EMC

Możliwość komentowania EMC została wyłączona
« Back to Glossary Index

Kompatybilność elektromagnetyczna – ElectroMagnetic Compatibility – EMC.
Jest to zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do prawidłowej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym oraz nieemitowanie zakłóceń pola elektromagnetycznego wpływających na poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

Oznacza to spełnienie przez dany system lub urządzenie trzech kryteriów:

  • nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń lub systemów,
  • nie jest podatne na zaburzenia emitowane i wytwarzane przez inne urządzenia lub systemy, oraz na zjawiska pochodzenia naturalnego jak wyładowania elektrostatyczne czy wyindukowane napięcia i pola powstałe w wyniku uderzenia pioruna,
  • nie powoduje zakłóceń w swojej własnej pracy.

Źródłami zakłóceń mogą być obiekty emitujące fale elektromagnetyczne celowo (np. nadajniki radiowe, telewizyjne lub radiolokacyjne) lub przypadkowo (np. urządzenia AGD).

« Back to Glossary Index
Komentarze są wyłączone

Zobacz także

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe teletechniki, czyli: anten, kamer, LAN itd. – Poradnik

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe komputera, routera, monitoringu, alarmu, TV, i innych u…