Strona główna Aktualności Co mi daje MID w liczniku prądu?

Co mi daje MID w liczniku prądu?

8
3,525

Czy w kontekście pomiaru energii MID jest konieczny i jaka jest różnica pomiędzy licznikiem, wskaźnikiem, analizatorem?

Pytanie

Panie Piotrze w jednym z artykułów została opisana integracja z licznikiem Orno i wspomniane zostało aby zwrócić uwagę na to by licznik posiadał MID. Zaciekawiło mnie to i zacząłem szukać ale temat mnie przerósł. Czy może Pan rozwinąć myśl i wyjaśnić o co chodzi? Pomiar zużycia prądu żywo mnie zainteresował i w pierwszym odruchu (po przejrzeniu różnych grup i forów) zastanawiałem się nad zakupem 3EM potem MEW-01, ale po rozmowie z kilkoma ekspertami (którzy twierdzili, że MEW-01 i Shelly 3EM i inne tego typu produkty nie są licznikami) nabrałem wątpliwości i może lepiej rozejrzeć się za innym rozwiązaniem? Niektórzy doradzali mi, aby pomiar wykonać na produktach Sonoff SPM-Main lub SPM-4 Relay, ale im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości. Proszę o radę.

Bartosz 

Odpowiedź

Panie Bartoszu wątpliwości ekspertów odnośnie Shelly 3EM i Supla MEW-01 oraz Sonoff SPM-Main lub SPM-4 Relay i innych podobnych urządzeń pokazujących zużycie energii elektrycznej najprawdopodobniej wynikały z braku certyfikatu MID, który jest obowiązkowy dla liczników służących do rozliczeń np. z „zakładem energetycznym” (w praktyce dostawca energii spośród liczników posiadających MID zatwierdza modele, które instaluje i na podstawie których następuje rozliczenie). Co prawda w opisywanej sytuacji nie mówimy o liczniku w rozumieniu rozliczeń finansowych za prąd lecz o podliczniku którego wskazania są tylko na potrzeby właściciela, więc MID nie jest w tym wypadku obowiązkowy. Wspomniane przez Pana urządzenia mają funkcję liczenia zużytej i/lub oddanej energii więc w warunkach domowych mogą służyć jako dodatkowe urządzenie pokazujące zużycie prądu, ale jeśli zależy Panu na dokładnych i rzetelnych pomiarach (z gwarantowaną dokładnością pomiarów) ma Pan do wyboru:

 • „robić doktorat” z dokładności pomiarowej  budowy i jakości wykonania danego „licznika”, albo
 • wybrać licznik posiadający MID i mieć pewność, że eksperci z niezależnych laboratoriów sprawdzili, czy dany licznik jest prawidłowo zbudowany i może służyć do rozliczeń za zużytą energię.

Jeśli dodatkowo licznik z MID da użytkownikowi dodatkowe możliwości np. opisaną w artykule integrację z Home Assistant i będzie tańszy od rozwiązań nie posiadających MID to dla mnie wybór jest prosty. Wole jakość gwarantowaną przez MID w niskiej cenie 😉 ale jeśli gwarancja dokładności pomiarów nie jest dla Pana kluczowa to decydując się na Shelly 3EM i Supla MEW-01 ma pan gotowy produkt, który po podłączeniu umożliwia korzystanie z różnych wizualizacji bo w przypadku integracji licznika z MID najczęściej dane są wystawiane w standardzie przemysłowym np. Modbus i użytkownik sam musi programowo zintegrować licznik z jakąś platformą integracyjną np. Home Assistant (trzeba mieć odpowiednią wiedzę, aby sobie z tym poradzić). Wracając do zagadnienia MID.

Temat liczników i zagadnień związanych z MID jest kontrowersyjny wiec uważam, że powinienem dodatkowo uzasadnić swoją wypowiedź.

Zacznę od ciekawostki. Dostawcy energii np. Tauron, Energa, PGE, Enea, E.ON, itp. dla odbiorców indywidualnych zmieniają zasady rozliczeń i w nowo zawieranych umowach dodają zapisy dotyczące możliwości rozliczeń za zużywanie mocy biernej. Zagadnienie przedstawię na swoim przykładzie. Gdy zwróciłem się do Taurona z prośbą o zwiększenie mocy przyłączeniowej do domku jednorodzinnego dostałem sporo dokumentów a w tym nową umowę w której znajduje się poniższy zapis:

W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponad umowny pobór energii biernej wg. zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Do tej pory konsumenci byli rozliczani tylko za pobraną moc czynną (w uproszczeniu opłaty za moc bierną dotyczyły firm), ale obecnie dostawcy energii elektrycznej chcą również od klientów indywidualnych pobierać opłaty za zużytą energię bierną. Odpowiednie zapisy w umowach dokonywane są przy każdej okazji np. montażu fotowoltaiki, zwiększeniu mocy umownej itd. Aby uniknąć opłat związanych z mocą bierną należy odpowiednio dobrać rodzaj obciążenia i/lub dokonać kompensacji mocy biernej. Temat kompensacji jest dość skomplikowany i zostanie opisany w osobnym artykule. Każdy z nas, jeśli w domu ma zainstalowany przez dostawcę prądu licznik elektroniczny to ma na nim możliwość odczytu wielu parametrów w tym pobranej mocy biernej. W związku z tym decydując się na dodatkowy „licznik” (niezależnie z MID, czy bez) warto zwrócić uwagę na parametry jakie będziemy mogli z niego odczytać (warto inwestować w urządzenia, które umożliwiają historyczne odczyty tak, aby móc porównywać różne okresy, lub na wykresie widzieć np. godzinowe zużycie prądu w ciągu doby). W tym artykule tematu nie będę rozwijał i wrócę do uzasadnienia wątpliwości wielu ekspertów dotyczących np. MEW-01, 3EM, SPM-Main lub SPM-4 Relay, oraz innych tego typu urządzeń.

Wątpliwości wokół MEW-01, Shelly 3EM, Sonoff SPM-Main lub SPM-4 Relay itp.

Zacznę od wyjaśnienia dlaczego według wielu ekspertów urządzenia pomiarowe bez MID np. Sonoff SPM-Main, lub SPM-4 Relay, Supla MEW-01 i Shelly 3EM nie są licznikami? W potocznym nazewnictwie wszystkie urządzenia, które zliczają zużycie energii elektrycznej nazywane są „licznikami”, ale licznik w rozumieniu urządzenia, które służy do rozliczeń za prąd musi spełniać szereg dość rygorystycznych wymagań w tym posiadać certyfikat MID. Należy zaznaczyć, że błędne używanie określeń (nazw) może doprowadzić do sporych niedomówień związanych z dokładnością wyników pomiarów i można wyciągnąć błędne wnioski, które przełożą się na domowy budżet (zagadnienie jest szczególnie ważne w długim okresie czasu np. roku bo w domowych warunkach różnice pomiędzy licznikiem z MID a innym „licznikiem bez MID” w godzinnych zużyciach energii obserwowane na licznikach o niewiadomej dokładności mogą być niezauważalne). Podsumowując w uproszczeniu licznik energii elektrycznej jest to urządzenie, które zlicza przepływającą przez niego energię (pobraną, lub oddaną) z określoną przez obowiązujące przepisy dokładnością. Według obowiązującego w Polsce i Europie prawa liczniki prądu służące do rozliczeń muszą posiadać certyfikat MID co jest równoznaczne, że spełniają określone na terenie Unii Europejskiej wymagania np. dokładność pomiarów.

Zagadnienie i niedomówienia z tego wynikające mogą okazać się szczególne ważne w kontekście „zamrożenia” cen energii elektrycznej na poziomie 2 000 kWh w roku 2023 (jeśli dołożony „licznik” bez MID wskaże zużycie poniżej 2 000 kWh, natomiast licznik z MID na podstawie którego dostawca prądu wystawia faktury wskaże zużycie przekraczające tą wartość). Z rozmów prowadzonych z klientami wiem, że zagadnie to jest dla nich naprawdę ważne, ale wracając do zagadnienia MID.

Wymagania stawiane przez dyrektywę MID

Aby dostać MID-a producent licznika musi spełnić szereg wymagań od wytycznych związanych z konstrukcją licznika poprzez powtarzające się kontrole jakości produkcji po zabezpieczenia programowe wbudowane w licznik. Nie będę zanudzał wszystkimi wymaganiami, lecz przedstawię tylko wybrane zagadnienia dotyczące jakości pomiaru. Proszę przeanalizować poniższą tabelę, w której przedstawiłem najważniejsze informacje niezbędne do wyjaśnienia omawianego zagadnienia.

Rodzaj licznika i obciążenia Punkt obciążenia Błędy graniczne dopuszczalne wskazania licznika wyrażone w % dla klas dokładności
prąd obciążenia współczynnik mocy cos ∅ 0,2 0,5 1 2
Klasa dokładności wg MID C B A
Liczniki jednofazowe 0,1 Ib 1 ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0
Ib 1 ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0
Ib 0,5 (indukcyjny) ± 0,3 ± 0,6 ± 1,0 ± 2,0
Imax 1 ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0
Liczniki trójfazowe obciążone symetrycznie Ib 1 ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0
Ib 0,5 (indukcyjny) ± 0,3 ± 0,6 ± 1,0 ± 2,0
Imax 1 ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0
Liczniki trójfazowe przy obciążeniu tylko jednej fazy Ib 1 ± 0,3 ± 0,6 ± 2,0 ± 3,0
Ib 0,5 (indukcyjny) ± 0,4 ± 1,0 ± 2,0 ± 3,0
Ib – natężenie prądu na wejściu licznika

Osoby zainteresowane tematem odsyłam również do:

W celu lepszego zobrazowania zagadnienia przyjmijmy w uproszczeniu, że przez licznik przepływa niewielki prąd o stałej wartości 3 A (najczęściej obwody gniazd mają zabezpieczenie 16 A) do tabeli podstawiłem wartość płynącego przez licznik prądu i otrzymałem:.

Rodzaj licznika i obciążenia Punkt obciążenia Błąd bezwzględny przybliżenia mierzonej wartości dla Ib = 3 A
prąd obciążenia współczynnik mocy cos ∅ 0,2 0,5 1 2
Klasa dokładności wg MID C B A
Liczniki jednofazowe 0,3 A 1 ± 0,0006 A ± 0,0015 A ± 0,003 A ± 0,006 A
3 A 1 ± 0,006 A ± 0,015 A ± 0,03 A ± 0,06 A
3 A 0,5 (indukcyjny) ± 0,009 A ± 0,018 A ± 0,03 A ± 0,06 A
80 A* 1 ± 0,16 A ± 0,4 A ± 0,8 A ± 1,6 A
Liczniki trójfazowe obciążone symetrycznie 3 A 1 ± 0,006 A ± 0,015 A ± 0,03 A ± 0,06 A
3 A 0,5 (indukcyjny) ± 0,009 A ± 0,018 A ± 0,03 A ± 0,06 A
80 A* 1 ± 0,16 A ± 0,4 A ± 0,8 A ± 1,6 A
Liczniki trójfazowe przy obciążeniu tylko jednej fazy 3 A 1 ± 0,009 A ± 0,018 A ± 0,06 A ± 0,09 A
3 A 0,5 (indukcyjny) ± 0,012 A ± 0,03 A ± 0,06 A ± 0,09 A
* maksymalna wartość prądu dla licznika OR-WE-516

Proszę zwrócić uwagę, że w różnych klasach liczników (A; B; C; 0,2) występują różne rozbieżności (błędy) pomiarowe. Jeśli zmieni się wartość przepływającego przez licznik prądu zmianie ulegną również wartości błędów, ale wracając do omawianego przykładu. W praktyce urządzenie rezystancyjne np. grzałka jednofazowa o mocy 690 W (cos ∅ = 1) pobierze z sieci prąd o wartości 3 A, a dobrze działający posiadający MID licznik wykonany w klasie A z uwzględnieniem błędu pomiarowego może pokazać wynik pomiędzy 2,91 do 3,09 A.

Liczniki trójfazowy przy obciążeniu tylko jednej fazy prądem 3 A cos ∅ = 1 Minimalna wartość wskazana przez licznik z uwzględnieniem błędu pomiarowego Maksymalna wartość wskazana przez licznik z uwzględnieniem błędu pomiarowego Różnica wskazań
0,2 2,991 A 3,009 A 0,018 A
C 2,982 A 3,018 A 0,036 A
B 2,94 A 3,06 A 0,12 A
A 2,91 A 3,09 A 0,18 A

Dostawcy energii najczęściej wymagają, aby liczniki służące do rozliczeń były klasy 0,2. To zagadnienie w kontekście dyrektywy MID jednak nie jest tak oczywiste i zainteresowanych zagadnieniem odsyłam do pogłębiania wiedzy chociażby na stronach Głównego Urzędu Miar (GUM). Ponieważ w tym artykule opisuję zagadnienie związane z podlicznikiem i w tym kontekście odnoszę się do uproszczonego wyjaśnienia zagadnienia związanego z certyfikatem MID nie będę kontynuował tematu związanego z wymaganiami stawianymi dla głównych liczników instalowanych przez dostawcę prądu.

Co wskazuje licznik?

Chciałbym zwrócić uwagę, że na rachunkach zużyta, lub oddana energia elektryczna podawana jest w kW (1 kW = 1 000 W) natomiast do tej pory omawiając błędy liczników posługuję się jednostką Amper. Jak wspominałem powyższe przykłady dotyczą liczników posiadających certyfikat MID (przy założeniu obciążenia tylko jednej fazy prądem 3 A cos ∅ = 1) w związku z tym błędy są niewielkie (pomijalne w przeliczeniu na zł), ale gdy używamy „licznik”, który nie posiada MID-a wówczas nie mamy gwarancji z jaką dokładnością dokonywane są pomiary i musimy się liczyć z możliwością wystąpienia sporych błędów za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Dodatkowo musimy zwróć uwagę na pojawiający się w powyższych tabelach cos ∅. Wzór na moc czynną jest następujący:

P = U * I * cos ∅

Gdzie:

P – moc czynna podawana w W
U – napięcie podawane w V
I – prąd podawany w A

Ważne, aby wiedzieć, że w zależności od jakości sprzętu (w domowych warunkach od jakości elektroniki w urządzeniach) może być różny cos ∅. Przykładowo żarówki LED nawet markowych producentów mogą mieć cos ∅ pomiędzy 0,5 a 0,8 (znam przykłady LED-owych źródeł światła gdzie cos ∅ był znacznie poniżej 0,5). Co to znaczy? Zróbmy szybkie obliczenia korzystając z wzoru: P = U * I * cos ∅ i używając przykładowych danych: U = 230 V; I = 1 A (zmienną będzie cos ∅).

cos ∅ = 0,5 cos ∅ = 0,8 cos ∅ = 1
P = 230 * 1 * 0,5 = 115 W P = 230 * 1 * 0,8 = 184 W P = 230 * 1 * 1 = 230 W

Jak widać zmieniając jedynie cos ∅ różnica w pobranej mocy czynnej może być znaczna. Warto pamiętać, że z cos ∅ związany jest również temat wspomnianej w artykule kompensacji mocy biernej, ale zostanie to opisane w innym artykule. Wracając do MID-a warto odpowiedzieć na pytanie:

Kiedy można stosować licznik nie posiadający MID?

Należy pamiętać, że dyrektywy MID nie stosuje się do rozliczeń zużycia energii w przemyśle ciężkim, oraz do rozliczania energii biernej i pozornej.

Czy ważne jest co zawiera nazwa produktu do pomiaru energii?

Wróćmy do popularnych wspomnianych na początku urządzeń w możliwością pomiaru pobranej, lub oddanej energii elektrycznej. Producenci lub importerzy „liczników” nie posiadających MID oficjalnie unikają określania swoich produktów słowem licznik. Oficjalne nazewnictwo np. w produktach: Supla MEW-01, Shelly 3EM, Sonoff SPM-Main lub SPM-4 Relay brzmi:

MEW-01 Supla Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F+N MEW-01 Zamel MEW-01 Supla Zamel bez MID
3EM Shelly Urządzenie pomiarowe Wi-Fi do pomiaru zużycia prądu 3 fazowego zasilania. W komplecie 3 klamry 120A 3EM Shelly bez MID
Sonoff SPM-Main Sonoff SPM-Main Wi-Fi jednostka centralna Sonoff SPM-Main bez MID
Sonoff SPM-4 Relay Sonoff SPM-4 Relay 4 Obwody Pomiar 4x20A DIN Sonoff SPM-4 Relay bez MID

Zagadnienie stosowania nazwy licznik dla urządzeń, które nie posiadają MID-a konsultowałem z kilkoma ekspertami. Okazuje się, że pomiędzy prawnikami toczą się spory i dyskusje jakie produkty można legalnie nazywać licznikiem energii elektrycznej? Jest to spowodowane faktem, że w polskim prawie nie ma co do tego jasnych wytycznych. Z tego powodu moi rozmówcy zwrócili uwagę, że pomimo iż w oficjalnych kanałach sprzedaży dla produktów np. Shelly 3EM i Supla MEW-01, oraz Sonoff SPM-Main, lub SPM-4 Relay i podobnych unika się słowa licznik to jednak różni sprzedawcy w swoich sklepach samodzielnie zmieniają nazwy stąd na rynku można spotkać omawiane produkty np. pod nazwami:

 • „Shelly 3EM profesjonalny 3-fazowy licznik energii”

 • „Shelly 3EM licznik energii WIFI – trójfazowy oraz do PV”

 • „Shelly 3EM – Inteligenty trójfazowy licznik zużycia energii z przełącznikiem”

 • „Dwukierunkowy Licznik Energii 3-faz SUPLA MEW-01”

 • „Licznik energii elektrycznej wifi MEW-01 monitor 3F+N SUPLA”

 • „Monitor Energii Elektrycznej WI-FI SUPLA MEW-01 3F+N Licznik ZAMEL”

 • „Sonoff SPM-Main inteligentny przełącznik miernik mocy Wi-Fi / Ethernet”

 • „Inteligentny Licznik Energii WiFi Jednostka główna SONOFF SPM – Main”

 • „SONOFF SPM inteligentny miernik mocy do układania w stos inteligentny przełącznik WiFi 20A kontrola aplikacji eWeLink ochrona przed przeciążeniem dla apartamentów centrum handlowe”

 • „Inteligentny Licznik Energii Smart WiFi Podłączany Moduł Podrzędny SONOFF SPM-4 Relay”

 • „Przekaźnik Sonoff SPM 4 Inteligentny miernik mocy 20A”

Źródło: Internet.

Czy to oznacza, że Shelly 3EM i Supla MEW-01, oraz Sonoff SPM-Main, lub SPM-4 Relay są kiepskie bo nie posiadają MID? Nie można tak tego określić, po prostu te produkty były przeznaczone do innego celu w którym MID nie jest wymagany (dla producenta uzyskanie certyfikatu MID wiąże się z bardzo dużymi kosztami więc jeśli urządzenie pomiarowe nie jest przeznaczone do rozliczania się z dostawcą energii należy zadać pytanie, czy jest potrzeba podnoszenia jego ceny poprzez uzyskanie MID-a?). Zarówno MEW-01 jak i Selly 3EM, oraz inne tego typu produkty np. Sonoff SPM-Main, lub SPM-4 Relay są wskaźnikami zintegrowanymi z konkretnymi systemami Inteligentnego Domu np. Supla, Shelly, Sonoff SPM-Main lub SPM-4 Relay i mają możliwość integracji z innym oprogramowaniem np. Home Assistant. Urządzenia te dokonują pomiaru wielu parametrów w tym zużytej energii elektrycznej i może są dokładne, ale ja nie mam jak tego sprawdzić a certyfikat MID gwarantuje, że znające się na rzeczy niezależne laboratoria dokonały kontroli i swoją reputacją gwarantują odpowiednią jakość pomiarów.

Ciekawostka o MID

Posiadanie certyfikatu MID nie gwarantuje, że licznik będzie uznany przez dostawcę energii elektrycznej co w praktyce skutkuje zgłoszeniami dokonywanymi do rozpatrzenia przez różne urzędy konsumenckie. Warto wiedzieć, że producenci za każdy licznik oznaczony certyfikatem MID muszą uiszczać opłatę więc na tych samych liniach technologicznych produkują liczniki (bardzo często są to te same urządzenia tylko z innym oznaczeniem), które nie są znakowane MID (producenci nie muszą uiszczać opłaty). Wiec w praktyce u producentów jedne liczniki posiadają certyfikat MID i przechodzą częstsze kontrole, drugie nie posiadają MID (mimo, że ich konstrukcja i oprogramowanie jest takie samo, ale nie są znakowane MID), bo należy pamiętać, że producentom nie opłaca się produkcja różnych urządzeń i utrzymywaniu dwóch różnych linii technologicznych.

Jak Pan widzi zagadnienie jest skomplikowane a przepisy nie są jednoznaczne. Większość ekspertów stara się unikać trudnych i niejednoznacznych tematów więc ciężko w Internecie np. You-Tube, lub grupach Facebook trafić na wiarygodne informacje. Uwzględniając działania marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży prowadzone przez producentów, importerów lub sprzedawców znaleźć można sporo niekompletnych, lub wprowadzających w błąd informacji, które trafiają na podatny grunt klientów oczekujących niskiej ceny i szybkiego łatwego w zastosowaniu rozwiązania.

Eksperci z którymi rozmawiałem wskazywali również na inne zagadnienie związane z tym, że licznik energii musi mieć zawsze wskaźnik lub wyświetlacz, na którym można odczytać zużycie energii. Natomiast mierniki energii nie muszą mieć wyświetlacza i odczytu wskazań można dokonywać w aplikacji mobilnej, przeglądarce internetowej, lub na innym urządzeniu. W licznikach energii elektrycznej nie ma możliwości wyświetlania profili zużycia energii np. dziennie, miesięczne, rocznie. W liczniku wyświetlane może być jedynie zużycie od momentu zainstalowania licznika i nie ma możliwości skasowania wartości zużycia. Z tego powodu w licznikach instalowanych np. przez Tauron więcej wartości można pobrać z konta podpiętego pod licznik np. w aplikacji eLicznik z Taurona.

W ramach podsumowania mogę pokazać przykładowy licznik i miernik energii elektrycznej.

Licznik Miernik
licznik energii (MID); podłączenie przez przekładnik pomiarowy; 1 A/5 A; 3×230/400V; 50Hz; Modbus® i M-Bus; 2 x interfejs S0; 2PU CT Nr kat. 879-3040 3-faz. przetwornik pomiarowy mocy; 3×277/480 V/5 A; MODBUS RTU; wyjście dwustanowe; konfiguracja przy użyciu oprogramowania; napięcie zasilania 24 V DC Nr kat. 2857-570/024-005
Licznik energii elektrycznej z MID 879-3040 Wago Wago przetwornik pomiarowy z protokołem Modbus RTU 2857-570/024-005

Ponieważ pytanie dotyczyło MID-a i aby nie komplikować zagadnienia nie poruszałem w tym artykule tematów ważnych a związanych z dokładnością pomiarów np. pomiar bezpośredni i pośredni, dokładność przekładników itp.

Jak zintegrować licznik energii z Home Assistant?

8 komentarzy

 1. Sławek L.

  15 listopada 2022 o 07:29

  Tak Piotrze. Gdy nieraz patrzy się na różnego rodzaju certyfikaty odnosi się wrażenie że nie zawsze i nie do końca musi nosić to znamiona dbania o konsumenta. Oczywiście jestem zdania że należy eliminować z rynku tandetę i artykuły które nie spełniają żadnych norm, ale czasami przy dzisiejszej technologii niektóre instytucje pod płaszczykiem dobra konsumenta nieźle zarabiają. Miałem kiedyś taką sytuację że klient podejrzewał iż jego rachunki są za wysokie. Poproszony zostałem o sprawdzenie tego. Nie miałem pod ręką żadnego licznika z MIDem a nie chciałem naciągać klienta na koszt licznika, więc zainstalowałem to co miałem na stanie. Oczywiście różnice pojawiły się już po tygodniu a po miesiącu ujawniły się na większą skalę. Klient zgłosił reklamację ale ku swojemu zaskoczeniu przez to że powoływał się na wskazania licznika bez MID nikt nie pochylił się właściwie nad sprawą. Był ktoś z TAURONa pooglądał i na tym się skończyło. Tłumaczenie było takie – że TURON ma liczniki certyfikowane więc nie ma możliwości na pomyłki. Po mojej interwencji i piśmie wystawionym przeze mnie, wymieniono licznik na inny który „dziwnym” zbiegiem okoliczności swoje wskazania pokrywał z licznikiem który był założony przeze mnie. Chcę na koniec tylko powiedzieć jeszcze raz, że nie jestem przeciwnikiem kontroli jakości i certyfikowania, ale myślę że jak do wszystkiego czasami trzeba do niektórych zagadnień podejść zdroworozsądkowo. Jeśli chcemy coś skontrolować dla własnych potrzeb można również brać pod uwagę liczniki bez MIDa uznanych marek i firm gwarantujących odpowiednią jakość swoich wyrobów. Trzeba zajrzeć na dane techniczne dołączane do wyrobów. Często są one takie same jak tych z MIDem. Dostawca energii zawsze może zakwestionować każdy licznik, również ten z MIDem. MID nie gwarantuje nam pozytywnego, automatycznego rozpatrzenia reklamacji. MID może dawać tylko poczucie kupienia urządzenia spełniające normy w danej klasie.

  Odpowiedz

 2. pw

  18 grudnia 2022 o 13:37

  Witam. Czy moge uzyc sonoff spm main razem z spm-4 relay w rozdzielni zamiast wylacznikow nadpradowych czy uzywa sie ich dodatkowo w takiwj instalacji tez chcialbym miec mozliwosc, poza pomiarem mocy, sterowania obwodami za pomoca nspanel pro (takze w przypadku beaku dostepu do internetu)

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   18 grudnia 2022 o 20:43

   Nie, nie może Pan zamiennie zastosować tych urządzeń.

   Zadaniem wyłącznika nadprądowego jest: zapewnienie użytkownikom podstawowej ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dość dobrze opisane jest to na stronie producenta przyrządów pomiarowych Sonel), oraz ochrona zainstalowanych w ścianie kabli i przewodów przed termicznymi skutkami zwarć i przeciążeń. 

   Natomiast urządzenia o których Pan wspomina służą do monitorowania i sterowania obwodami w związku z czym nie mają wbudowanych zabezpieczeń i nie mogą pełnić funkcji zabezpieczeń.

   Proszę zainteresować się aparaturą zabezpieczającą Siemens z funkcją pomiaru i komunikacji, które to łączą w sobie cechu zarówno zabezpieczeń jak i sterowania.

   Siemens - aparatura modułowa z komunikacją Wi-Fi

   Odpowiedz

 3. Rafał Bieleniewicz

  19 stycznia 2023 o 11:42

  Bardzo dobry artykuł! Wiele się dowiedziałem. Mam 2 pytania:

  1. Na licznikach są piktogramy w kwadracie/prostokącie M19, M22, M22. To rok produkcji, certyfikacji czy może oznaczenie czegoś innego?

  2. Licznik Eastron SDM630 ma też piktogramy po swojej lewej stronie. Czy możecie nakierować mnie jak je rozszyfrować? Może link albo artykuł gdzie jest to ładnie opisane? 🙂

  z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz

 4. Szczepan

  14 sierpnia 2023 o 14:44

  Dzien dobry, panie Piotrze pozwole sobie zadac na forum pytanie. Czy jesli mam na parkingu firmowym zainstalowany slupek z ladowarka eV i planuje rozliczac pracownikow wg pobranej energii, to czy taki slupek z ladowarka musi miec licznik z certyfikatem MID, czy biorac pod uwage, ze jest to „tylko” podlicznik, moze byc w miernikiem w odpowiedniej klasie dokladnosci, ale niekoniecznie licznikiem z certyfikatem, poniewaz prawodawca tego nie wymaga?

  Podkreslam, ze nie jest to ladowarka z dostepem publicznym, lecz w obrebie organizacji/firmy.

  Dziekuje
  Szczepan

  Odpowiedz

  • Piotr Bibik

   5 listopada 2023 o 14:41

   Panie Szczepanie, to są Wasze wewnętrzne ustalenia bo nie dotyczy to rozliczenia z dostawcą energii np. Tauton, Enea itd. Na pewno MID nie zaszkodzi a może pomóc jeśli wskazania licznika będą podważane przez osoby korzystające z ładowarki. Sugeruję dowiedzieć się jak takie działania są postrzegane z prawnego punktu widzenia? Czy nie okaże się, że w umowie z dostawcą energii ma Pan odpowiednie zapisy które zabraniają takich rozliczeń. Przecież sprzedaje Pan energię elektryczną więc 😉 może warto zainteresować się kogo obowiązuje koncesja na obrót energią elektryczną.  

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Jaka puszka do elektroniki Smart Home?

Budowa i remont to okazja do zmian (również w elektryce) więc, czy puszka…