Robiąc doświadczalnie inne proporcje składnika A i B można regulować stopień twardości żelu 😉

Po zakupie sprawdź termin przydatności do użycia.

Po otwarciu opakowania (jeśli tylko okres przydatności do użycia nie minie szybciej), masz aż rok na zużycie żelu.

Cellpack, Power Gel do zalewania połączeń w puszkach elektrycznych
Cellpack, Jumbo Gel do zalewania puszek i połączeń elektrycznych. Jumbo Gel to elastyczny, transparentny żel w dużych opakowaniach – duże się opłaca!

Gdy masz do zalania duże objętości lub często zalewasz różne mniejsze puszki. Przezroczysty żel do zastosowania przy napięciu do 1 kV. Przy użyciu odpowiedniej puszki można uzyskać stopień ochrony IP68.

 • Jumbo Gel 2 litry nr. 364306
 • Jumbo Gel 5 litrów nr. 364307
 • Jumbo Gel 5,5 litra nr. 366512
 • Jumbo Gel 10 litrów nr. 364308
 • Jumbo Gel 12 litrów nr. 366513

Po wymieszaniu składników masz około 17 minut na wykorzystanie żelu.

Odporność temperaturowa od -25 oC do 125 oC

Express Gel – dla tych, którym się spieszy.

Wlej jeden składnik do drugiego i wstrząśnij przez około 5 sekund. Po wymieszaniu żel zmienia kolor na zielony, oznacza to, że zostało Ci około 10 minut na wykorzystanie żelu.

 • Expres Gel 400 ml nr. 364845

Usuwalny Express Gel używany jest w instalacjach do napięcia 1 kV.

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC

Cellpack, usuwalny Express Gel używany jest do uszczelniania połączeń w instalacjach do napięcia 1 kV.
Clear Gel, usuwalny przeźroczysty żel do uszczelniania połączeń w instalacji do 1 kV produkcji Cellpack Clear Gel, jest dwuskładnikowym przezroczystym i usuwalnym żelem umieszczonym w dwóch, połączonych razem przezroczystych woreczkach.

Po otwarciu blokady należy dokładnie wymieszać składniki. Teraz masz około 10 minut na wykorzystanie żelu. Stosowany w instalacjach do napięcia 1 kV.

Zalety żelu:

 • wysoka przezroczystość, która utrzymuje się wraz z upływem czasu, przez co dobrze nadaje się do zastosowania w optoelektronice np. do zalewania pasków LED.
 • Samozasklepianie – dzięki temu, miernikiem możesz dokonać pomiaru połączenia (wkuć się sondą pomiarową w żel) po czym po wyjęciu sondy żel sam zasklepi powstały otworek.

Występuje w opakowaniach:

 • Clear Gel 80 ml nr. 364031
 • Clear Gel 150 ml nr. 364032
 • Clear Gel 250 ml nr. 364033
 • Clear Gel 350 ml nr. 364034
 • Clear Gel 500 ml nr. 364035

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC

Supra Gel, to dwuskładnikowy żel umieszczony w tubie o pojemności 250 ml.

Do aplikowania zwykłym pistoletem do silikonu. Mieszanie składników odbywa się w zaprojektowanej przez producenta końcówce (mieszalniku).

 • Supra Gel 250 ml nr. 364036
 • Nasadka (mieszadło) nr. 366780

Kupując Supra Gel, jedną nasadkę dostajesz w komplecie. Jeśli nie wykorzystasz całego żelu, możesz dokupić kolejną nasadkę miksującą składniki żelu.

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC.

Do zastosowania w instalacjach o napięciu do 1 kV.

Po zakupie sprawdź termin produkcji żelu. Termin ważności wynosi 2 lata od daty produkcji.

Supra Gel, to dwuskładnikowy żel do uszczelniania połączeń w puszkach produkcji Cellpack
Soft Gel, żel o bardzo gęstej konsystencji (można wykonywać uszczelnienia na suficie) o barwie jasnożółtej produkcji Cellpack Soft Gel, to jednoskładnikowy żel o bardzo gęstej konsystencji (można wykonywać uszczelnienia na suficie) o barwie jasnożółtej.

Jak zapewnia Cellpack, żel skutecznie zabezpiecza przed przedostawaniem się przez niego insektów np. mrówek. Dzięki dobrej przyczepności, jest stosowany do ochrony metalu przed korozją.

Ciekawostką jest możliwość usunięcia żelu i użycie go w innym miejscu 🙂

Do zastosowania w instalacjach o napięciu do 1 kV.

 • Soft Gel 310 ml nr. 364723

Do aplikacji żelu używa się zwykłych pistoletów do silikonu.

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC

Czas magazynowania według producenta jest nieograniczony.

Flow Gel, to jednoskładnikowy ciągle płynny żel o sporej gęstości.

Zastosowanie ma w miejscach szczelnych np. szczelna puszka z dławnicami, do zalania elektroniki. Jest samopoziomujący i samozasklepiający.

 • Flow Gel 400 g nr. 365280
 • Flow Gel 1 000 g nr. 365281

Nadaje się do usunięcia i do ponownego użycia w instalacjach o napięciu do 1 kV.

Odporność temperaturowa od -40 oC do 150 oC

Według producenta czas magazynowania jest nieograniczony.

Cellpack, Flow Gel, to ciągle płynny żel o sporej gęstości do uszczelniania połączeń.

Porównanie żywic i żelu

W ramach podsumowania zapoznaj się z porównaniem produktów do zalewania: żywica EG i CG oraz Jumbo Gel.

Cellpack, porównanie produktów do zalewania: żywica EG i CG oraz Jumbo Gel.

Zainspiruj się

Zobacz przykładowe zastosowania

Cellpack przykładowe obszary zastosowań żeli i żywic uszczelniających.
Supra Gel produkcji Cellpack do zabezpieczania połączeń przed wilgocią. Supra Gel
Supra Gel Supra Gel produkcji Cellpack do uszczelniania puszek elektrycznych
Do zabezpieczenia przed insektami i wilgocią można zastosować Soft Gel produkcji Cellpack Soft Gel
Flow Gel Flow Gel produkcji Cellpack dedykowany jest do zabezpieczania elektroniki
Clear Gel to przeźroczysty żel do uszczelniania połączeń w instalacjach do 1 kV produkcji Cellpack Clear Gel
Clear Gel Cellpack Clear Gel do uszczelniania połączeń w paskach LED.
Cellpack Jumbo Gel, to żel do puszek w instalacjach elektrycznych Jumbo Gel
Power Gel Power Gel Cellpack to żel do uszczelniania połączeń w puszkach elektrycznych
Mufa żelowa Easy produkcji Cellpack jest odporna na działanie promieniowania UV Mufa żelowa Easy

Taśmy, nie tylko izolacyjne 😉

W praktyce, instalator często szuka niestandardowych rozwiązań, które pomogą mu wykonać instalację. Sam wielokrotnie podczas różnych prac długo i bezskutecznie szukałem różnych rozwiązań, aby po czasie dowiedzieć się, że od lat produkty, które rozwiążą moje kłopoty są w ofercie jakiegoś producenta.

Poniżej przedstawię kilka ciekawych produktów, które sprytny instalator wykorzysta, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Taśma wzmacniana specjalnymi włóknami dzięki czemu ma bardzo dużą odporność na rozciąganie.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i dedykowana jest do mocowania kabli – zamiast „trytytek” czyli opasek kablowych 😉

 • PREMIO 845 19 x 0,18 mm długość 20 m nr. 223592
 • PREMIO 845 19 x 0,18 mm długość 50 m nr. 223591
 • PREMIO 845 25 x 0,18 mm długość 50 m nr. 223590
Taśma Premio 845 produkcji Cellpack wzmacniana włóknami
Cellpack PREMIO 2281 - miedziana folia z przewodzącym klejem akrylowym Miedziana folia z przewodzącym klejem akrylowym (nadaje się do lutowania).

Zastosowanie to odtworzenie ekranu, wykonanie radiatora np. dla taśmy LED.

 • PREMIO 2281 9 x 0,06 mm długość 33 m nr. 223578
 • PREMIO 2281 12 x 0,06 mm długość 33 m nr. 223577
 • PREMIO 2281 19 x 0,06 mm długość 33 m nr. 223576
Taśma izolacyjna 228 z PCV 😉 Różne kolory, długości i szerokości.

W serii taśm 228 Cellpack warto zwrócić uwagę na:

 • odporność na promieniowanie UV
 • odporność na oleje i rozcieńczone kwasy i alkalia
 • parametr wydłużenia przy zerwaniu, w taśmach 228 parametr ten wynosi minimum 160 %
 • Wytrzymałość na rozciąganie 18 MPa
Cellpack taśma izolacyjna 228 z PCV
Cellpack taśma izolacyjna 128 z PVC Taśma izolacyjna 128 z PVC 😉 Różne kolory, długości i szerokości.

W serii taśm 128 Cellpack warto zwrócić uwagę na:

 • odporność na promieniowanie UV
 • odporność na oleje i rozcieńczone kwasy i alkalia
 • parametr wydłużenia przy zerwaniu, w taśmach 128 parametr ten wynosi minimum 170 %
 • Wytrzymałość na rozciąganie 30 MPa
Taśma izolacyjna PREMIO 233 do kabli o izolacji elektrycznej z PVC na napięcie do 0,6/1 kV.
 • Premio 233 19 x 0,18 mm długość 6 m nr. 223609
 • Premio 233 19 x 0,18 mm długość 20 m nr. 223607

Odporna na promieniowanie UV.

Cellpack taśma izolacyjna PREMIO 233 do kabli o izolacji z PVC
Cellpack PREMIO 1130 taśma tkana z włókna szklanego Taśma tkana z włókna szklanego PREMIO 1130 odporna na działanie temperatur do 130 oC.

Taśma jest NIEROZCIĄGLIWA i ma zastosowanie przy zabezpieczeniu przed promieniowaniem cieplnym.

 • PREMIO 1130 długość 33 m 19 x 0,18 mm nr. 223583
 • PREMIO 1130 długość 33 m 12 x 0,18 mm nr. 223585
Taśma tkana z włókna szklanego PREMIO 1180 odporna na działanie temperatur do 180 oC.

Taśma jest NIEROZCIĄGLIWA i ma zastosowanie przy zabezpieczeniu przed promieniowaniem cieplnym.

 • PREMIO 1180 długość 33 m 25 x 0,18 mm nr. 223580
 • PREMIO 1180 długość 33 m 12 x 0,18 mm nr. 223581
Cellpack PREMIO 1180 taśma z włókna szklanego odporna na temperaturę do 180 st. C
Cellpack samowulkanizująca taśma naprawcza NR 72 Samowulkanizująca taśma naprawcza NR 72, służy do naprawy uszkodzonej powłoki zewnętrznej kabli i przewodów z izolacją wykonaną z tworzyw sztucznych lub gumy.

Wydłużanie przy zerwaniu 600 %. Wodoodporna, po zwulkanizowaniu nadaje się do ułożenia w ziemi lub wodzie.

 • NR 72 25 x 0,75 długość 10 m nr. 125587
 • NR 72 50 x 0,5 długość 10 m nr. 125624

Termokurcze

Czyli produkty z tworzyw sztucznych, które pod wpływem temperatury się obkurczają 🙂

W poniższym zestawieniu nie ma pełnej oferty producenta, lecz tylko wybrane produkty, które w mojej opinii mogą być przydatne podczas wykonywania instalacji elektrycznej.

Cienkościenna bezhalogenowa rura termokurczliwa CR.
 • Skurcz 2:1
 • temperatura obkurczania >90 oC
 • temperatura pracy od -30 do 105 oC

Dostępna w różnych kolorach: czarny, niebieski, czerwony, biały, żółty, zielony, szary, brązowy, żółto-zielony, bezbarwny.

 • Przed skurczeniem 1,6 mm po skurczeniu 0,8 mm
 • Przed skurczeniem 2,4 mm po skurczeniu 1,2 mm
 • Przed skurczeniem 3,2 mm po skurczeniu 1,6 mm
 • Przed skurczeniem 4,8 mm po skurczeniu 2,4 mm
 • Przed skurczeniem 6,4 mm po skurczeniu 3,2 mm
 • Przed skurczeniem 9,5 mm po skurczeniu 4,7 mm
 • Przed skurczeniem 12,7 mm po skurczeniu 6,4 mm
 • Przed skurczeniem 19,1 mm po skurczeniu 9,5 mm
 • Przed skurczeniem 25,4 mm po skurczeniu 12,7 mm
 • Przed skurczeniem 38,1 mm po skurczeniu 19,1 mm
 • Przed skurczeniem 50,8 mm po skurczeniu 25,4 mm

Podczas zamawiania ważne jest podanie oznaczenia CR i rozmiaru przed skurczeniem.

Cienkościenne rurki termokurczliwe CR produkcji Cellpack
Cellpack pogrubiana rura termokurczliwa SRH2 (z klejem) i SR2 (bez kleju) Rura termokurczliwa pogrubiona o współczynniku skurczu 3:1 występuje w odcinkach o długości 1 m.

Odporna na promieniowanie UV oraz czynniki chemiczne.

Zakres temperatur pracy -40 oC do 120 oC

Temperatura obkurczania  >125 oC

 • Rura z klejem termotopliwym SRH2
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 8 mm po skurczeniu 2 mm nr. 127416
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 12 mm po skurczeniu 3 mm nr. 127417
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 22 mm po skurczeniu 6 mm nr. 127418
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 34 mm po skurczeniu 7 mm nr. 127421
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 40 mm po skurczeniu 12 mm nr. 127423
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 56 mm po skurczeniu 16 mm nr. 127425
 • Rura bez kleju SR2
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 12 mm po skurczeniu 3 mm nr. 127391
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 22 mm po skurczeniu 6 mm nr. 127394
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 34 mm po skurczeniu 7 mm nr. 127397
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 40 mm po skurczeniu 12 mm nr. 127400
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 56 mm po skurczeniu 16 mm nr. 127403
Rura termokurczliwa grubościenna o współczynniku skurczu 3:1 występuje w odcinkach o długości 1 m.

Odporna na promieniowanie UV oraz czynniki chemiczne.

Zakres temperatur pracy -40 oC do 120 oC

Temperatura obkurczania  >125 oC

 • Rura z klejem termotopliwym SRH3
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 12 mm po skurczeniu 3 mm nr. 127503
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 16 mm po skurczeniu 4 mm nr. 135860
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 22 mm po skurczeniu 6 mm nr. 127505
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 33 mm po skurczeniu 8 mm nr. 127507
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 45 mm po skurczeniu 12 mm nr. 127510
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 55 mm po skurczeniu 15 mm nr. 127511
 • Rura bez kleju SR3
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 12 mm po skurczeniu 3 mm nr. 127487
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 22 mm po skurczeniu 6 mm nr. 127488
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 33 mm po skurczeniu 8 mm nr. 144613
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 45 mm po skurczeniu 12 mm nr. 127490
  • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 55 mm po skurczeniu 15 mm nr. 144620
Cellpack grubościenna rura termokurczliwa SRH3 (z klejem) i SR3 (bez kleju)
Cellpack płat termokurczliwy z klejem SRMAHV Termokurczliwy płat z klejem, ze spinką ze stali nierdzewnej SRMAHV.

Zdarzają się sytuacje, w których tylko zewnętrzna izolacja kabla zostaje uszkodzona. Nie ma możliwości nałożenia rury termokurczliwej, a przecinanie kabla jest bezcelowe.

W takich sytuacjach warto wykorzystać płat termokurczliwy z klejem. Po nałożeniu płatu należy założyć spinkę wykonaną ze stali nierdzewnej po czym zacząć obkurczanie.

Płat termokurczliwy SRMAHV występuje w odcinkach 1 m, jest pogrubiony i odporny na promieniowanie UV.

 • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 34 mm po skurczeniu 6 mm nr. 5-3025
 • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 43 mm po skurczeniu 8 mm nr. 5-3024
 • Średnica wewnętrzna przed skurczeniem 76 mm po skurczeniu 22 mm nr. 5-3020

Palczatki termokurczliwe

Czasami zdarzają się sytuacje, w których kabel podłącza się np. do linii napowietrznej. Powstaje pytanie w jaki sposób zabezpieczyć wnętrze kabla przed wnikaniem wody?

Sprawdzonym sposobem są palczatki, czyli termokurczliwe elementy, które obkurcza się na kablu odcinając tym samym dostęp wilgoci i insektów do wnętrza kabla.

Palczatka termokurczliwa SEH w zależności od wersji może służyć do zakańczania przewodów dwu, trój, cztero i pięcio żyłowych.

Odporna na promieniowanie UV, z klejem termotopliwym po prawidłowym założeniu jest wodoszczelna.

 • 2 przewodowa SEH2 nr. 125375 na kable i przewody o przekroju od 2,5 do 25 mm2
 • 3 przewodowa SEH3 nr. 169471 na kable i przewody o przekroju od 1,5 do 16 mm2
 • 4 przewodowa SEH4 nr. 148844 na kable i przewody o przekroju od 1,5 do 10 mm2
 • 4 przewodowa SEH4 nr. 143556 na kable i przewody o przekroju od 6 do 35 mm2
 • 5 przewodowa SEH5 nr. 222242 na kable i przewody o przekroju od 4 do 70 mm2
Cellpack palczatka termokurczliwa SEH z klejem

Spray

Nie zaszkodzi zapoznać się z przydatnymi środkami chemicznymi w postaci sprayu:

Uniwersalny środek czyszczący Universal Cleaner NR 121 służy do:
 • czyszczenia powłok przewodzących,
 • czyszczenia kabli i przewodów,
 • czyszczenia i odtłuszczenia silników i urządzeń elektrycznych

Dostępny w różnych opakowaniach:

 • Spray 0,4 l nr. 146404
 • Puszka 1 l nr. 124026
 • Puszka 5 l nr 124027
Cellpack uniwersalny środek czyszczący Universal Cleaner NR 121
Cellpack przewodzący cynk w sprayu NR 171 odporny na mróz i warunki atmosferyczne Przewodzący cynk w sprayu odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Zapobiega korozji metali.
 • Cynk w sprayu NR 171 400 ml nr. 124030

Sprawdź datę ważności! Może być przechowywany maksymalnie przez okres 2 lat.

Bezbarwny lakier ochronno-izolacyjny URETHAN, pokrywa spryskane materiały izolacyjną warstwą ochronną.

Zabezpiecza przed korozją i reakcjami chemicznymi.

 • URETHAN Spray 400 ml nr. 124017
 • URETHAN puszka 5 l nr. 124018
Cellpack bezbarwny lakier ochronno-izolacyjny URETHAN

 

Cellpack spray chłodzący MINUS, schładza do temperatury około -50 st. C Spray chłodzący MINUS

Zapobiega przegrzaniu elementów podczas lutowania, schładza do temperatury około -50 oC

 • MINUS spray 200 ml nr. 124044

Instalatorzy na pewno znajdą dla tego produktu również inne, nie koniecznie elektryczne zastosowanie. Szczególnie przy grillu, gdy lód do Coli się już skończy 😉

Jak łączyć lub naprawiać kable i przewody teleinformatyczne?

Należy dążyć do sytuacji, w której kable i przewody teleinformatyczne są układane w jednym odcinku, bez dodatkowych niepotrzebnych łączeń. W sytuacji, w której połączenie jest niezbędne i nieuniknione np. naprawa uszkodzonego w ścianie przewodu, połączenia należy dokonywać w sposób dedykowany danej technologii.

Połączenie uszkodzonych kabli teleinformatycznych, a w szczególności sieci internetowej LAN lub przewodów antenowych stanowi spore wyzwanie, ponieważ nie chodzi o odtworzenie tylko połączenia elektrycznego, ale również o odtworzenie struktury kabla lub przewodu, czyli zapewnieniu przesyłu danych, który ze względu na dokonaną naprawę nie będzie wprowadzał dodatkowych zakłóceń.

Należy zacząć od ustalenia zakresu koniecznej naprawy, czyli czy jest:

 • uszkodzona żyła? Jeśli TAK, należy odtworzyć połączenie i izolację,
 • uszkodzona tylko izolacja. Należy odtworzyć izolację.

Najłatwiej jest naprawić uszkodzony przewód domofonowy np. YTDY, ponieważ nie ma ekranów a sama konstrukcja wewnętrzna przewodu jest prosta (brak przeplotów).

Gdy uszkodzenie ma miejsce np. w ścianie został przewiercony przewód, można żyły dobrze zlutować (w razie potrzeby dołożyć odcinek przewodu), na żyły oraz zewnętrzną izolację przewodu nałożyć i obkurczyć rurki termokurczliwe.

W przypadku gdy uszkodzony został żelowany kabel znajdujący się w gruncie np. XzTKMXpw, pomimo odtworzenia ciągłości żył należy zabezpieczyć wykonane połączenia przed wnikaniem wody. Można do tego wykorzystać opisane wyżej mufy, lub puszkę do ziemi z żelem uszczelniającym.

W przypadku przewodów antenowych, lub skrętek komputerowych dobrze wykonana naprawa nie jest już tak prosta. Najłatwiej i najlepiej jest dokonać naprawy poprzez wstawienie pomiędzy uszkodzone odcinki łączników, potocznie zwanych „beczkami”. Połączenia należy dokonać w puszcze, która w razie potrzeby umożliwi kontrolę połączenia.

Uszkodzony przewód z obu stron zakańcza się przewidzianą do danej technologii przesyłu końcówką, a następnie łączy za pomocą łącznika (beczki).

Beczka - przejście gniazdo F - gniazdo F Beczka - przejście wtyk F - wtyk F Beczka - przejście wtyk F - wtyk F "szybkie" Beczka - przejście gniazdo BNC - gniazdo BNC
Beczka - przejście gniazdo HDMI - gniazdo HDMI Beczka - przejście gniazdo RJ45 - gniazdo RJ45 Beczka IP68 - przejście gniazdo RJ45 - gniazdo RJ45 Beczka - ekranowany łącznik kabla koncentrycznego

W praktyce, najczęściej uszkodzone przewody są zbyt krótkie aby dokonać połączenia w jednej puszce. W takim przypadku na niewielkim odcinku montuje się dwie puszki, pomiędzy którymi dokonuje się połączenia.

Uszkodzoną końcówkę przewodu należy zakończyć gniazdem lub wtyczką, a następnie za pomocą odpowiednio dobranej przejściówki połączyć zakończony przewód z kolejnym odcinkiem.

Opisywany sposób łączenia lub naprawy kabli i przewodów teletechnicznych, jest chyba jedynym, który można wykonać bez specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych narzędzi. W wielu przypadkach konieczne będzie użycie odpowiedniej praski do zaciśnięcia końcówki np. RJ-45.

Jak podłączyć skrętkę do łączników światła?

Dość często instalatorzy zwracają się do mnie z pytaniem, w jaki sposób podłączać skrętki komputerowe do łączników światła?

Pytanie może wydawać się banalne, lecz uzasadnione jest łącznikami, które mają zaciski sprężynowe. Podłączenie cienkich żył skrętki pod zacisk sprężynowy łącznika światła bardzo często po dłuższym czasie powoduje odcięcie żyły (ten zacisk przewidziany jest pod przekroje około 1,5 mm2).

Kto kładzie skrętkę do łączników światła?

Niektóre systemy Inteligentnego Budynku np. F&Home sterowane są sygnałem napięciowym np. 12 V. Elementy systemu umieszczone są w rozdzielnicy (system gwieździsty) czyli od każdego przycisku do rozdzielnicy jest układany osobny przewód lub jest wykorzystywana jedna para żył. W takim przypadku ze względów ekonomicznych ułożenie skrętki do sterowania elementami znajdującymi się w rozdzielnicy jest uzasadnione. 

Na żyłę załóż tulejkę!

Rozwiązaniem omawianej sytuacji jest zagięcie żyły i założenie na nią dobrze zaprasowanej końcówki tulejkowej. Ze względu na niewielkie napięcia i prądy oraz zacisk sprężysty, jakość zaprasowania końcówki ma duże znaczenie. Osobiście używam praski Variocrimp 4.

Poniższe zdjęcie pokazuje szczegóły przygotowania żyły do założenia i zaprasowania tulejki.

Szczegóły przygotowania skrętki komputerowej do instalowania łącznika Schneider seria Sedna

W przypadku gdy instalacja prowadzona jest skrętką ekranowaną, do połączenia ekranów można użyć szybkozłączek serii 243 np. 243-304, do których podłącza się żyłę uziemiającą. Żyła uziemiająca występuje w ekranowanych skrętkach komputerowych w postaci drucika, który zapewnia właściwe połączenie z ekranem. Włożenie żyły uziemiającej do szybkozłączki serii 243  (warto sprawdzić średnicę żyły), wymaga chwili cierpliwości, przydadzą się wygięte szczypce płaskie 😉

Wiha szczypce telefoniczne

Więcej na temat uziemienia ekranów znajdziesz w artykule: Jak dobrać i ułożyć kable i przewody teleinformatyczne, w dziale: Jak uziemić ekran?

Połączenia uszkodzonych kabli i przewodów zasilających

Podczas naprawiania uszkodzonych kabli i przewodów, największym wrogiem jest pospiech i chęć ograniczenia za wszelką cenę kosztów oraz zakresu wykonywanych prac. Często wiemy jak porządnie należało by naprawić uszkodzenie, ale akurat nie mamy pod ręką potrzebnych części więc zrobimy aby działało, tak tylko na chwilę…

Jak wiadomo PROWIZORKI są najtrwalsze 🙂

Błędy, najczęściej popełniane podczas naprawy instalacji elektrycznej:

 • brak użycia pasty np. Alu Plus do połączeń przewodów miedzianych z aluminiowymi.
 • Źle odizolowane przewody:
  • przewód odizolowany na zbyt długim odcinku. Część odizolowana wystaje poza złączkę lub szybkozłączkę stwarzając zagrożenie
  • przewód odizolowany na zbyt krótkim odcinku. Nie zapewnia wystarczająco dobrego styku, przez co stwarza zagrożenie w postaci możliwości iskrzenia, grzania się co może doprowadzić do pożaru.
 • Mocowanie do jednego zacisku śrubowego kilku żył przewodów. Szczególnie groźne jest wprowadzanie żył przewodów o różnych przekrojach.
 • Zbyt słabe lub zbyt mocne dokręcenie przewodów w zaciskach śrubowych:
  • zacisk dokręcony zbyt mocno może odciąć żyłę, powoduje że żyła ma tendencję do łamania się w pobliżu miejsca mocowania, 
  • zacisk dokręcony zbyt słabo powoduje niepewny styk. Może nastąpić iskrzenie, grzanie się połączenia. Zacisk nie zapewnia właściwego mocowania, żyła może z niego wylecieć.
 • Montaż przewodów typu linka z końcówką tulejkową zaciśniętą źle dobraną praską w szybkozłączkach sprężynowych.
 • Jeśli do naprawy używasz szybkozłączki Wago serii 224 (oświetleniowa) nie wolno ściskać jej taśmą izolacyjną, ponieważ w ten sposób luzujesz sprężynę i  szybkozłączka nie zapewni odpowiedniej siły docisku.

Jeśli przewód np. YDYp został uszkodzony w ścianie, najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie w miejscu uszkodzenia puszki. Połączenie dokonane w puszce ma tą zaletę, że w razie potrzeby umożliwia sprawdzenie lub poprawienie stanu połączeń. Dokonanie naprawy za pomocą taśm izolacyjnych czy rurek termokurczliwych jest możliwe, ale wymaga zachowania szczególnej staranności i dokładności, błędy najczęściej ujawnią się po pewnym czasie, podczas pomiarów, a zakres naprawy jest przeważnie większy i droższy niż naprawa wykonana za pierwszym razem.

Wyrównanie potencjałów

W normalnych warunkach pracy instalacji i urządzeń elektrycznych przewody wyrównawcze nie przewodzą prądu elektrycznego. Z tego względu przewodów tych nie dobiera się ze względu na obciążalności prądowe długotrwałe. W warunkach pewnych zakłóceń, związanych głównie z uszkodzeniami izolacji i zwarciami doziemnymi, przewodami tymi mogą przepływać prądy o znacznych wartościach. Z tych względów przewody te powinny mieć odpowiednią do występujących narażeń wytrzymałości mechaniczną, odporność na działanie prądów zwarciowych oraz na tyle niewielką rezystancję, aby spadek napięcia na tych przewodach w czasie przepływu prądów uszkodzenia nie przekraczał wartości granicznych dopuszczalnych (UL) równych odpowiednio 50 V w pomieszczeniach o przeciętnych warunkach środowiskowych oraz 25 V w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym…

Źródło: N SEP-E-002 Komentarz 3.3.

Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A.

Źródło: WT2018 na podstawie Dz. U. z 2018 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz 2285 Dział IV Rozdział 8a § 192f. 9.

Domy drewniane

Jeżeli chodzi o domy drewniane prowadzenie instalacji jest sprawą dość problematyczną i w praktyce najważniejszą sprawą jest ochrona przeciwpożarowa. Jak dotąd nie znalazłem wytycznych dotyczących wymiarów tras prowadzenia oprzewodowania, gdyż byłoby to chyba zbyt wąskie podejście do tematu, do którego należy podejść kompleksowo uwzględniając możliwie szeroki zakres zagrożeń.

Podsumowanie

Omawiając oprzewodowanie / okablowanie budynku, nie można zapomnieć o zachowaniu odpowiednich odległości od innych instalacji. Zagadnienie to opisałem w artykule: Instalacja elektryczna – kable i przewody – PORADNIK cz. 1

Odstęp izolacyjny od elementów zewnętrznej instalacji odgromowej to zagadnienie często lekceważone, do momentu aż w instalację odgromową uderzy piorun. Warto zapoznać się z tematem, który opisałem w artykule zatytułowanym: Instalacja odgromowa – jak prawidłowo wykonać?

Przygotowując się do napisania tego artykułu, trafiłem na godny uwagi system łączenia przewodów o nazwie WINSTA. Rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne dla osób, które zajmują się systemami inteligentnych budynków, łączą i integrują ze sobą różne urządzenia lub systemy. Potrzebują jednego standardu, który przyspieszy i ułatwi wykonywanie połączeń.

Zagadnienie jest obszerne, i jeśli ma być dobrze opisane wymaga osobnego artykułu.

Temat połączeń kabli i przewodów opisany w tym artykule nie został wyczerpany. Opisałem tylko wybrane zagadnienia związane z łączeniem i naprawą kabli i przewodów.

A Ty co sądzisz w tym temacie? Zamieść swój komentarz.

Udostępniaj LEGALNIE! Czyli jak? Zobacz >>

13 komentarzy

 1. Dawid

  2 grudnia 2019 o 13:15

  Byłem kilka tygodni temu na szkoleniu w firmie Wago ze złączek instalacyjnych i do rozdzielnic budynkowych. Padła tam jasna informacja że do złączek 2273 nie wkładamy przewodów linkowych. Montując w tej złączce przewód w tulejce firma nie gwarantuje jakości połączenia (nie bierze na siebie odpowiedzialności w razie awarii), a po próbie wyjęcia takiego przewodu złączka jest do wyrzucenia. Nie wolno takiej złączki ponownie wykorzystywać. Do linek należy wykorzystywać jedynie złączki 221.

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   2 grudnia 2019 o 17:42

   Panie Dawidzie, prawdopodobnie chodzi Panu o tą część wpisu:

    

   Jeśli linkę z zaprasowaną końcówką tulejkową chcesz zamontować w szybkozłączce np. Wago seria 2273 lub 773 (bez dźwigienek) należy bardzo dobrze zaprasować końcówkę tulejkową uzyskując połączenie gazoszczelne. Sprężyna umieszczona w szybkozłączce zapewnia odpowiedni styk aby szybkozłączka mogła wytrzymać odpowiednio duży prąd, ale nie jest w stanie zgnieść końcówki tulejkowej, która jest zbyt słabo zaprasowana.

    

   Kłopot polega na tym, że naprawdę niewielu instalatorów używa prasek wykonujących gazoszczelne połączenie oraz odpowiednio dobrych końcówek tulejkowych. W związku z tym bezpieczniej i szybciej jest napisać lub powiedzieć nie wolno, niż wdawać się w dyskusje jak szczegółowo należy wykonać prasowanie tulejki aby można ja było bezpiecznie zastosować w zacisku sprężynowym. Bo w szybkozłączce przecież jest zacisk sprężynowy.

    

   Jak pisałem w artykule, proszę obejrzeć oficjalny film Wago, szczególnie od 1:40 do 2:19 tam doskonale jest pokazane w jaki sposób zaciskać na lince końcówkę aby móc ją podłączyć pod zacisk sprężysty.

    

   Co ważne i dobrze widoczne na filmie, po ściągnięciu izolacji, nie wolno skręcać drucików żyły, lecz należy końcówkę odpowiedniej jakości (końcówka końcówce nie równa) nałożyć na żyłę i zaprasować praską wykonującą gazoszczelne połączenie. 

    

   Praska musi być sprawna i nie może być zużyta, Końcówka musi być odpowiednio dobrana do żyły a wszystkie elementy (żyła, końcówka i praska) muszą być dobrej jakości, w przeciwnym razie zaprasowane połączenie nie będzie gazoszczelne.

    

    

   Ja również uważam, że taniej, szybciej i bezpieczniej jest użyć do połączenia linki szybkozłączki, która jest do tego dedykowana, a więc serii 221; 224; 222.

    

    

   Odpowiedz

 2. Adam

  6 grudnia 2020 o 01:45

  Rewelacyjny artykuł, do pełni szczęścia można by jeszcze napisać o metodach łączenia skrętki po drugiej stronie razem z rozgałęzieniami, czyli np mamy 3 łączniki z 3 puszek i musimy zrobić mostek. Czy tanio wsadzamy wszystkie żyłki w jedną tulejkę czy stosujemy szybko-złączki czy złączki listowe wielo-przewodowe.

  Odpowiedz

 3. ADI

  31 marca 2021 o 05:17

  Jaka szybkozłączka do naprawy ulamanego przewodu zasilajacego 6kwadrat z aluminium i pójście dalej drutem z Cu…czy ktorakolwiek nada się wraz z pastą alu pljs?

  773-183 czy tylko773-483 EX. ? A może nada się 221-682 EX (bo zwykla nie nadaje się). Zabezpieczenie bezpiecznikiem 20C.

  Odpowiedz

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   31 marca 2021 o 14:54

   W szybkozłączkach Wago jest dopuszczalne połączenie przewodów aluminiowych z użyciem Alu pasty do maksymalnego przekroju 4 mm2. Ponieważ tu jest potrzeba połączenia 6 mm2, pozostają złącza śrubowe.

   Odpowiedz

 4. Pan komentarz

  30 kwietnia 2021 o 12:52

  Witam. Dobry artykuł. Piszę w kwestii uzupełnienia informacji. Rozmawiałem z pracownikiem Wago w polskim oddziale i poinformował mnie że złączek 221 i zapewne 222 czyli tych z dźwignią nie można stosować do przewodów aluminiowych. Podobno siła docisku jest niewystarczająca. Jest to spory problem gdyż są kraje w których można do dzisiaj kupić przewody aluminiowe do instalacji domowej. Nawet zastanawiają się czy na złączkach 221 nowego typu z przeciwległym wprowadzeniem przewodów nie umieścić na obudowie złączki przekreślonego symbolu aluminium. Druga sprawa którą chciałem poruszyć to porada podana kiedyś przez jednego elektryka na forum, znana podobno elektrykom starszej daty a dotycząca dokręcania śrub przy połączeniach elektrycznych. Zalecał on dokręcać śrubę etapami. Po pierwszym dokręceniu śruby z odpowiednim dociskiem ale bez przesady należy po kilku minutach dokręcić śrubę jeszcze raz. Powinno nam się udać zrobić jeszcze ćwierć obrotu. Wiąże się to z plastycznością miedzi a szczególnie z plastycznością aluminium.

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   4 maja 2021 o 20:50

   Porusza Pan kwestie, w których odpowiedzi może udzielić tylko producent. W związku z tym poprosiłem Wago, aby oficjalnie ustosunkowali się do Pana komentarza.
   Jednocześnie dziękuje Wago za błyskawiczną reakcję i udzielenie odpowiedzi.

   Odpowiedz

 5. WAGO.PL

  4 maja 2021 o 09:29

  @Pan Komentarz
  Witam,
  Po tej stronie Olek z firmy WAGO. Dołączam do opinii, że zarówno artykuł jak i cały serwis prezentuje świetny poziom. Odnosząc się do Pana pytania dotyczącego zastosowania produktów WAGO w inastalacjach aluminiowych. Przewody aluminiowe można podłączać w złączkach 222, natomiast w 221 nie jest to możliwe. Możliwość podłączania przewodów aluminiowych warunkowana jest zastosowaniem pasty alu-plus i zależy od zastosowanego w złączce rodzaju sprężyny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w broszurze: https://bit.ly/3eKaYpC POzdrawiam i zachęcam do zapoznania się.

  Odpowiedz

 6. Adam

  24 maja 2021 o 00:09

  A ja mam sugestię by rozwinąć temat tulejek grubościennych na przewody, szczególnie te o mniejszym przekroju poniżej 6mm2.

  Od 6mm jest duża dostępność przeróżnych prasek, jak również tanich. Czasami zdarzają się też takie o zakresie od 4mm2, szczególnie hydrauliczne. Natomiast bardzo mało jest informacji o takich przekrojach, gdzie czasami jest potrzeba połączenia przewodu 1.5mm2 i 2.5mm2, czasami 4 i 6mm2.

  Bywają dostępne takie tulejki grubościenne na te przekroje, np Erko. Ma też do tego dedykowaną praskę. Zauważyłem też rozróżnienie na takie do przewodów jednodrutowych i wielodrutowych – zapewne to kwestie różnej siły zaciskania.

  Także są takie jak by „ekonomiczne/standard”, lub wg DIN (które to tu są opisane)

  Erko ma jedną praskę do tego dedykowaną za kilka stówek. W Ergom widzę do takich końcówek jest większy wybór i również w tych uniwersalnych, w wymiennymi matrycami.

  Chciałbym tutaj również przytoczyć różne kształty zaciskania ich i pomiędzy producentami i ogólnie.

  Znalazłem też jeszcze inną, ręczną i ekonomiczną praskę („chińską”), która jako jedyna zaciska w sześciokąt takie tulejki.

  Pytam pod kątem potrzeb łączenia przewodów 1.5 i 2.5mm2, popularnych do instalacji, które nadały by się do zatynkowania

  Odpowiedz

 7. Zbyszek

  10 lutego 2022 o 11:22

  Witam
  Super artykuł, mam do Pana pytanie, o zastosowanie złączki WAGO ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 221-2411 2×0,2-4mm2
  Do mieszkania doprowadzono parę lat temu nowa instalację, ja po zakupie muszę niestety w innym miejscu umiejscowić skrzynkę rozdzielczą, ale powstaje problem gdyż kable do niej nie sięgają.. brakuje paru centymetrów. Stąd też pytanie czy wyżej wymienione złączki WAGO są najlepszym rozwiązaniem? Czy może inny lepszy pomysł? W miarę rozsądku oczywiście.
  dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   14 lutego 2022 o 09:53

   Ilu wykonawców tyle zdań i opinii.

   Jeśli zastosuje Pan połączenia śrubowe należy pamiętać o konieczności ich serwisowania (dokręcania), wiec odradzam ten sposób. Można zlutować te przewody a następnie założyć na nie rurkę termokurczliwą lub dobrze zaizolować, jednak spotkałem się z opiniami, że przy takim połączeniu przewodność cyny jest znacznie gorsza niż miedzi przez co na połączeniu powstają spadki napięć (nie zagłębiałem się w ten temat).

   Połączenia sprężynowe są łatwe w użyciu i niwelują konieczność kontroli, poza tym ten typ połączenia został przebadany przez producenta który bierze na siebie odpowiedzialność za za prawidłowe połączenie (spadki napięć, właściwy docisk itd.). Złączka którą Pan podał nadaje się do połączeń linek oraz drutów więc można ją zastosować.

   Zakładam, że rozmawiamy o przekroju 4 mm2 więc moim zdaniem do połączenia drut – drut najlepiej w Pana przypadku będzie użyć miedzianej końcówki łączącej np. KLA 4-20. Do zaciśnięcia takiej końcówki używa się odpowiednich prasek np: PR33, A11-6, RA16,PP8, PP19. Następnie na tak wykonane połączenie można  założyć  rurkę  termokurczliwą  z klejem.

   Końcówka tulejka łącząca Cu KLA 4-20

   Odpowiedz

 8. Paweł

  4 października 2022 o 21:47

  Mam pytanie na marginesie tematyki artykułu. Czy łączenie przewodów 230V (zasilających transformator oświetlenia LED szafek kuchennych), zrealizowane przez kostkę (złączkę) śrubową owiniętą taśmą izolacyjną spełnia polskie normy? Jeśli nie, to które nie spełnia? Kostka nie jest w żadnej puszce, tylko umieszczona luzem za lub na szafce.

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   9 października 2022 o 12:54

   Panie Pawle, zacznę od kwestii samego transformatora. Czy nie taniej i bezpieczniej założyć dobry elektroniczny zasilacz?

   Nowoczesne zasilacze (w przeciwieństwie do transformatora) mają wbudowane w obwodzie niskiego napięcia zabezpieczenia np. zwarciowe i przeciążeniowe. Dodatkowo swoją moc dostosowują do obciążenia. W porównaniu z nimi transformator ma zdecydowanie większy prąd jałowy, a jeśli sterowanie (załączenie/wyłączenie) znajduje się po stronie 230 V to i tak transformator ma większe straty w porównaniu z dobrymi zasilaczami elektronicznymi. Do tego dochodzi kwestia wymiarów i wagi bo tu również zasilacze wychodzą korzystniej. Sugeruję przejrzeć ofertę porządnych zasilaczy produkcji np. Mean Well, Breve, Relpol, Finder, Govena, Ledvance.

   Odnośnie Polskich Norm i opisanego połączenia za pomocą kostki śrubowej. Proszę pamiętać, że nie jestem „wszystko wiedzący” i nie znam wszystkich obowiązujących Polskich Norm, ale postaram się coś podpowiedzieć. Przy okazji dziękuję za przesłanie zdjęcia (zamieszczam poniżej), które dobrze pokazuje o czym rozmawiamy. 

   Źle wykonane przedłużenie przewodu na meblach

   Z mojej perspektywy sam wykonany w ten sposób styk elektryczny może być poprawny (zagadnienie opisane w powyższym artykule), ale zastanowiłbym się nad innym zagadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa związanego z możliwością przypadkowego wyrwania przewodów z kostki co może doprowadzić do wypadku np. porażenia prądem elektrycznym, lub do iskrzenia i pożaru. Dobrej jakości zasilacze przeznaczone do montażu w meblach mają odpowiednie osłony zacisków które po prawidłowym założeniu dociskają izolację przewodu zabezpieczając połączenie przez naprężeniami mechanicznymi w tym przed wyrwaniem.

   Uwzględniając, że połączenie wykonane jest na powierzchni drewnianej uważam, że ze względu na zagrożenie pożarowe kostka powinna być umieszczona w puszce (w razie iskrzenia puszka wykonana z materiału niepodtrzymującego płomienia stanowi dodatkową ochronę). Przewody wewnątrz puszki powinny być dodatkowo zabezpieczone przed wyrwaniem (np. spięte opaską kablową).

   Trafiłem kiedyś na opracowanie mgr inż. Janusza Strzyżewskiego, członka Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych i Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, oraz Izby Inżynierów Budownictwa w którego wypowiedzi znajdował się taki zapis:

   Instalacja elektryczne w meblach powinna być połączona z instalacją mieszkania na stałe lub za pośrednictwem gniazda wtyczkowego. Zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 2,5 mm2 Cu. Przewody giętkie, jeżeli nie zasilają gniazda wtyczkowego, mogą mieć przekrój 0,75 mm2, pod warunkiem że ich długość nie przekracza 10 m. Przewody należy układać w rurach lub kanałach instalacyjnych, które powinny być mocowane do mebli za pomocą uchwytów. Przewody powinny być zabezpieczone przed rozciąganiem i skręcaniem.

   Źródło: https ://www.experto24.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/montaz-instalacji-elektrycznych-w-meblach.html?cid=K000KN

   Wracając do Pana pytania proponuję sprawdzić zapisy znajdujące się w Polskiej Normie nr: PN-IEC 60364-7-713:2017-10 – wersja angielska

   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble 

   Zakres
   Szczególne wymagania tej Części IEC 60364 mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach (i podobnego sprzętu), które jest przyłączone do instalacji elektrycznej. Przykładami są łóżka, szafy, biurka, sklepowe witryny wystawowe, w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne takie jak złączki instalacyjne zgodne z IEC 61535, gniazda wtyczkowe, urządzenia łączeniowe i oprzewodowanie.
   Wymagania tej Części mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mebli, bez względu na połączenie z instalacją elektryczną obiektu budowlanego, o ile meble wraz z instalacjami elektrycznymi nie są przedmiotem innych publikacji IEC.
   Wymagania tej części dotyczą elektrycznego wyposażenia mebli podłączonego do zasilania o napięciu znamionowym Vo nie większym niż 230 V i całkowitym prądzie obciążenia nieprzekraczającym 32 A.
   Wymagania te nie mają zastosowania do urządzeń elektrycznych i wyposażenia specjalnie zaprojektowanego do instalowania w meblach, i które są przedmiotem innych publikacji IEC, na przykład odbiorników radiowych, telewizyjnych, lodówek i stołów laboratoryjnych, instalowanych w meblach i gotowych do przyłączenia do instalacji elektrycznych obiektów budowlanych poprzez wtyczki i gniazda wtyczkowe. Dla specjalnych lokalizacji mogą być stosowane inne szczegółowe wymagania, na przykład podane w IEC 60364-7-701.

   Proponuję zapoznać się z artykułem: Instalacja elektryczna, a ubezpieczenie domu? oraz z przytoczoną powyżej Polską Normą po czym zwrócić się na piśmie do firmy, która jak wynika z Pana maila (poza komentarzem Pan Paweł przesłał maila) dokonała montażu mebli wraz z omawianym elektrycznym połączeniem z zapytaniem, czy wykonana instalacja spełnia wymogi Polskich Norm i ubezpieczycieli? W piśmie wysłanym do producenta (montażysty) mebli (najlepiej listem poleconym), warto przytoczyć swoją argumentację (chociażby odpowiednią Polską Normę) i napisać swoje żądania np. poprawę wykonania instalacji, lub podanie według jakich aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, lub Polskich Norm jest obecnie wykonana instalacja na zakupionych meblach?  

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Jaka puszka do elektroniki Smart Home?

Budowa i remont to okazja do zmian (również w elektryce) więc, czy puszka…